Un identitātes matrica vai piedziņas masīvs, kas norādīts ar burtu Yo, ir kvadrātveida un diagonālas matricas veids.

Tas ir tāpēc, ka visi galvenās diagonāles elementi ir vienādi ar 1, bet pārējie ir vienādi ar 0.

Atcerieties, ka kvadrātveida matrica ir tāda, kurai ir vienāds kolonnu un rindu skaits.

piemērs:

būt Un identitātes matrica ar kārtību n, Un ir n kārtas identitātes matrica (In)

īpašības

  • Identitātes matricu norāda In, kur viņš n atbilst matricas secībai. Tāpēc, ja tam ir trīs rindas un trīs kolonnas, to sauc par trešās kārtas identitātes matricu.
  • A. Esn = Esn . A = A: šī īpašība ietver matricas reizināšanu, kur A ir n kārtas kvadrāts. Tas nozīmē, ka identitātes matrica ir neitrāla, tas ir, jebkura matrica, kas reizināta ar identitātes matricu, radīs pašu matricu.identitātes matricas īpašības

Viņš nokrita vestibilā!

Ļaujiet A, B un C būt 2. kārtas kvadrātveida matricām, lai A. B = I, kur l ir identitātes matrica.

Matrica X ir tāda, ka AX A = C ir vienāda ar:

a) BC B
ba2) -1 . C
c) C. (A.-1)2
d) AC B