Kāpēc ir svarīgi apmeklēt baznīcu?. Baznīca ir vieta, kur kristieši tiekas, lai uzzinātu vairāk par Dieva Vārdu un iedrošinātu viens otru. Tā ir ideāla vieta, kur pulcēties cilvēkiem, kuri meklē Dievu caur Jēzu.

Daudzi ticīgie uzskata, ka nav nepieciešams doties uz baznīcu, lai iet ticības ceļu. Tomēr tas notiek tāpēc, ka viņi nezina Baznīcas patieso nozīmi. Šī iemesla dēļ mums ir, kopš atklāt.līnija, mēs uzskatījām par vajadzīgu paskaidrot kas ir Baznīca un kāpēc ir svarīgi uz to iet.

Nepārstāsim pulcēties, kā daži ir pieraduši, ja mēs viens otru nemudinām un vēl jo vairāk tagad, kad redzam, ka šī diena tuvojas.

Ebrejiem 10:25

Kas ir baznīca?

Kas ir baznīca

Kas ir baznīca?

Baznīca ir visu cilvēku kolekcija, kuri mīl un seko Jēzum. Bībele sauc Baznīcu par Kristus miesu. Katrs ticīgais ir šīs ķermeņa daļa. Kristū visi ticīgie ir vienoti un viņus nevar šķirt. Ja tu esi pestīts, tu esi vienots ar visu Baznīcu. Baznīca ir arī jebkura vieta, kur Kristus Baznīcas locekļi sanāk kopā, lai pielūgtu Dievu kopībā.

Arī mēs, būdami daudzi, Kristū veidojam vienu miesu, un katrs loceklis ir vienots ar visiem pārējiem.

Romiešiem 12: 5

Pirms baznīcas bija sinagogas, kuras bija vietas, kur Ebreji pulcējās, lai slavētu Dievu un kopā uzzināt vairāk par Svētajiem Rakstiem. Jēzus kopā ar saviem mācekļiem apmeklēja sinagogas, sniedzot mums piemēru.

Pēc augšāmcelšanās un Jēzus debesbraukšana mācekļi sāka regulāri tikties, lai slavētu Dievu un mācīties tāpat kā iepriekš sinagogās. Viņi sāka ar tikšanos tempļa pagalmā un savās mājās, tad lielākās vietās, kad viņiem bija daudz biedru. Tā radās baznīca kā mēs to zinām šodien.

Viņi nepārtrauca tikšanos templī nevienu dienu. No mājas uz māju viņi ar prieku un dāsnumu lauza maizi un dalījās ēdienos.

Apustuļu darbi 2:46

Kāpēc ir svarīgi apmeklēt baznīcu?

Kāpēc ir svarīgi apmeklēt baznīcu?

Kāpēc ir svarīgi apmeklēt baznīcu?

1. Baznīca ir Kristus miesa

Baznīca ir Kristus miesa. Neviens ķermeņa loceklis nevar iztikt viens pats, bez pārējā ķermeņa. Patīk jums tas vai nē, bet baznīcas cilvēki ir mūsu ģimene, un mums ir jāmācās dzīvot kopā ar viņiem (jo īpaši tāpēc, ka mēs kopā ar viņiem pavadīsim mūžību).

Neviena acs nevar pateikt uz roku: man tu neesi vajadzīgs, ne arī galva līdz kājām: man tevis nevajag.
Drīzāk tie ķermeņa locekļi, kas šķiet vājāki, ir visnepieciešamākie.

1. Korintiešiem 12: 21-22

2. Palīdz tikt galā ar mūsu plankumiem

Baznīcā neviens nav ideāls, pat mācītājs. Pats apustulis Pēteris kļūdījās kā vadītājs agrīnajā baznīcā. Baznīca nekad nav bijusi perfektu cilvēku vieta. Dievs pavēlēja Baznīcai sanākt kopā, lai tiktu galā ar mūsu nepilnībām.

Lai jūsu sirdīs valda Kristus miers, uz kuru jūs bijāt aicināti vienā miesā. Un esi pateicīgs. Lai Kristus vārds jūsos mājo ar visu savu bagātību: pamāciet un konsultējiet viens otru ar visu gudrību; Ar sirds pateicību dziediet Dievam psalmus, himnas un garīgas dziesmas.

Kolosiešiem 3: 15-16

3. Palīdz garīgi augt

Baznīcas locekļi palīdz, iedrošina, mierina, pārmet, māca viens otru Dieva mīlestībā. Viņi ne vienmēr saprot to pareizi, bet tas ir mācību process kopā. Mēs esam daudz garīgāki, kad esam kopā kā draudze, nekā tad, kad katrs esam izolēts.

Bet, sekojot patiesībai mīlestībā, pieaugsim visā tajā, kas ir galva, tas ir, Kristus, no kura viss ķermenis, labi koordinēts un apvienots ar visām locītavām, kas savstarpēji palīdz viena otrai, atbilstoši katra dalībnieka aktivitātei, iegūst savu izaugsmi, lai veidotos mīlestībā.

Efeziešiem 4: 15-16

Mājas baznīcā nav problēmu, bet, kad ir daudz cilvēku, tas kļūst neērti. Noteiktam skaitam cilvēku ir labi, ja ir lielāka vieta, kur regulāri satikties. Formālākā baznīcas struktūra palīdz organizēt lielākas grupas. Kas vēl, baznīca ir redzama vieta, kur ikviens var bez ielūguma iekļūt no ielas.

Secinājums

Mēs ceram, ka jūs tagad saprotat kāpēc ir svarīgi apmeklēt baznīcu?. Mēs zinām, ka daudzi cilvēki viņi pieviļ kad viņi ierauga mācītāju vai kādu biedru nekristīga attieksme. Tomēr tā ir Ir svarīgi nepadoties un palīdzēt citiem atrast Jēzus ceļu. Paturiet prātā, ka baznīcas locekļi ir cilvēki ar saviem trūkumiem un tikumiem kā jūs, tāpēc labākais veids, kā stiprināt Dieva Garu, ir savienība Baznīcā.

Mēs ceram, ka šis raksts jums bija noderīgs. Ja vēlaties zināt kā lasīt Bībeli, lai to saprastu. Mēs iesakām turpināt pārlūkošanu Atklājiet tiešsaistē.

Cik