the katoļu lūgšanas par mirušajiem Viņi palīdz mums lūgt mūžīgo atpūtu tām dvēselēm, kuras nolēmušas doties uz debesīm, jo ​​ļauj tām atrast mūžīgo gaismu un mieru. Šajā rakstā mēs iemācīsim jums dažas lūgšanas par jūsu mirušo.

katoļu lūgšanas par mirušo

Katoļu lūgšanas par mirušo

Katoļu lūgšanas par mirušo, aizgājušajām būtnēm

Kad mēs zaudējam mīļoto, vai tas būtu draugs, kolēģis vai ļoti tuvs ģimenes loceklis, mēs vēlamies, lai viņu dvēseles atpūstos mierīgi, tāpēc viņi katoļu lūgšanas par mirušajiem Viņi liek savai dvēselei pacelties Dieva labajā rokā un panāk mieru, kāda viņiem varbūt dzīvē nav bijusi.

Daudzi cilvēki, lai viņus lūgtu, veic kaut kādu rituālu, piemēram, aizdedzina sveces savu fotogrāfiju priekšā, viņi ienes ziedus pie kapiem, viņi uzceļ mazu altāri uz sava vārda un tādējādi atceras šo mīļoto, vienlaikus ceļot lūgšanas, lai var mierīgi atpūsties.

Katoļu reliģijai ir tradīcija teikt dažādas lūgšanas, lai tās uzticīgā mirušā dvēsele nonāktu debesīs, tas ir, veidojot rekviēmu mirušā dvēselei, tas nozīmē, ka tiek lūgts to pieminēt, nevis pielūgt viņa dvēseli. .

Lai nedaudz labāk paskaidrotu, kas ir rekviēms, mēs varam teikt, ka tā ir reliģiska ceremonija, kas tiek veikta par godu dzīvībai, kuru šī persona vadīja. Modināšanas procesa laikā viņi var rīkot masu, pateikt ļoti īsu runu par sajūtu, kāda viņiem bija pret šo cilvēku, lūgties par mūžīgo atpūtu vai vienkārši izpildīt viņu vārdā muzikālu skaņdarbu.

Par ko lūdz mirušo?

Daži cilvēki šodien domā, ka, kad kāds nomirst, viņi nav gatavi jaunajai pasaulei, ar kuru viņiem nākas saskarties, un tāpēc viņi to prasa Katoļu lūgšanas par mirušo, vai lūgšanas, lai jūsu dvēsele atrastu mūžīgo atpūtu tajā jaunajā pasaulē vai, kā daži saka, šajā plaknes maiņā.

pēc nāve mīļotajam cilvēkam, kas pieder katoļu reliģijai, parasti lūdzas deviņas dienas pēc kārtas pēc šī mīļotā nāves, to sauc par padarot viņu par novenāriju.

Novenārija piešķiršana mirušajam ne tikai palīdz dvēselei sasniegt mieru un pacelšanos, bet arī palīdz nomierināt ģimenes locekļu sirdis, kas paliek uz zemes un tādējādi nedaudz labāk tiek galā ar tik sāpīga zaudējuma sērām.

Novēna ļauj mums sajust, ka mēs savienojamies ar sava mīļotā cilvēka dvēseli, kurš jau ir devies uz debesīm. Daži ticīgie apliecina, ka pēc nāves mūsu dvēsele šķīstās un viss vēl nav zaudēts, jo mēs varam izpirkt savus grēkus uz zemes.

Kā mums vajadzētu lūgt par mūsu mirušajiem?

visi katoļu lūgšanas par mirušajiem tas, ko mēs paaugstinām pie Dieva, ir jādara ar mīlestību, ka tie nāk no mūsu sirds, jo tieši tur mēs paužam, cik liela mīlestība mums bija pret mūsu tuviniekiem, kuri jau ir aizsaulē. No sirds un ar lielu ticību viņš prasa mūžīgu atpūtu un dvēseli, lai viņa pacelšanās laikā rastos miers.

the katoļu lūgšanas par mirušajiem Viņi ir lūgti lūgt par tiem, kas cieš no mīļotā cilvēka zaudējuma, lai tas piepildītu viņus ar spēku un varētu pārvarēt šo procesu, zinot, ka viņi vienmēr būs viņu sirdīs tik ilgi, kamēr atmiņas par piedzīvoto, ko viņi piedzīvoja, kad viņi bija dzīvē paliek dzīvi.

