Kāda ir atšķirība starp katoļiem un protestantiem. Gandrīz 1800 gadus baznīca Romas katoļu apustuliskais tā ir bijusi galvenā Jēzus no Nācaretes vēsts izplatītāja. Tomēr septiņpadsmitā gadsimta sākumā notika šķelšanās reformas, kuras veica Mārtiņš Luters mēģināja ievest baznīcā.

Katoļu baznīca nepieņēma Lutera reformas, un tas radīja atdalīšanos sadalījums starp katoļiem un protestantiem. Lai gan viņu uzskatu pamati ir līdzīgi, ir daži punkti, kas tos atšķir.

Lai uzzinātu, kas tie ir, turpiniet lasīt šo rakstu.

Kāda ir atšķirība starp katoļiem un protestantiem: 7 atšķirības
galvenās atšķirības starp evaņģēliskiem un protestantiem

Tālāk mēs parādīsim kāda ir atšķirība starp katoļiem un protestantiem caur galvenajām atšķirībām. No Discover.online mēs tuvosimies tēmai no objektīvas perspektīvas, neiedziļinoties tās mācības patiesumā.

1. Jaunavas Marijas svētums

Katoļu baznīca uzskata Jēzus māti a jaunava un brīva sieviete iedzimtais grēks. No Marianas dogmas tiek uzskatīts, ka Marija ir spējīgs būt starpnieks starp Jēzu un cilvēku, tāpēc viņi viņam piešķir Svēta pakāpe un nevainojama.

Tomēr no Evaņģēliskā baznīca izslēdz domu, ka Marija bija jaunava un ka viņa var būt starpnieks caur cilvēku. Viņa tiek cienīta kā Jēzus māte, un viņai pateicas par spēju pieņemt grūto uzdevumu - audzināt Dieva Dēlu, bet par viņas svētumu, kas nav atspoguļots Bībelē., rangs, ko viņam piešķīrusi katoļu baznīca, tiek pilnībā atmests.

2. Svēto godināšana

Katoļi uzskata, ka viņi pastāv priekšzīmīgi cilvēki, kas spēj sasniegt svētumu par darbībām, kas viņiem bija dzīves laikā. Tāpat kā ar Mariju, šie cilvēki ir var būt mūsu starpnieks Dieva priekšā. Tāpēc ir iespējams viņus lūgties un godināt. Pašlaik ir vairāk nekā 4.000 svēto kuru var lūgt par mums iestāties. Turklāt no tā ir iespējams izveidojiet relikvijas ar saviem attēliem pilnvarot un iedvesmot cilvēkus sekot viņa pēdām. Šīs attiecības starp svētajiem, relikvijām un lūgšanu sauc par ikonoklazmu.

Evaņģēliskā baznīca stingri noraida šo praksi, ko viņi uzskata par nerakstāmu. Pēc luteriskās reformācijas, katram cilvēkam jāvēršas tieši pie Dieva. Tāpēc, vienīgais starpnieks var mums būt par starpnieku Jēzus figūra. No otras puses, jebkura veida statuju godināšana kā tas notika ar zelta teļu, kas saistīts ar izceļošanu.

3. Obligāts celibāts

Celibāts attiecas uz solīt dzīvot vientuļam un apņemšanās neveikt jebkāda veida seksuālas darbības. Tas ir saistīts ar plaši izplatītu praksi daudzās citās reliģijās un tiek interpretēts kā uzticības akts Jēzum. Tas ir vēl viens veids, kā sekot tiem pašiem soļiem, kurus viņš veica. Lai gan tas nav izsmeļoši izteikts Bībelē, ja tas tiek darīts caur katoļu katehismsTāpēc tā ir obligāta prakse tiem, kas vēlas kalpot Dievam caur katoļu baznīcu.

No otras puses, no Evaņģēliskā baznīca se noraidīt celibātu kā pienākumu kalpot Dievam. No luteriskās dogmas tiek apgalvots, ka nav nav Bībeles fragmenta, kas atsaucas uz celibātu kā nepieciešama prasība aktīvi kalpot Tam Kungam. Tomēr, brīvprātīga iespēja būt celibātam.

