Kristus asiņu lūgšana

Kristus asiņu lūgšana. Starp visiem elementiem, kas mums ir katoļu baznīcā, Kristus asinis ir vienas no visspēcīgākajām, un tieši tāpēc tās ir lūgšana uz Kristus asinīm.

Tas ir elements, kas joprojām ir dzīvs līdz šai dienai, jo tas joprojām atrodas augšāmcēltā Jēzus Kristus ievainotajās rokās. Mūsu ticība saglabā Jēzus tēlu dzīvu pie krusta, kur viņa asinis plūst cilvēces mīlestības dēļ.

Lai kāds būtu mūsu lūgums, mēs ticam, ka spēcīgajām Kristus asinīm ir pietiekami daudz spēka, lai dotu mums to, ko mēs lūdzam.

Lūgšanu var veikt jebkur, un viss, kas nepieciešams, ir ticēt, ka brīnums mums tiek piešķirts.

Vai Kristus asiņu lūgšana ir spēcīga?

Kristus asiņu lūgšana

Visas lūgšanas Dievam ir varenas.

Ja jūs lūdzat ticību, jums būs viss, ko meklējat.

Ticiet un ticiet mūsu Kunga Jēzus Kristus spējām.

Kristus asiņu lūgšana par bērniem 

Ak, mans tēvs, es nācu tevi ubagot un lūdzu tevi dzirdēt manu balsi, es esmu satraukta, aizbildinos, lai mans dēls attālinātos no sliktas kompānijas un neietilpst narkotiku, alkohola patēriņā, viņš atkal pievienojas skola, es no visas sirds lūdzu uz Jēzus Kristus asiņu spēku, Kungs, lai viņš atkal būtu labs cilvēks.

Kungs, debesu Tēvs, šķīstī mūsu dēla dvēseli, attīra viņu no ļauna, naida, aizvainojuma, bailēm, ciešanām, vientulības, skumjām un sāpēm ... caur asinīm mēs lūdzam Tevi pārveidot viņu par būtni, kas mīl citus , jautrs, mierīgs, laipns, bez bailēm, kas pārraida mīlestību, bez ciešanām, pelē garu, aizsargā to ar tavām dārgajām asinīm.

Žēlsirdīgais Dievs, tu, kurš visu zini, kurš visu redz, dod mums gudrību, jo mēs esam vecāki, kas mēs esam un mēs vēlamies būt labāki, palīdzi man būt saprotošam ar viņiem, mēs zinām, cik vecs tu esi un tas ir, kad viņi ir nemierīgāki un / vai dumpīgi.

Ak, svētītās Jēzus Kristus asinis nodeva Jēzu mūsu dēlam tavas svētītās un šķīstītās asinis, lai tas viņam dotu spēku.

Es lūdzu jūs no manas esības dziļumiem.

Āmen.

Jūs varat lūgt Kristus asiņu lūgšanu par bērniem kopā ar savu bērnu.

Bērni ar skaistākajām lietām, kas ar mums varēja notikt. Ir mūsu mīlestības augļi un mēs viņus šajā pasaulē priecājamies ar ticību, ka dzīvē viņiem viss izdosies.

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana Svētajai Trīsvienībai

Bet ir reizes, kad mēs kā vecāki dzīvojam pieredzē, kas nav patīkama, un tieši tad asinis to var Kristus Tā kļūst par mūsu vienīgo cerību.

Lūgšanās par mūsu bērniem ir drosmīgākais mīlestības akts, ko mēs varam darīt.

Lūgšanu Kristus asinis sarežģītos gadījumos 

Ak, svētītās Jēzus Kristus asinis! Bezvainīgās, cilvēka un dievišķās asinis, mazgājiet mani, šķīstiet mani, piedodiet, piepildiet mani ar savu klātbūtni; Attīrot asinis, kas dod spēku, es dievinu jūs par jūsu Euharistisko klātbūtni uz altāra, es ticu jūsu spēkam un saldumam, es uzticos jums, lai jūs mani pasargātu no visa ļaunuma, un es lūdzu no manas esības dziļumiem: iekļūt manā dvēselē un Iztīriet to, piepildiet manu sirdi un iekaist.

Dārgās asinis, kas izlietas krustā un dungodamas Jēzus Svētajā Sirdī, es jūs dievinu un, godinot, piedāvāju jums slavu un mīlestību, un es pateicos jums, Kungs, jūsu asinis un jūsu dzīve, jo, pateicoties viņiem, cilvēkiem, mēs esam izglābti un mēs pirms tam iegūstam aizsardzību Viss sliktais mums apkārt.

