Šajā rakstā jūs varat mazliet izlasīt par to, kas bija Svētais Jūds Tadejs un lūgšanas San Jūdasam Tadeo pēc mīlestības. Ja jūs interesē, turpiniet lasīt.

Lūgšana par Svēto Jūdasu-Tadeju par mīlestību-1

saraksts Lūgšanas Svētajam Jūdam Tadejam par mīlestību

Ir vairāki teikumi, kas ir izplatīti par mīlestības tēmu, un šeit jūs varat izlasīt vairākus lūgšanas svētajam Jūdam Tadejam par mīlestību

Lūgšana svētajam Jūdam Tadejam par neiespējamu mīlestību

Krāšņais svētais Jūds Tadejs, bagātīgu svētību pilns, spēcīgs vārdos un darbos.
Liels Dieva un cilvēku acīs par jūsu pazemību un dedzīgo degsmi, ar kuru jūs meklējāt tik daudz dvēseles atgriešanos uz neizsakāma darba un vajāšanas rēķina. Es lūdzu jūs piešķirt manām jūtām šķīstību un ievadīt man grēku nožēlas garu, lai saprastu mūsu Glābēja izpestošās ciešanas.

Es lūdzu jūs aizlūgt Dieva, mūsu Kunga, priekšā, lai viņš man piešķir žēlastību, kuru es dedzīgi lūdzu (izteiciet savu lūgumu šeit), vadiet mani un atbrīvojiet mani no visām garīgajām un materiālajām briesmām.

Kad es beidzu lūgt dāvanu Lūgšana svētajam Jūdam Tadejam par mīlestību neiespējami, ir jālūdz tēvam trīs mūsu Tēvi, trīs Esi sveicināta, Māris un trīs Slavas.

Lūgšana, lai atgūtu zaudēto mīlestību

Ak svētais Jūda Tadejs
Krāšņs sarežģītu lietu patrons
Mēs godinām jūsu vārdu
slavēt un svētīt.

San Judas Tadeo vērtīgs
jūs, kas esat Dieva brālis
un ka jūs esat labajā pusē, baudot viņa mīlestību
Es lūdzu jūs aizlūgt par mani viņu acu priekšā
lai viņš manā sejā atrastu žēlastību
Svētais Jūds Tadejs svētīts
Es lūdzu jūs apžēloties par mani
šodien es pazemīgi nāku tevi izlūgt
par mīlestību, kuru es pazaudēju

Ļaujiet (jūsu mīlestības vārds)
atkal jūti to mīlestību, kuru kādu dienu jutu pret mani
ieved viņu atkal manās rokās, lai es varētu būt laimīga
ielika sirdī atmiņas
no mīļiem mirkļiem, kurus viņš dzīvoja kopā ar mani
un izdzēsiet rūgtās atmiņas, kas lika viņam bēgt

Svētīgais svētais Jūds Tadejs
jūs, kas esat sarežģītu cēloņu patrons
lai mīlestība atkal atdzimst
(jūsu mīlestības vārds) sirdī
ka viņš saprot, ka viņam nekad nevajadzēja aiziet
tāpēc, ka esmu sieviete, kura viņu dzīvē ir mīlējusi visvairāk

Lieciet viņam vēlēties atgriezties un joprojām iemīlēties
Es pateicos jums, svētīja San Judas Tadeo
tāpēc, ka jūs klausāties savu uzticīgo bhaktu lūgšanas
un tāpēc, ka nav dzirdēts, ka jūs aizietu bez atbildes
tiem, kas ar lielu ticību jums prasa brīnumu.

Ir svarīgi atcerēties, ka pēc šo lūgšanu skaitīšanas ir jāpasaka Tēvam Tēvs un trīs Esi sveicināta, un slava Tēvam, lai pabeigtu šī rituāla slēgšanu. Jūs varētu arī interesēt Lēnprātīgā mazā jēra lūgšana.

Lūgšana par Svēto Jūdasu-Tadeju par mīlestību-2

Lūgšana svētajam Jūdam Tadeusam par mīlestību: kas ir svētais Jūds Tadejs?

Svētais Jūds Tadejs, uzturoties uz zemes, bija viens no Jēzus mācekļiem un divpadsmit apustuļiem. Viņam bija arī ģimenes attiecības ar Jēzu, viņi bija brālēni, jo viņš bija saistīts ar San Joaquín un Santa Ana, jo viņi bija Jaunavas Marijas vecāki.

