[Ad_1]

Sarežģītas situācijas vienmēr parādās mūsu ikdienas dzīvē. Mūsu problēmu risināšana bez bailēm un piesardzīgi lielāko daļu laika var būt sarežģīta. Bet jums jābūt pārliecinātam, ka galu galā viss izdosies. Pat ja viņš ir zaudējis zināmu pārliecību, Ticības lūgšana Tas var jums palīdzēt atgūt cerības un bez izmisuma atrisināt šos konfliktus.

Protams, lai lūgšanas darbotos, jums patiešām ir jātic, ka tas mainīs jūsu dzīvi. Kad mēs esam bez ticības, tas var būt nedaudz grūtāk, bet kas notiks, ja mēs atjaunosim šo pārliecību, lai sasniegtu jaunus mērķus? Tikties ar lūgšanām, lai atjaunotu un stiprinātu ticību.

Uzziniet spēcīgu ticības lūgšanu

Lūgšana atjaunot ticību:

Kungs, es ticu; Es gribu tev ticēt
Es slavēju jūs par ticības dāvanu un atzīstu, ka joprojām esmu tālu no tās pašas ticības kā Ābrahāmam un Sārai, Tobitam, tik daudziem praviešiem un ķēniņiem; un cik ļoti es sapņoju piedzīvot to pašu Jaunavas Marijas ticību.
Atjaunojiet manī kristībā saņemto ticības dāvanu, apstiprinātu apstiprinājumā un atdzīvinātu katrā Euharistijā.
Vai es varu dzīvot, balstoties uz Tavu Vārdu, un caur to mani pamudina uz uzticību. Jūsu klātbūtnē es apliecinu, ka ticu, bet tas palielina manu ticību.
Kungs, ļaujiet manai ticībai būt pilnīgai, bez iebildumiem, ļaujiet tai iekļūt manā domāšanā un manā veidā spriest par dievišķām un cilvēku lietām.
Kungs, atlaid manu ticību, es gribu brīvi pieņemt Tavu gribu ar visām atteikumiem un pienākumiem, kas ar to saistīti.
Kungs, jūs teicāt, ka laimīgi ir tie, kas tic, neredzot.
Dodiet man žēlastību ticēt, pat brīžos, kad neredzu nekādu ceļu vai risinājumu, vienmēr atzīstot, ka jūs esat ceļš un risinājums!
Kungs, stiprini manu ticību.
Es varu staigāt pa negantajiem ūdeņiem, un tavā vārdā es varu noņemt kalnus.
Dodiet man ticību, kas nešaubās, ka tā ir mūžīgās dzīves garantija un pasludina jūsu spēku, rīcību, dziedināšanu un atbrīvošanu.
Ka es nebaidos no pretestības tiem, kas ticību apstrīd, uzbrūk tai, noraida un noliedz; bet vai mana ticība var tikt stiprināta tuvības patiesības pieredzē, vai tā var pretoties kritikas nogurumam, vai pārvarēt ikdienas grūtības.
Katru dienu dodiet man žēlastību izrunāt savu vārdu ticībā, kas ne tikai baro manu cerību, bet jau redz, ka tā notiek.
Es drīkstu acis piestiprināt pie jūsu caurdurtās sirds, lai, redzot jūs, es saņemtu pestīšanu un sludinātu to visiem.
Kungs, uzmundrini manu ticību.
Lai es dāvātu mieru un prieku savai dvēselei un daru sevi pieejamu, lai lūgtu Dievu un runātu ar brāļiem.
Kungs, ļauj manai ticībai būt aktīvai un arī būt nepārtrauktam Tevis meklēšanai, nepārtrauktam lieciniekam, nepārtrauktam cerības ēdienam.
Kungs, padari manu ticību pazemīgu.
Lai tas nebūtu balstīts uz manām domām vai jūtām, bet vienmēr pakļaujas Svētajam Garam, tradīcijām un Baznīcas mācības autoritātei.
Paldies kungam! Es domāju, ka jūs mani atjaunojat, un es jau jūtos stiprināts ķermenī, garā un dvēselē.
Jo tāpat kā Jaunava Marija es apliecinu, ka ticīgajam viss ir iespējams.
Āmen!

Šī ticības lūgšana palīdzēs jums vēlreiz apstiprināt savu pārliecību. Tagad, ja jums ir ļoti grūts laiks un jums vairāk jāpaļaujas uz dievišķo spēku, ideāla ir šāda lūgšana:

Ticības lūgšana, lai to palielinātu:

Kungs, šajā lūgšanas brīdī es nācu lūgt, lai mana ticība pieaugtu.
Tā kā nepatikšanas laikā un tumšās dzīves naktīs ticība mani vadīs.
Ķermeņa slimības gadījumā, kad slimība jau ir klāt, ticība mani izārstēs.
Palieliniet manu ticību, Kungs, jo diskusiju un ģimenes konfliktu laikā man piedot sniegs ticība.
Bezdarba laikā, kad palielinās grūtības, mani uztur mana ticība.
Palieliniet savu ticību, Kungs, jo stundās, kad akmeņi parādīsies manā ceļā un es klupšu, ticībā es tikšu augšāmcelts.
Palielini manu ticību, Kungs, ka visā manā dzīvē un it īpaši stundas laikā nāve, ticība vedina mani ticēt augšāmcelšanai.
Palieliniet manu ticību, Kungs, paplašini manu sirdi un liec Tavam Garam uz mani izliet liesmu un mīlestības uguni.
Āmen.

Skatīt vairāk:

(funkcija (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) (0);
if (d.getElementById (id)) {atgriešanās;}
js = d.createElement (s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);
} (dokuments, 'skripts', 'facebook-jssdk'));

// skripts, lai ignorētu tagus, lai koplietotu URL
funkcija shareOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
metode: 'share_open_graph',
action_type: 'og.shares',
action_properties: JSON.stringify ({
objekts: {
'og: url': overrideUrl,
'og: title': overrideTitle,
'og: description': overrideDescription,
'og: image': overrideImage
}
})
},
funkcija (atbilde) {
// Darbība pēc atbildes
});
}