Ak, Jēzus, kurš man ir piešķīris dārgo jūsu asiņu dāvanu, un Golgātā ar drosmi un dāsnu padevību jūs mani attīrījāt no visiem traipiem un noliecāt manas atpirkšanas cenu; Ak, Kristum Jēzum, kurš uz altāra ir mana dzīve, jūs man paziņojat dzīvi, jūs esat visu zināmo žēlastību avots un Dieva lielā dāvana saviem bērniem, jūs esat mūžīgās mīlestības pārbaudījums un apsolījums mums.

Es novērtēju visas iespējas, kurās es esmu izglābts un aizsargāts ar jūsu spēku un spēku, kas uztur mani pārliecībā par manu vājumu absolūto izpratni, par manu neaizsargātību un jūsu spēju aizsargāt mani no ļauna, kas mani ieskauj, no velna lurks, kas mūs vienmēr apģērbj pāri mūsu spējām un iespējām.

Paldies, ka esat Karaliskās asinis, kas atbrīvo mūsu dzīvi no tumsas un no ļaunuma instrumentiem, kas mums bieži nāk par ļaunu.

Āmen.

Kristus asinis izlija tajā brīdī, kad viņš atdeva savu dzīvību par cilvēces mīlestību, un tajā ir koncentrēts Dieva spēks, lai dotu mums vajadzīgos brīnumus.

Tie var būt sarežģīti pieprasījumi. Patiesi brīnumi, kur var darboties tikai pārdabisks spēks un kas var būt Kristus asiņu spēks.

Šo lūgšanu var veikt kopā ar ģimeni vai draugu, svarīgi ir zināt, ka mums jātic, tas ir tas, kas garantē lūgšanas efektivitāti. 

Lūgšana Kristus asinīm, lai izraidītu problēmas 

Problēmas vairumā gadījumu rodas mūsos un nodara kaitējumu. Mēs pavada negulētas naktis, tikai domājot par pašreizējo problemātisko situāciju, un tas mums rada fiziskas sekas, kas ir ļoti kaitinošas. 

Spēja izraidīt problēmas ārpus mums, no mūsu mājām un pat no tuviem radiniekiem ir nepieciešama rīcība, un šajā gadījumā mums var palīdzēt Kristus asiņu spēks.

Tas var jūs interesēt:  Rāmības lūgšana

Lūdziet ar šo konkrēto lūgumu un ticiet, ka Kunga atbilde ir ceļā.

Aizsardzībai ar Kristus asinīm

Kungs Jēzu, tavā vārdā un ar tavu dārgo asiņu spēku mēs apzīmogojam katru cilvēku, faktus vai notikumus, caur kuriem ienaidnieks vēlas mums nodarīt ļaunumu.

Ar Jēzus Asins spēku mēs apzīmogojam visus graujošos spēkus gaisā, zemē, ūdenī, ugunī, zem zemes, dabas sātaniskajos spēkos, elles dziļumos un iekšienē. pasaulē kurā mēs šodien pārvietosimies.

Ar Jēzus asiņu spēku mēs pārkāpjam visu ļaunā iejaukšanos un rīcību.

Mēs lūdzam Jēzu nosūtīt Vissvētāko Jaunavu uz mūsu mājām un darba vietām Svētā Miķeļa, Svētā Gabriēla, Svētā Rafaēla un visas viņa Santosas Andželosas tiesas pavadībā.

Ar Jēzus asiņu spēku mēs apzīmogojam savu māju, visus, kas to apdzīvo (nosauciet katru no viņiem), cilvēkus, kurus Tas Kungs tam sūtīs, kā arī pārtiku un preces, kuras Viņš mums dāsni sūta. uzturs

Ar Jēzus asiņu spēku mēs aizzīmogojam zemi, durvis, logus, priekšmetus, sienas un grīdas, gaisu, ko elpojam, un ticībā mēs novietojam Viņa asiņu loku ap visu mūsu ģimeni.

Ar Jēzus asiņu spēku mēs aizzīmogojam vietas, kur mēs šodien atradīsimies, un cilvēkus, uzņēmumus vai iestādes, ar kuriem mēs strādāsim (nosauciet katru no viņiem).

Ar Jēzus asiņu spēku mēs apzīmogojam savu materiālo un garīgo darbu, visas mūsu ģimenes biznesu, kā arī transporta līdzekļus, ceļus, gaisa ceļus un jebkurus transporta līdzekļus, ko mēs izmantosim.

Ar jūsu dārgajām asinīm mēs aizzīmogojam visu mūsu Tēvzemes iedzīvotāju un vadītāju rīcību, prātu un sirdi, lai jūsu miers un sirds beidzot tajā valdītu.

Mēs pateicamies jums Kungam par jūsu asinīm un dzīvi, jo, pateicoties viņiem, mēs esam izglābti un esam pasargāti no visa ļaunuma.