Jūda Tadeo savas dzīves laikā bija Jēzus pavadonis, sludinādams Tā Kunga ticību un vārdu, Jūda vienmēr bija viens no mācekļiem, kurš visvairāk uzticējās misijai sludināt ticības vēsti un to arī pielietot.

Svētais Jūds Tadejs un viņa lūgšanas

San Jūda Tadeo tiek uzskatīts par nozīmīgu svēto katoļu ticīgajiem, jo ​​viņš vienmēr ir uzticīgs palīgs grūtos brīžos, piemēram, slimībās, viņš ir iedvesmas un pārliecības avots tiem, kas ir bhaktas. Viņu sauc par zaudēto cēloņu svēto, un viņa piemiņas diena ir katra mēneša 28. diena.

San Jūda Tadeo aizlūdz par savu uzticīgo Dieva priekšā, lai viņu lūgšanas un lūgšanas tiktu uzklausītas, draudzes pārstāvji uzskata, ka San Jūda Tadeo ir svētais, kas uzmanīgs viņa ticīgo aicinājumam, un ir dažādas lūgšanas, piemēram, Sv. Lūgšana San Jūdasam Tadeo pēc mīlestības.

Lūgšana par Svēto Jūdasu-Tadeju par mīlestību-3

Novēna svētajam Jūdam Tadejam par mīlestību

Ir arī novēna lūgšana, lai svētais Jūds Tadejs uzklausītu un palīdzētu cilvēkam, kurš to deklamē. Šīs ir novēnas ikdienas lūgšanas:

Pirmā diena

Svētais Jūds Tadeus, Tas Kungs jūs aicināja uz apustulāta žēlastību, un jūs sarakstījāties, līdz atdevāt dzīvību par Viņu. Atbrīvojiet mani no Tā Kunga, lai arī es būtu uzticīgs Viņa gribas piepildījumā.

Otra diena

Svētais Jūds Tadejs, jūs no Jēzus uzzinājāt mīlestību, kas jūs noveda līdz moceklībai. Atvelciet mani no Tā Kunga, ka es viņu arī mīlu ar priekšroku.

Trešā diena

Svētais Jūds Tadejs, tik liela bija jūsu mīlestība pret savu tuvāko, ka jūs sev netaupījāt nevienu darbu, lai tos piesaistītu Dievam. Atvelciet mani no Tā Kunga, lai es atliktu savas intereses Dieva godības un sava tuvākā labā.

Ceturtā diena

Svētais Jūds Tadeus, tavs pašaizliedzība bija tik liela, ka tu padzini veco cilvēku par grēku, lai Kristus varētu dzīvot tevī. Atvelciet mani no Tā Kunga, kurš, pazemojot manas kaislības, dzīvo tikai Viņam.

Piektā diena

Svētais Jūds Tadeus, tu ienīdi pasaules godību un ārišķību, lai implantētu Krustu un Evaņģēliju. Atvelciet mani no Tā Kunga, ka es lepojos tikai ar Kristus Krustu, kurš dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju.

Sestā diena

San Jūda Tadeo, tu visu atstāji, lai sekotu Skolotājam. Atvelciet mani no Tā Kunga, ka esmu gatavs upurēt pat savas intereses par Dievu.

Septītā diena

Svētais Jūds Tadejs, tik liels bija tavs svētais dedzīgums, ka tu lici dēmoniem nākt no elkiem. Atrauj mani no Tā Kunga, ka, ienīstot elkus, kas dominē manī, es dievinu tikai savu Dievu.

Astotā diena

Svētais Jūds Tadejs, dodot dzīvību un asinis, jūs drosmīgi liecinājāt par ticību. Atvelciet mani no Tā Kunga, kurš, nicinot visas bailes, zina, kā liecināt par Kristu cilvēku priekšā.

Devītā diena

Svētais Jūds Tadejs, saņēmis apbalvojumu un kroni, jūs esat parādījis savu aizsardzību, darot brīnumus un brīnumus kopā ar saviem bhaktām. Atvelciet mani no Tā Kunga, lai es jūtu jūsu aizsardzību, lai es mūžīgi varētu dziedāt viņa brīnumus.