Kāpēc Jēzus tika kristīts?  El Kristība ir darbība, ar kuru cilvēks atstāj savu pasaulīgo dzīvi, lai sekotu Kristum. Saskaņā ar teoloģiju ūdens attīra mūsu garu no grēka, ļaujot mums sākt "jaunu dzīvi". Ikvienam, kurš vēlas sekot Jēzus pēdās, šis simboliskais rituāls ir būtisks. Tomēr, kāpēc Jēzus tika kristīts, ja viņš bija brīvs no grēka?.

Lai atrisinātu šo jautājumu, ir jāanalizē Bībeles fragmenti, kas attiecas uz šo tēmu. Tajos mēs atradīsim atbildi.

 

Kāpēc Jēzus tika kristīts?: Visi iemesli

Autentiska nozīme tam, kāpēc Jēzus tika kristīts

Autentiska nozīme tam, kāpēc Jēzus tika kristīts

Jēzu kristīja Jānis Kristītājs atklāt savu identitāti, iezīmēt savas kalpošanas sākumu un būt par piemēru mums visiem. Jēzus bija bezgrēcīgs un viņam nebija jākristās, lai nožēlotu grēkus.

Jānis Kristītājs kristīja cilvēkus lai viņi nožēlotu savus grēkus. Viņš gatavoja cilvēku sirdis Jēzus atnākšanai. Kad Jēzus nāca kristīties, Jānis Kristītājs to nevēlējās. Viņš zināja, ka Jēzus ir Mesija un ir bezgrēcīgs. Bet Jēzus viņam teica, ka tas ir nepieciešams, lai izpildītu visu taisnīgumu. Jānis Kristītājs piekrita un kristīja Jēzu.

 

Kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā:
Lūk, es sūtu savu vēstnesi tavas sejas priekšā,
Kas sagatavos jūsu ceļu jūsu priekšā.
Tuksnesī raudošā balss:
Sagatavojiet Tā Kunga ceļu;
Padariet viņu ceļus taisnus.
Jānis kristīja tuksnesī un sludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai.

Marka 1: 2-4

 

Tad Jēzus nāca no Galilejas pie Jāņa pie Jordānas, lai viņu kristītu.
Bet Jānis viņam pretojās, sacīdams: Man vajag tevi kristīt, un vai tu nāc pie manis?
Bet Jēzus viņam atbildēja: Ej tagad, jo tā mums jāpiepilda visa taisnība. Tad viņa viņu pameta.

Mateja 3: 13-15

 

Jēzus tika kristīts, lai atklātu savu identitāti

Jēzus tika kristīts, lai atklātu savu identitāti

Jēzus tika kristīts, lai atklātu savu identitāti

Kad Jēzus iznāca no ūdens, Svētais Gars nolaidās pār viņu baloža izskatā un balss no debesīm sacīja: “Tu esi mans mīļais dēls; Es esmu apmierināts ar jums." Jēzus tika publiski atzīts par Dieva Dēlu.

Gadījās, ka tad, kad visi cilvēki tika kristīti, tika kristīts arī Jēzus; un lūdzot, debesis atvērās, un Svētais Gars miesā kā balodis nolaidās pār viņu, un no debesīm atskanēja balss, kas sacīja: Tu esi mans mīļais Dēls; Es esmu apmierināts ar jums.

Lūkas 3: 21-22

 

Jānis Kristītājs atpazina šo zīmi. Dievs bija viņu brīdinājis, ka, redzot Svēto Garu nolaižamies pār kādu, šis cilvēks ir Dieva Dēls. Kad Jēzus tika kristīts, Dievs apstiprināja, ka viņš ir apsolītais Glābējs, kas nesīs pasaules grēkus.

 

Arī Jānis liecināja, sacīdams: Es redzēju Garu nolaižamies no debesīm kā balodi, un tas palika uz viņa. Un es viņu nepazinu; Bet tas, kurš mani sūtīja kristīt ar ūdeni, man sacīja: Uz ikvienu, ko redzi, kā Gars nolaižas un kas paliek uz viņa, tas ir tas, kurš kristī ar Svēto Garu. Un es viņu redzēju un liecināju, ka šis ir Dieva Dēls.

Jāņa 1: 32-34

Jēzus tika kristīts, lai atzīmētu viņa kalpošanas sākumu

Jēzus tika kristīts, lai atzīmētu viņa kalpošanas sākumu

Jēzus tika kristīts, lai atzīmētu viņa kalpošanas sākumu

Pirms kristībām Jēzus dzīvoja kā parasts cilvēks, nemācīja cilvēkus un nedarīja brīnumus. Viņš bija galdnieks un nepievērsa īpašu uzmanību. Kristības iezīmēja izaugsmes un sagatavošanās laika beigas un Jēzus publiskās darbības sākumu.

Kad Jēzus tika kristīts, tika apstiprināts, ka viņam ir Svētā Gara spēks izpildīt Dieva gribu. Viņa kristības atklāja arī jūsu kalpošanas mērķis: identificējieties ar nožēlojošo grēcinieku un nesiet mūsu grēkus.

 

Vai arī jūs nezināt, ka mēs visi, kas esam kristīti Kristū Jēzū, esam kristīti Viņa nāvē?
Jo mēs līdz ar viņu esam aprakti nāvē caur kristību, lai kā Kristus caur Tēva godību augšāmcēlās no miroņiem, tā arī mēs dzīvotu jaunā dzīvē.

Romiešiem 6: 3-4

Jēzus tika kristīts kā piemērs mums visiem

"

Jēzus mums ir piemērs visā, ko viņš darīja. Viņš tika kristīts, lai parādītu grēku nožēlošanas nozīmi. Grēku nožēlošana ir būtiska pestīšanai. Kad kāds nožēlo savus grēkus un pieņem Jēzu par savu Glābēju, viņš kļūst par Dieva bērnu.

Pēteris sacīja viņiem: nožēlojiet grēkus, un katrs no jums tiks kristīts Jēzus Kristus vārdā par grēku piedošanu; un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.

Apustuļu darbi 2:38

Kristīgās kristības ir svarīgas arī kā publiska apņemšanās Dievam zīme.

Tam atbilstošā kristība mūs tagad glābj (nevis noņemot miesas netīrību, bet kā tieksme pēc labas sirdsapziņas pie Dieva) ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos, kurš, uzkāpis debesīs, ir pie Dieva labās rokas; Viņam ir pakļauti eņģeļi, autoritātes un pilnvaras.

1. Pētera 3: 21-22

Jēzus parādīja, ka ir pilnībā nodevies Dieva gribas pildīšanai. Arī Viņš pavēlēja kristīt katru cilvēku, kurš apņēmās būt viņa sekotājs.

Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. mācot viņiem turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un lūk, es esmu ar jums katru dienu līdz pasaules galam. Āmen.

Mateja 28: 19-20

Tas ir bijis tā! Mēs ceram, ka šis raksts palīdzēs jums saprast kāpēc Jēzus tika kristīts. Ja tagad vēlaties izlasīt dažus Bībeles padomi, kā kādam piedot, turpiniet pārlūkošanu Atklājiet tiešsaistē.

Cik