Āmen.

Gloria TV

Šī aizsardzības lūgšana ar Kristus asinīm ir ļoti spēcīga!

Mēs varam lūgt, lai Kristus spēcīgās asinis apņem mūs kā aizsardzības mantiju ap mums, lai ļaunais mums nepieskartos. Ne mēs, ne mūsu mazuļi, ne kāds no ģimenes un draugiem.

Kā tas notika jaunais testaments kas apslacīja asinis uz māju pārsegiem kā aizsardzības simbolu, tāpat kā ticība, ko mēs šodien darām, lūdzot to Kristus asinis tiek glabātas uz mūsu māju ieejām un par mums un pasargā mūs no visa ļaunuma.  

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana par biznesu

Lūgšana par katru dienu

Mans Dievs nāk man palīgā, Kungs, steidzies man palīdzēt.

Es atsaucos uz Kristus, Visuma ķēniņa un karaļu ķēniņa, dārgo, izpirkto asiņu, aizsardzību.

Dieva Tēva vārdā, Dieva Dēla vārdā un Dieva vārdā Svētais Gars: ar Kunga Jēzus Kristus asiņu spēku es apzīmogoju un aizsargāju, aizsargāju un aizzīmogoju savu apzināto, bezsamaņā, zemapziņā, mans iemesls, mana sirds, manas jūtas, sajūtas, mana fiziskā būtne, mana garīgā būtne, mana materiālā būtne un mana garīgā būtne.

Mans Dievs nāk man palīgā, Kungs, steidzies man palīdzēt.

Viss, kas es esmu, viss, kas man ir, viss, ko varu, viss, ko zinu un viss, ko mīlu, ir aizzīmogots un aizsargāts ar Kunga Jēzus Kristus asiņu spēku. Mans Dievs, nāc man palīgā, Kungs, steidzies man palīdzēt.

Es apzīmogoju savu pagātni, savu tagadni un savu nākotni, apzīmogoju savus plānus, mērķus, sapņus, ilūzijas, visu, ko apņemos, visu iesāku, visu, ko domāju un daru, tas ir labi noslēgts un aizsargāts ar Jēzus Kristus asiņu spēku kungs. Mans Dievs, nāc man palīgā, Kungs, steidzies man palīdzēt.

Es apzīmogoju savu personu, savu ģimeni, mantu, manu māju, darbu, biznesu, savu dzimtas koku, pirms un pēc tam, viss ir aizzīmogots un aizsargāts ar Kunga Jēzus Kristus asiņu spēku.

Mans Dievs nāk man palīgā, Kungs, steidzies man palīdzēt.

Es slēpju sevi Jēzus ievainotajā pusē, es slēpjos Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgajā Sirdī, lai nekas un neviens nevarētu mani ietekmēt ar savu ļaunumu, sliktajiem vārdiem un darbiem, ar viņu sliktajām vēlmēm vai maldināšanu, lai neviens nevarētu man kaitēt emocionālajā dzīvē, ekonomikā, veselībā, ar aizsūtītajām slimībām, ar skaudību, ar ļaunajām acīm, tenku un apmelošanu, kā arī ar maģiju, burvestībām, burvestībām vai sešpadsmit stundām.

Mans Dievs nāk man palīgā, Kungs, steidzies man palīdzēt.

Visa mana būtība ir aizzīmogota, viss man apkārt ir aizzīmogots, un es… Es esmu mūžīgi aizsargāts ar mūsu Pestītāja visdārgākajām asinīm.

Āmen, āmen, āmen.

Lūdziet lūgšana Kristus asinis par katru dienu ar lielu ticību.

Šī ir paraža, kas palīdz mums saglabāt ticību dzīvam ģimenē, kā arī veicina katra locekļa fizisko un garīgo vienotību.

To var darīt no rītiem, lai pasniegtu jauno dienu pirms visa varenā Dieva klātbūtnes. Jūs varat veikt deviņu dienu sodu secības vai veikt spontānu lūgšanu. Svarīgi ir nepārstāt to darīt.

Dažos laikos ticību šķietami viegli salauzt, un tieši tajos brīžos ikdienas lūgšanas sāk nest augļus. Svarīgi un spēcīgi ir lūgt, lai caur Kristus asinīm tiktu svētīta mūsu diena. 

Vienmēr ticot, ka Kristus Asinis lūgšanai ir spēks.

Vairāk lūgšanu:

 

Radošā pietura
IK4
Atklājiet tiešsaistē
Tiešsaistes sekotāji
apstrādājiet to viegli
mini rokasgrāmata
a kā darīt
ForumPc
TipsRelax
LavaMagazine
neregulārs
triku bibliotēka
ZoneHeroes