La kaislība, nāve un Jēzus augšāmcelšanās stāsta par to, kā Dieva dēls atteicās no katra pasaules iedzīvotāja glābšanas, paņēma sev līdzi visus grēkus, tas notika pēc ķēniņa gribas, kur Jēzus pieņēma viņa aicinājumu, šajā rakstā ir apkopots, kā norisinājās šis process.

kaislība-nāve un Jēzus-augšāmcelšanās-1

Jēzus kaislība, nāve un augšāmcelšanās

Kungs Jēzus piedzīvoja daudzus procesus, starp kuriem bija Dieva dēls, kurš atdeva sevi katras tautas glābšanai, Jēzus kaislību, nāves un augšāmcelšanās laikā bija daudz saistītu varoņu, tostarp viņa mācekļi, kas darbojās jūdi un vēl vairāk, tas redzams kopsavilkumā par to, kas notika kaislība, nāve un Jēzus augšāmcelšanās.

Jēzus sagūstīšana

Jēzus kopā ar mācekļiem devās uz Kidronas straumi, viņu ļoti apmeklēto vietu, tāpēc arī Jūdass, māceklis, kurš gatavojās viņu nodot, devās uz šo vietu ar laternām, lāpām; Jēzus jau zināja par situāciju, tāpēc, kad cilvēki nāca pēc viņa, viņš atzina, kas viņš ir, sacīja viņiem: “Es jums esmu teicis, ka esmu; ja jūs mani meklējat, atlaidiet šos ”.

Pēteris mēģināja viņam palīdzēt šajā situācijā, tomēr Jēzus tādā pašā veidā tika nogādāts Pontifika ātrijā, Pēteris sekoja viņiem, tomēr, kad viņam jautāja, vai viņš ir viens no Jēzus mācekļiem, viņš viņu noliedza; Jēzu iztaujāja, un viņi visu laiku vaicāja Pēterim, vai viņš ir viens no mācekļiem, bet viņš trīs reizes viņu noliedza, un tad gailis griezās, kā Jēzus bija teicis.

Pilāta izmēģinājums

Pilāts satikās ar cilvēku grupu, un Jēzus lūdza viņa pastrādātos noziegumus, ebreji lūdza Jēzum nāvessodu, jo saskaņā ar viņu likumiem viņi to nevarēja piemērot, tomēr Pilāts runāja ar Jēzu un ebrejiem izteica, ka Viņš neatrada sevī nekādu vainu, bet sekoja viņu vēlmēm un sūtīja Jēzu pērt.

Karavīri rīkojās un uzlika Jēzum uz galvas ērkšķu vainagu, viņi uzlika purpursarkanas drēbes, uzsita viņam pļauku; bet Pilāts šaubījās par to, jo viņš nebija atradis nevienu vainu, tomēr ebreji viņā izraisīja bailes, lūdzot viņu sist krustā.

Jēzus krustā sišana un nāve

Viņi deva Jēzum krustu, lai viņš nēsātu uz sāniem uz galvaskausu, kur bija paredzēts viņa krustā sišana, kopā ar diviem citiem, uz viņa krusta, viņi identificēja viņu kā ebreju karali, taču viņi nepiekrita, tomēr Pilāts neuzrādīja tajā izmaiņas un teica: "Tas, ko esmu uzrakstījis, ir rakstīts."

Notika Jēzus krustā sišana, karavīri izmantoja iespēju paņemt viņa drēbes, un viņa tunika tika izlozēta tieši tā, kā Jēzus bija norādījis; blakus krustam bija Jēzus māte, viņa mātes, mācekļa, māsa; Viņi deva Jēzum etiķi, lai dzertu netālu, jo viņš izteica, ka viņam ir slāpes, un tajā brīdī viņš atteicās no sava gara.

Ja jums šī ziņa šķita interesanta, mēs aicinām jūs izlasīt mūsu rakstu par: Jēzus Patiesais Dievs un Patiesais Cilvēks.

Jūdi izteica vēlmi salauzt kājas tiem, kas tika krustā sisti, redzot Jēzu mirušu, viņi to nedarīja ar viņu, bet viens no karavīriem meta šķēpu uz sāniem un no tā iznāca ūdens un asinis, piepildot Svētos Rakstus, cilvēki skatītos, kā viņi viņu izdurt, bet viņi nesalauza nevienu no viņa kauliem.

Pilāts ļāva atņemt Jēzus ķermeni, viņi to iesaiņoja linos, kā arī aromātos, lai apglabātu, viņi, ievērojot viņu paražas, atrada ebreju Parasceve.

Augšāmcelšanās

Sestdienas rītausmā Marija Magdalēna novēroja, ka kapa akmens ir pārvietots, atsaukts, tāpēc viņa ātri devās pie mīļajiem Jēzus mācekļiem un komentēja viņus, Pēteris ar citu devās uz vietu, kur viņi novēroja, ka audekli ir salocīti un ka drēbes ir apsegtas. viņš bija izolēts, radot viņos šaubas par to, kas noticis un kā Dieva vārds tiek piepildīts.

Marija raudājot ieraudzīja divus eņģeļus kapā, jo nezināja, kur atrodas Jēzus, bet Jēzus viņai iepazīstināja un jautāja, kāpēc viņa raud, bet viņa neatpazina viņu uzreiz, to apzinoties, devās ar prieku dalīties tajā ar citiem; tad Jēzus parādīja sevi visiem, kas dalījās Dieva, Svētā Gara, piedošanā kaislība, nāve un Jēzus augšāmcelšanās.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par kaislība, nāve un Jēzus augšāmcelšanās Mēs iesakām noskatīties šo videoklipu: