Kādas ir grēka sekas. Dievs radīja perfektu pasauli, ko cilvēki varētu izbaudīt. Tomēr Ādama izvēle nepaklausīt Dievam lika mums ciest no grēka sekām.

Grēka radītās sekas ir šādas: vainas, baiļu, vientulības, sāpju, sāpju, salauztības, degradācijas, slimības un iznīcības sajūtas, kas rodas, pārkāpjot Dieva likumus. Dažreiz mēs grēkojam kāda iemesla dēļ, citreiz mēs grēkojam, nesaprotot sekas. Tomēr, pieņemot Kristu, šīs sekas vairs nav spēkā un mēs baudām mūžību paradīzē kopā ar Dievu un viņa Dēlu.

Tālāk mēs izskaidrosim, kādas ir grēka sekas no Bībeles viedokļa. Turklāt mēs paskaidrosim, kā tas ietekmē mūs.

Kādas ir grēka sekas saskaņā ar Bībeli

Kādas ir grēka sekas saskaņā ar Bībeli

Kādas ir grēka sekas saskaņā ar Bībeli

Atšķirībā no jebkuras citas grāmatas, Bībele atklāj, kādas ir grēka sekas un ko Dievs par to domā. Bībelē teikts, ka grēks ir nopietna lieta, jo tas mūs šķir no Dieva. No grēka tas izriet nāve no personas, jo garīgā nāve tā ir laupījusi jums mūžīgo dzīvību. Tas nebeidzas ar fizisku nāvi, bet turpina Mūžīga atdalīšanās no Dieva, prom no Viņa klātbūtnes un Viņa godības uz visiem laikiem. 

Un tam vīrietim viņš sacīja: Tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsij un ēdi no koka, no kura es tev esmu pavēlējis, sacīdams: no tā tu neēdīsi; nolādēta ir zeme jūsu dēļ; ar sāpēm jūs no tā ēdīsiet visas savas dzīves dienas.

Ērkšķus un dadžus tas jums radīs, un jūs ēdīsit augus no lauka.

3. Mozus 17: 18–XNUMX

 

Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Romieši 6: 23

Grēka sekas uz ticīgo

Grēka sekas uz ticīgo

Grēka sekas uz ticīgo

La atdalīšana mūžīgs par Dieva klātbūtni tas ir vissliktākais visu grēku rezultāts. Kas grēko, tas sacēlās pret Dievu. Elle ir mūžība bez Dieva. Bībelē ir minētas citas grēka sekas pasaulē skaņa:

  • Slimība: Tagad mūsu ķermenis ir neaizsargāts pret visa veida slimībām, un kādu dienu mums visiem ir jāmirst (bet uzmanieties: slimība ne vienmēr ir individuāla grēka sekas; tā ir grēka esamības sekas pasaulē).
  • Dabas katastrofas: bads, plūdi un citas katastrofas ir zemes lāsta rezultāts.
  • Grūtas attiecības: ir kļuvis daudz grūtāk veidot harmoniskas attiecības ar citiem cilvēkiem.
  • Vainīgums: vainas sajūta grauž dzīvi, nepiedāvājot risinājumu; cilvēks nosoda sevi, bet nezina, kā mainīt savu dzīvi.
  • Jutīguma trūkums: tas ir vainas pretstats; cilvēks zaudē pareizā un nepareizā izjūtu un turpina grēkot, nesaprotot sekas
  • Pazemojums: grēks noved pie augstprātīgo un lepno apkaunojuma.
  • Likuma sods: daži grēki ir noziegumi un var izraisīt dažāda veida sodus taisnīgums cilvēku

Grēks grēciniekam rada daudz ciešanu. Tomēr jums ir jāsaprot, ka Dievs nevēlas jūs sodīt. Šī iemesla dēļ viņš sūtīja savu dēlu pasaulē, lai jūs varētu atbrīvoties no saviem grēkiem.

Dievs mūs mīl un viņam nepatīk redzēt, kā mēs ciešam. Tāpēc viņš nāca uz zemes, lai mūsu vietā uzņemtos sodu par mūsu grēkiem. Tagad tie, kas pieņemt Jēzu kā tavs glābējs saņemt piedošana no jūsu grēkiem un viņi var palikt Dieva klātbūtnē. Kādu dienu Dievs iznīcinās visas grēka radītās ciešanas, un izglābtie dzīvos kopā ar Viņu mūžīgi!

Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.

Jāņa 3:16

Tā tas ir bijis! Mēs ceram, ka šis raksts jums ir bijis noderīgs. Ja tagad vēlaties uzzināt kā pieņemt Jēzu kā glābēju, turpiniet pārlūkošanu Atklājiet tiešsaistē.

Cik