Šajā rakstā mēs iemācīsim jums sazināties ar Jēzu caur Euharistiskais rožukronis. Nekad nav sāpīgi dalīties garīgā saiknes un tuvības mirklī ar mūsu Kungu Jēzu.

euharistiskais rožukronis

Euharistiskais rožukronis, laiks pielūgt Jēzu

Pēdējā Vakarēdienā vai arī sauktajā Svētajā Vakarēdienā tas ir arī vissvarīgākais brīdis vēsturē, tā ir bijusi arī nozīmīga mākslas sastāvdaļa, jo tā ir ļoti mākslinieciska tēma, kad mēs runājam par reprezentāciju. Šī bija pēdējā reize, kad Jēzus no Nācaretes pirms viņa nāves tikās ar saviem divpadsmit uzticīgajiem mācekļiem, lai dalītos maizē un vīnā.

Kristietībā tas tiek uzskatīts par vienu no vissvarīgākajiem mirkļiem Euharistijas sakramenta iestādē. No šejienes mēs saprotam, ka Euharistija ir sakraments, kurā zem maizes un vīna sugas tiek dota Jēzus miesa un asinis.

Euharistija, saukta arī par svēto upuri, maizes laušanu, Vakarēdienu vai Vakarēdienu, tiek uzskatīta par vienu no vissvarīgākajām tradīcijām. Euharistijas elementi ir sakramentālā maize un vīns, kas tiek iesvētīti uz altāra vēlākai lietošanai, tādā veidā komunikanti svin Euharistiju.

Saskaņā ar sludināšanu vai mācīšanu katoļu baznīcas katehismā, Euharistija apzīmē to saites zīmi, ka mēs uzņemam Kristu, lai piepildītu dvēseli ar žēlastību un dāvātu pilnīgu un mūžīgu dzīvi.

El Rosario Tad euharistija runā par Kristus atgriešanos Sakramentā un palīdz pilnībā domāt, lai sakrilēģija, pamešana vai Jēzus apvainošana tiktu izlabota. Nu, Jēzu, viņš gribēja dalīties Pasā svētkos ar saviem mācekļiem.

Euharistijā mēs tad jutīsim, ka Jēzus ir dzīvs un klātesošs visā šajā procesā, cerot, ka turpināsim veltīt nedaudz sava laika, lai viņu slavētu un pielūgtu.

Euharistijas rožukroņa noslēpumi

Šī Euharistijas rožukronis arī liek mums pārdomāt Jēzus dzīves noslēpumus, kur viņš mums dod savu ķermeni un asinis pagatavoto maizi un vīnu. Tāpēc šeit mēs parādīsim pirmos trīs noslēpumus un to aprakstus, lai parādītu, uz ko tie balstās.

euharistiskais rožukronis

Pirmā noslēpums: maizes pavairošana

Pēc tam, kad viņi slavēja Kristu Svētajā Altāra sakramentā, viņi mums stāsta par Jēzus dzīvi, kad viņš bija kopā ar saviem divpadsmit uzticīgajiem apustuļiem, pēc tam, kad devās pensijā laivā, lai atpūstos.

Jēzus bija izjutis līdzjūtību pret grupu, kas sekoja viņam un sāka mācīt kaut ko viņa divpadsmit apustuļiem, un jau turpinot, viņi saprata, ka stunda bija ļoti pagājusi tajā, ko mācekļi bija minējuši Jēzum par to, kā viņi gatavojas barot, kam bija tikai pieci klaipi un divas zivis, pūlis, kas tiem sekoja.

Tad Jēzus lika ļaudīm paklanīties ap viņu, paņemot maizes un zivis, izsludinot svētību, viņš lauza maizes un sadalīja starp sekotājiem, lai kalpotu tām, līdz tika piepildīti grozi, dodot aptuveni vienu ēdienu vairāk nekā pieciem tūkstošiem cilvēku.

Otrā noslēpums: Jēzus saka, ka Viņš ir Dzīvības maize

Pēc notikušā Jēzus sekotāji jautāja, kā viņi strādās ar Dievu, jo viņiem nebija zināšanu, kā viņi varētu ar to rīkoties. Tad Jēzus atbildēja, precizējot, ka viņiem ir jāuzticas un uzticīgi jātic, ka tieši viņš ir sūtīts.

Jēzus bija pasludinājis, ka “Viņš” ir dzīvības maize, jo ikviens, kas uz viņu paļaujas, nekad necietīs badu vai slāpes, jo viņa uzdevums bija, ka cilvēki tic viņam, lai viņiem nebūtu vajadzīgs vairāk, lai sasniegtu laimi. Šī iemesla dēļ viņi padodas un apvienojas lūgšanā kopā ar mūsu Kungu.

Trešā noslēpums: Jēzus sola mūžīgo dzīvi

Šeit Jēzus paziņo, ka ikvienam, kas ēd savu ķermeni un dzer viņa asinis, būs mūžīgā dzīvība. Nu, viņš teica, ka ikviens, kurš nolēmis ticēt “Viņam”, iegūs mūžīgo dzīvību, un tas, kurš ēd viņa maizi un dzer asinis, augšāmcels viņu pēdējā dienā.

Kā lūgt Euharistijas rožukroni?

Pirms sākt labu lūgšanu un garīgu saikni ar Santo Rosario Euharistijā jums ar savu labo roku jāpadara Svētā Krusta zīme. Pēc tam darīt Apsūdzības aktu, kas runā par to, ka lūdzam Kungu Jēzu un Dievu radītāju, būdami bezgalīga labuma figūras, atņemt mums atpestīšanu par to, ka esam viņus aizvainojuši, lūdzot arī piedot, lai nesodītu mūs ar elles sodi.

Otrajā instancē ticības lūgšana Apustuliskais, kur mēs apliecinām Dieva, Visvarenā tēva, kurš bija debesu un zemes radītājs, ticību. Mēs apliecinām ticību Jēzum Kristum, viņa vienīgajam Dēlam, mūsu Kungam, kurš bija iecerēts ar Jaunavas Marijas dzimušo Svētā Gara darbu, tādējādi vēlreiz apliecinot viņu krustā sistā Poncija Pilāta bezspēcību; Viņš bija miris un arī apglabāts, lai celtu no miroņiem.

Tad mēs apliecinām ticību Svētajam Garam, Svētajai Katoļu Baznīcai, arī svēto kopībai, grēku piedošanai un ķermeņa augšāmcelšanai mūžīgai dzīvei. Pēc tam, kad esat sapratis apustulisko ticības apliecību, tiek veikts mūsu Tēva izpildījums, tiek apspriesti trīs sveicieni Marijas, godība un noslēpumi.

Pēc tam, kad viņa ir runājusi par pieciem noslēpumiem, sākas pēdējā lūgšana, kurā Mātei tiek lūgts dziedēt ķermeni un dvēseli, noņemt visu lepnumu un grēku, kas apgrūtina dvēseli, un mēs paļaujamies, ka mūsu sirds gulēs viņas rokās.

Tad tiek pasniegtas Vissvētākā Sakramenta uzslavas, Atlīdzināšanas litānija, pēc tam veicot pēdējo lūgšanu, kur mēs runājam par Jēzu, kuru mēs lūdzam palikt starp viņu Viņa sakramentā līdz pasaules galam, viņa aizsardzībai. Ja jums patika raksts, es aicinu jūs izlasīt: "Lūgšana 7 erceņģeļiem". Kur iegūstat vairāk interesantu datu kā šis.