Lūgšanu mērķis nav aizmirst savus tuviniekus, bet gan mazināt mūsu sāpes zaudējumu dēļ, turklāt mirušā dvēsele iegūst mieru un mieru, lai uzkāptu debesīs un atpūstos Visvarenā Dieva klēpī.

Daudzus gadus kristīgā baznīca ir lūgusi par visiem mirušajiem, pateicoties tam, daudzi uzskata, ka mirušais atrodas vietā, kur viņi tiek šķīstīti, lai iekļūtu Dieva valstībā. Turklāt, ja vēlaties uzzināt labākās lūgšanas, apmeklējiet Rožukronis mirušajai sestdienai.

katoļu lūgšanas par mirušo

Dažādas katoļu lūgšanas par mirušo

Mēs atstājam jums dažas lūgšanas par mirušo, kas var kalpot jums, kad tuvinieks aiziet, šeit jums tās ir zemāk:

Mirušie vecāki

Ak, mans Dievs, tu, kas mums pavēlēji godināt mūsu vecākus, piešķirt viņiem žēlastību un žēlastību viņu dvēselei un piedot viņu grēkus, lai viņi varētu uzkāpt debesīs, un kādu dienu es viņus atkal varu redzēt mūžīgās gaismas priekā. Āmen

Mirušie draugi

Mans Dievs, jūs, kurš piedodat grēkus un vienmēr vēlaties savu bērnu glābšanu, mēs lūdzam jums apžēloties par mūsu brāļiem un draugiem, kas pametuši zemes pasauli, lai ar Jaunavas Marijas un visu svēto aizlūgšanu viņi iegūtu piedalīties mūžīgajā svētlaimē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, Āmen.

Par mirušajiem bērniem

Visuvarenais Dievs, tu, kas zini mūsu skumjas par šī bērna nāvi (saki viņa vārdu), dāvā mums tiem no mums, kuri ar lielu sāpju pakāpi ievēro tavu svēto gribu par viņa aiziešanu, mieru un mierinājumu, ar kuru viņš var dzīvot mūžīgi jūs savā godībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, Āmen.

Nelaimes gadījuma vai pašnāvības gadījumā H3

Kungs Dievs, dzirdi to cilvēku lūgumus, kurus vieno sāpīgas asaras, ka mēs esam izlējuši par mūsu brāļa (a) negaidītu nāvi (saki viņu vārdu). Lieciet viņam sasniegt jūsu žēlastību, piedodiet viņam grēku, kad esat paņēmis dzīvību, kuru viņam devāt, un ļaujiet viņam izbaudīt jūsu mūžīgo gaismu tajā vietā, kur vairs nav ne ciešanu, ne nāves. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, Āmen.

Lūgšana par mīļotā aiziešanu mūžībā

Ak, mans Jēzu, vienīgais mierinājums mūsu mūžīgajās sāpju stundās un vienīgais atbalsts intensīvajā tukšumā, ko radījusi mūsu tuvinieku fiziska aiziešana. Jūs, kas redzējāt jūs raudāt skumjās dienās, debesis, zemi un cilvēkus. Tu, mīļotais Tēvs, esi līdzcietīgs arī pret mūsu asarām. Paskaties uz viņiem ar žēlastību, Kungs, nomierini mūsu sāpošo dvēseli par tā zaudējumu, kurš bija liels draugs uz zemes un dedzīgs kristietis. Mēs lūdzam jums spēku, pacietību, atbilstību jūsu mīlestībai, lai mūsu dvēsele nomierinātos un mēs varētu tikties ar jums debesīs, lai izbaudītu mūžīgo dzīvi. Āmen