Jūs atrodaties pareizajā laikā pareizajā vietā.

Kartes "Saule" nozīme

Saules karte ir par sevi - kas tu esi un kā izkopt savu personību un raksturu. Saules atspīdums ir tas, kurā cilvēka sākotnējā daba ir atrodama veselībā un drošībā. Laika un telpas ierobežojumi tiek atcelti; dvēsele tiek atsvaidzināta un īslaicīgi pasargāta no haosa ārpus dārza sienām. Saules gaismā dzīvība atgūst savu galveno labestību, patiesību un skaistumu. Ja šajā kartītē tiek parādīts cilvēks, tas parasti nozīmē dievišķā cilvēka iemiesojumu.

Kad tiek parādīti divi cilvēki, attēlā tiek parādīta visu līmeņu pretstatu spriedzes izšķirtspēja. It kā šajā kartē būtu teikts: "Jūs nevarat darīt neko nepareizu, tas viss ir uz labu".

Pamanīt
Lai jūsu gaisma spīd. Uzticieties savas sākotnējās dabas svētajam spēkam.

Ieteikt darbības virzienu, kas harmonizētu to, ko vēlaties, ar to, kas šobrīd ir iespējams.

Saules vēstule iesaka paļauties uz savu dabisko dievišķību. Atmetiet jebkuru kultūras nosacījumu, kas neļauj jums būt patiesam pret sevi. Stājieties pilnā patiesības gaismā un atklājiet savus motīvus un principus. Kad tas būs izdarīts, jūs vairs nedosit iespēju cilvēkiem, kuri jūs kritizē un apkauno. Koncentrējieties uz pozitīvo un reālo. Jūsu autentiskais gaišais es var būt gaisma citiem ja jūs to projicējat bez aizspriedumiem.

Atzīmēts: