Kā bija spriedums Jēzus. Jēzus dzīve ir pilna noslēpumu, brīnumu, mācību un nezināmā, ko mēs vēl šodien cenšamies noskaidrot. Tomēr mums ir pietiekami daudz informācijas par notikušo viņa pēdējās dzīves dienas, kurās viņš tika tiesāts un noslepkavots.

no Discover.online Mēs vēlamies jums pastāstīt, kas notika no brīža, kad Jēzus tika ieslodzīts Golgātas kalnā, līdz Pilāts deva pavēli krustā sišanai. Atcerieties, ka visu informāciju atbalsta Bībele.

 

Kā notika Jēzus tiesāšana saskaņā ar Bībeli

Jēzus tiesa bija a negodīgs un nelikumīgs processl. Jēzu notiesāja uz nāvi skaudība pret viņa apsūdzētājiem. Tas bija vispirms tiesāja saskaņā ar ebreju likumiem, pēc tam saskaņā ar romiešu tiesībām.

Pat pirms Jēzus arestēšanas, ebreju reliģiskie vadītāji viņi jau bija nolēmuši, ka viņam jāmirst. Viņi negribēja viņu nogalināt par nozieguma izdarīšanu, bet viņi bija greizsirdīgi un draudēja ar Jēzus popularitāti.

Tuvojās Neraudzētās maizes svētki, ko sauc par Pasā svētkiem. Un augstie priesteri un rakstu mācītāji meklēja, kā viņu nogalināt; jo viņi baidījās no cilvēkiem.

Lūkas 22: 1-2

Sinedrija prāva pret Jēzu no Nācaretes

Sinedrija spriedums

Sinedrija spriedums

Naktī, kad Jēzus tika arestēts, viņš tika nogādāts Annas, augstā priestera Kajafas sievastēva, mājā. Vēlāk Anna sūtīja Jēzu pie Kajafa, lai Sinedrijs viņu tiesātu. Tajā naktī augstie priesteri un Sinedrija locekļi pratināja Jēzu un meklēja iemeslus viņu nosodīt. Bet Jēzus klusēja un nereaģēja uz viņu apsūdzībām.

Tad augstais priesteris, piecēlies vidū, jautāja Jēzum, sacīdams: vai tu neko neatbildi? Ko viņi liecina pret jums? Bet viņš klusēja un neko neatbildēja. Augstais priesteris viņam vēlreiz jautāja un sacīja viņam: Vai tu esi Kristus, Vissvētākā Dēls?

Marka 14: 60-61

Tad Sinedrijs meklēja lieciniekus, kuri izvirzīja nepatiesas apsūdzības pret Jēzu. Taču visas Jēzum izvirzītās apsūdzības bija pretrunīgas. Tad es darīšu viņi jautāja Jēzum, vai viņš ir Kristus, Dieva Dēls. Teica jā, un viņi to pieņēma kā zaimošanas pierādījums. Viņi sita Jēzu un piesprieda viņam nāvi.

 

Bet Jēzus klusēja. Tad augstais priesteris viņam sacīja: Es jūs uzburšu pie dzīvā Dieva, lai jūs mums pateiktu, vai jūs esat Kristus, Dieva Dēls.

Jēzus viņam sacīja: Tu to esi teicis; un turklāt es jums saku: no šī brīža jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu sēžam pie Dieva spēka labās rokas un nākam debesu mākoņos.

Tad augstais priesteris saplēsa savas drēbes, sacīdams: Viņš zaimojis! Kas mums vēl ir vajadzīgi pēc lieciniekiem? Lūk, tagad jūs esat dzirdējuši viņa zaimošanu.

Mateja 26: 63-65

Romiešu tiesas process pret Jēzu

Romas spriedums

Romas spriedums

Agri no rīta ciema reliģiskie vadītāji viņi atveda Jēzu pie Pilāta, Romas gubernators. Tikai Pilāts varēja pasūtīt nāve Jēzus. Sinedrijam šādu tiesību nebija.

Lai pārliecinātu Pilātu, jūdu vadītāji apsūdzēja Jēzu veicināt sacelšanos pret Romas impēriju, aizliedzot cilvēkiem maksāt nodokļus un pasludinot sevi par karaliPilāts iztaujāja Jēzu, bet neatrada iemeslu viņu nosodīt, tāpēc viņš sūtīja Jēzu pie Galilejas ķēniņa Hēroda, jo Jēzus bija galilejietis.

