Kāpēc Dievs atstāja Jēzu pie krusta. Daudziem kristiešiem ir grūti saprast, kāpēc Jēzus teica šos vārdus. Netiekot tālāk, visā vēsturē a teoloģiskas debates par šo frāzi. Dienas beigās ir diezgan sarežģīti saprast, kāpēc Dievs pameta savu dēlu tik grūtā brīdī.

 Un devītajā stundā Jēzus skaļā balsī sauca, sacīdams: Eloi, Eloi, lama sabactani? kas ir tulkots: mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis?

Marka 15:34

Un ap devīto stundu Jēzus skaļā balsī iesaucās, sacīdams: Eli, EliSauklis sabactani? Tas ir: Mans dievs, mans dievsKāpēc tu mani pameti?

Mateja 27:46

Paskaidrojumi, kurus teoloģiskā sabiedrība ir ieguvusi visvairāk, ir tie četri, kurus mēs minēsim tālāk.

Kāpēc Dievs atstāja Jēzu pie krusta: 4 skaidrojumiKāpēc Dievs pameta Jēzus uz galvenajiem skaidrojumiem

Ir vairāki interesanti analīzes iemesli un tas palīdz mums loģiski izskaidrot, kāpēc Dievs atstāja Jēzu pie krusta.

  1. Dievs nevarēja liecināt nāve no viņa dēla. Tāpēc viņš izstājās Jēzus pēdējo ciešanu laikā.
  2. Dievam vajadzēja viņu pamest, tāpēc Jēzus varēja izpildīt izpirkšanu pilnīgi viens.
  3. Jēzus bija absolūti pamests ar Dievu tāpat kā visi grēcinieki jo Jēzus cieta un nomira mūsu vietā.

Tomēr labāko izskaidrojumu šiem vārdiem var atrast Pētera vārdos:

 kurš pats nesa mūsu grēkus savā ķermenī uz koka, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnīgums; un ar kuras brūci tu esi sadzijis.

1. Pētera 2: 24

Dievs atstāja Jēzu pie krusta, jo tajā brīdī Jēzus uzņēma visus pasaules grēkus. Grēks šķir Dievu. Jēzus identificējās ar katru grēcinieku, kad teica, ka Dievs viņu ir pametis.

Kad Jēzus teica: “Mans Dievs! Mans Dievs! Kāpēc tu mani pameti? Ieņēma katra no mums vietu. Grēka dēļ mēs visi esam šķirti no Dieva. Bet tagad Jēzus upura dēļ pie krusta mēs varam atkal apvienoties ar Dievu!

Vai Jēzus šaubījās par Dievu pie krusta?

Nē, Jēzus nešaubījās par Dievu pie krusta. Viņš pauda nošķiršanas sāpes, ko izraisa grēks. Daudzi cilvēki jautā, kāpēc Jēzus cieta, ja zināja, ka augšāmcelsies, bet tajā brīdī sāpes bija briesmīgas. Uz krusta Jēzus parādīja, ka saprot visas mūsu sāpes. Jēzus sauciens bija palīdzības sauciens.

Jēzus piepildīja 22. psalmā sludināto pravietojumu

El Psalms 22 Tas ir pravietisks psalms, kuru simtiem gadu iepriekš uzrakstījis ķēniņš Dāvids par Jēzus ciešanām un uzvaru. Kad Jēzus citēja šo psalmu, viņš teica, ka pravietojums piepildās. Turklāt tas arī izskaidro, kāpēc Dievs atstāja Jēzu pie krusta.

Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis?
Kāpēc tu esi tik tālu no manas pestīšanas un no mana sauciena vārdiem?

1 22. psalms

22. psalms pravietoja daļu no tā, kas notiks Jēzus krustā sišanas laikā un pēc tās.

  • Jēzus tiktu izsmiets. (Psalms 22: 7-8; Mateja 27: 41-43)
  • Jēzus rokas un kājas būtu caurdurtas. (Psalms 22:16; Jāņa 20: 25-27)
  • Cilvēki meta daudz, lai saglabātu savas drēbes. (Psalms 22:18; Jāņa 19: 23-24)
  • Galu galā daudzi cilvēki slavētu Dievu. (Psalms 22: 26-28)

Mēs ceram, ka šis īsais raksts palīdzēs jums saprast kāpēc Dievs atstāja Jēzu pie krusta. Ja jums patīk šī tēma un vēlaties uzzināt kāpēc Jēzus izraidīja tirgotājus no tempļa, turpiniet pārlūkot Discover.online. Līdz nākamajai reizei!.

 

Cik