5. Baznīcas jēdziens

La Katoļu baznīca ir pakļauts rīcības dekalogam, kas diktēts Katehisms, kas nozīmē, ka, lai būtu katoļu baznīca, tai ir jāatbilst tajā parādītajām normām. Tie tiek uzskatīti arī par universālā baznīca un vienīgais, kurš seko apustuliskā pēctecība caur pāvesta figūru.

the radās evaņģēliskās baznīcas caur luterisko reformāciju, viņiem nav vienota dekaloga. Šī iemesla dēļ ir neskaitāmas baznīcas ar dažādiem standartiem. Tomēr viņi visi sevi uzskata par evaņģēliskiem.

4. Pāvesta investīcijas kāda ir atšķirība starp katoļiem un protestantiem

Katoļu baznīcai ,. Pāvests ir apustuļa Pētera pēctecis, skaitlis, ko Jēzus nosauca par savas Baznīcas akmeni. Sākot ar pāvestu, mēs atrodam a hierarhija kurā mēs atrodam bīskapus, priesterus un diakonus, kuri tie ir nosaukti un notiek kopš baznīcas pirmsākumiem.

Tomēr protestantu baznīcai, kuras ideoloģija balstās uz principu viens raksts (Prima scriptura) šī hierarhiskā pēctecība ir pilnīgi pretrunā Bībeles stāstam, un tāpēc tas nav pieļaujams. Vai jūs sākat saprast, kāda ir atšķirība starp katoļiem un protestantiem?

5. Priesterības jēdziens

Katram katoļam priesterība ir apustuliska pēctecība, kuras konsekrācija jāpabeidz caur iecelt savu iestādi. Tādā veidā pēc baznīcas iecelšanas viņi saņem Dieva spēks izplatīt un aizsargāt Vārdu.

Tomēr evaņģēliskā baznīca uzskata, ka priesterības loma ar Dieva gribu var pārnest ikviens ticīgais un par to nekāda veida iesvētīšana nav nepieciešama institucionāls.

6. Euharistija (Svētais Vakarēdiens) kāda ir atšķirība starp katoļiem un protestantiem

La Euharistija o Santa Cena attiecas uz ceremonija, kas pārstāv nāve un Jēzus augšāmcelšanāsmūs, simbolizējot vakariņas, kuras Jēzus bija kopā ar apustuļiem naktī pirms krustā sišanas.

Vispārējai Baznīcai Euharistija var tikai jādara caur ordinētu priesteri katoļu iestādē. Priesteris ir vienīgais, kas var pārvērst maizi un vīnu par Kristus miesu un asinīm. Ir tikai katoļu svētki kurā nevar piedalīties neviens cits kā kopiena. Tā nozīme joprojām ir nemainīga Jēzus upura atkārtošana.

Par Reformātu baznīca, tiek darīts ar a piemiņas nozīme. Arī piedalīties var ikviens, kas ir kristīts svinībām bez lielākas izslēgšanas kā pati ticība.

7. Kristības

Ja vēlaties uzzināt atšķirību starp katoļiem un protestantiem, kristības ir viena no šīm atšķirībām. Abās baznīcās kristību sakraments, bet forma krasi atšķiras.

Katoļiem kristībām ir jānotiek kopš jaundzimušā, un tā funkcija ir atdaliet jaundzimušo no sākotnējā grēka, jo cilvēks no dzimšanas brīža tiek uzskatīts par grēcinieku. Tāpat tam jābūt a iesvētīts priesteris caur a kristību fonts, izsmidzina ūdeni mazajam galvā.

Reformātu baznīcā nozīme ievērojami atšķiras. Viņi uzskata, ka kristībām vajadzētu notikt brīvprātīgi. Ja kristībā nav gribas, tai nav pārpasaulīgas nozīmes. Turklāt izmantotā metode ir, izmantojot subjekta ķermeņa iegremdēšana.

Es ceru, ka šis raksts ir palīdzējis jums saprast kāda ir atšķirība starp katoļiem un protestantiem. Iespējams, esam palaiduši garām citu iemeslu. Ja tā, es aicinu jūs rakstīt uz mūsu e -pastu, lai turpinātu pabeigt šo rakstu. Ja tagad vēlaties uzzināt vēsturiskos iemeslus Bībele ir 100% uzticams dokuments, turpiniet pārlūkot Discover.online.

Cik