Tad viss pūlis piecēlās un veda Jēzu pie Pilāta. Un tie sāka viņu apsūdzēt, sacīdami: Mēs esam atklājuši, ka šis sagroza tautu un aizliedz dot ķeizaram nodevas, sakot, ka viņš pats ir Kristus, ķēniņš.

Lūkas 23: 1-2

Hērods vēlējās satikt Jēzu un vēlējās redzēt kādu brīnumu. Viņš jautāja Jēzum, bet Jēzus neatbildēja. Pēc tam Hērods izsmēja Jēzu un sūtīja viņu atpakaļ pie Pilāta, ģērbtu skaistā tērpā, it kā viņš būtu ķēniņš..

Tad Hērods ar saviem kareivjiem viņu nicināja un izsmēja, ietērpdams viņu krāšņās drēbēs; un nosūtīja viņu atpakaļ pie Pilāta. Un Pilāts un Hērods tajā dienā kļuva par draugiem; jo pirms tam viņi bija naidīgi viens ar otru.

Lūkas 23: 11-12

Pilāts to saprata Jēzus bija nevainīgs, un reliģiskie vadītāji rīkojās skaudības vadīti. Viņš mēģināja atbrīvot Jēzu, izmantojot tradīciju atbrīvot ieslodzīto Lieldienu laikā. Bet tā vietā, lai izvēlētos Jēzu, cilvēki izvēlējās noziedznieku vārdā Barabu. Pilāts tad nolēma Jēzus pēršana par sodu, taču tas nenomierināja pūli, kas turpināja uzstāt, ka Jēzum ir jāmirst.

 

Tad Pilāts atkal izgāja ārā un sacīja viņiem: Skatieties, es viņu izvedu ārā, lai jūs saprastu, ka es viņā neatrodu nekādu noziegumu.

Un Jēzus iznāca ērkšķu vainagā un purpursarkanā tērpā. Un Pilāts tiem sacīja: Lūk, tas cilvēks!

Kad augstie priesteri un virsnieki viņu ieraudzīja, tie kliedza, sacīdami: Sit Viņu krustā! Sit viņu krustā! Pilāts tiem sacīja: Ņemiet viņu paši un sitiet krustā! jo es viņā neatrodu nekādu noziegumu.

Jāņa 19: 4-6

L Ebreji sāka runāt, ka Pilāts nav imperatora draugs, jo viņš aizsargāja Jēzu, kurš veicināja sacelšanos pret ķeizaru. Saskaroties ar šo bīstamo apsūdzību, Pilāts noliedza atbildību par Jēzus likteni un nodeva viņu krustā sistam. Romiešu karavīri paņēma Jēzu un sita krustā.

Kopš tā laika Pilāts mēģināja viņu atbrīvot; bet jūdi kliedza, sacīdami: Ja tu šo cilvēku atlaidīsi, tu neesi ķeizara draugs; katrs, kas sevi dara par karali, iebilst pret ķeizaru.

Jāņa 19:12

Kāds bija Jēzus tiesas procesa mērķis?

Viss, kas notika Jēzus tiesā, bija negodīgi. Sinedrija tiesas process bija viltus, lai saglabātu taisnīguma izskatu un atrastu attaisnojumu Jēzus nogalināšanai. Tiesas procesā Pilāta un Hēroda priekšā bija skaidrs, ka Jēzus ir nevainīgs, taču romieši pakļāvās tautas spiedienam un ignorēja taisnīgums.

Jēzus spriedums uzsvēra pasaules grēku. Jēzus pilnība traucē tiem, kas dzīvo grēkā. Bet Jēzus jau zināja, ka tam visam jānotiek. Viņam vajadzēja mirt par ikviena grēkiem. Šķita, ka ļaunums un netaisnība ir uzvarējuši, taču tTrīs dienas vēlāk Jēzus augšāmcēlās, un labais uzvarēja.

Tas ir bijis! Mēs ceram, ka šis raksts palīdzēs jums saprast kā noritēja Jēzus tiesa saskaņā ar Bībeli. Ja jūs tagad interesē zināt iemesli, kāpēc kristietim vajadzētu kristīties, turpiniet pārlūkošanu Atklājiet tiešsaistē.

Cik