El 23. psalms "kungs ir mans gans" katoļu Tam ir spēcīgs un motivējošs vēstījums jums, tam ir spēks un doma, kas jums šeit jāizlasa.

Psalms-23-Kungs-ir-mans-katoļu-mācītājs-2

23. psalms "Tas Kungs ir mans gans" katoļu: kas ir psalms?

Psalmi ir poētisks skaņdarbs, kas tiek lasīts svinībās ebreju un kristiešu reliģijā, lai uzslavētu visu Radītāju. "Psalms" nozīmē "skaņdarbs, lai slavētu, pielūgtu vai piesauktu Dievu." el sol jūdi un kristieši pielūgšanas ceremonijās.

Ebreju un kristiešu reliģijas ir cieši saistītas ar psalmiem, tas atspoguļojas piecās 150 dziesmu grāmatās, kuras kopīgas abām reliģijām, šis krājums tika kristīts kā Psalteris un atzītākās grāmatas ir Salamana un Dāvida psalmi.

El salmo 23 "Kungs ir mans mācītājs" katolis pirmajos divos pantos izsaka līdzību par to, kā Dievs ir mūsu gans, jo viņš vada mūs savā ganāmpulkā, rūpējas par mums un grūtsirdīgi aizsargā, virzot mūs uz labāko ceļu, izvairoties no briesmām. Šis mācītājs palīdz mums neiziet no ceļa no ceļa, viņš arī uzrauga mūsu ēdienu un labsajūtu. Dievs mūsu dzīvē rīkojas šādi, dodot mums garīgu spēku un vienotību ar Viņu.

Cilvēki, kas nodarbojas ar seno tekstu analīzi, izpēti un atklāšanu, ir vienisprātis, ka Ēģiptes, Babilonijas vai Šumeru civilizācijas skaitīja dziesmas, kas bija himnas, kas veltītas viņu dievībām, kuras var uzskatīt par tiešu priekšteci psalmiem, ka šodien viņi pazīst viens otru. Psalms ir atbilde, lūgums, slavēšana Dievam augsta riska laikos un situācijās.

Psalms-23-Kungs-ir-mans-katoļu-mācītājs-3

Dažādos mūsu dzīves apstākļos, tā ilgajā laikā, mēs varam justies, ka mums nav mērķa, ka mums nav jēgas vai virziena, uz kuru iet, bez misijas vai virziena, bez jebkāda ceļveža, kas virzītu mūsu gaitu. Šī tukšuma sajūta, apkārtējo ignorēšana ir pilnīgi normāla, jo mēs esam cilvēki, kas mācās un kuri dienu no dienas turpina veidoties, laikam ejot.

Iepriekš minētajos gadījumos ieteicams lūgt Dāvida psalmu grāmatu. Šī sajūta vairākiem cilvēkiem liek meklēt mierinājumu Dievā, ticēt tai enerģijai, kas mums palīdz, bet mēs to neredzam. Mēs pieņemam lēmumu ļaut Dievam vadīt mūsu ceļu, palīdzēt mums atrast savu mērķi un palikt spēcīgam. Šī nesalīdzināmās drošības izjūta ir rezultāts ticībai šai pazemības, mīlestības, dāsnuma, labestības un ticības vēstījumam.

Psalmus var lūgt arī apstākļos, kad ģimenes loceklis vai mīļais cilvēks pārdzīvo smalku veselības brīdi. Ja ir slims ģimenes loceklis, salmo 23 "Kungs ir mans mācītājs" katoļu sViņš būs lielisks pavadonis un sabiedrotais, lai lūgtu un izkļūtu no šīs briesmīgās nosmakšanas situācijas.

Ja mēs izjūtam nožēlu par jebkuru nelikumīgu rīcību, ko esam izdarījuši, vai ir kāds paziņa, kurai atņemta brīvība, 23. psalms "kungs ir mans gans" katoļu Tas ir lielisks ceļvedis, lai atgrieztos uz pareizā ceļa, maksājot par izdarīto darbību. Saprotot, cik spēcīgs ir Dieva spēks, būdams mūsu gans, mūsu dzīve var uzlaboties un atkal iegūt jēgu. The salmo 23 "Kungs ir mans mācītājs" katolis tā ir glābšanas līnija tiem, kuri jūtas noslīcināti šaubās, nenoteiktībā un skumjās.

Psalms-23-Kungs-ir-mans-katoļu-mācītājs-3

Kā lūgt psalmu?

Ja ir vēlme lūgt psalmu, bet mēs uzskatām, ka nav laika, kur to darīt, vai mēs nezinām, ko teikt, Bībeles svētajos rakstos tas nesniedz palīdzību ar “Mūsu Tēvs ". Mūsu Tēvs visā pasaulē tiek atzīts par mūsu Dieva parauglūgšanu. Šajā lūgšanā mēs varam saprast elementus, kuriem ir liela nozīme un kuri mums jāpatur prātā, veicot lūgšanu.

Mums vienmēr jāpaliek mierā ar sevi, ar savu vidi un enerģiju. Saglabājiet mierīgu elpu, izprotiet mūsu būtni un, lai mēs slavētu To Kungu, ir harmonija, kas rada mierinājumu, pazemīgu attieksmi. Katrs teiktais vārds ir jāpasaka ar ticību, kad mēs aicinām Dieva palīdzību un vadību, mēs pieņemam viņa dievišķumu un klātbūtni mūsos.

Pēc lūgumiem mums jāatceras, ka mūsu cilvēcība padara mūs nepilnīgus, jebkurā dzīves brīdī mēs varam pieļaut kļūdas, bet mums ir arī pārliecība pieņemt, ka mums neizdodas, pazemoties un izpirkt sevi. Ar šo pašu pazemību pieņemt kļūdu mums jālūdz piedošana Dieva priekšā un jāizrāda sava grēku nožēla, skaitot salmo 23 "Kungs ir mans mācītājs" katolis mums jāpieņem koncentrēšanās nostāja.

Pieņemot ticību mums, mēs uzticības balsojumu piešķiram Dievam, ka viņš var mums palīdzēt, un mēs viņam padodamies, lai viņš uztvertu mūsu mīlestību un garu. Mēs pieņemam, ka viņš mūs klausa un vada, mēs pieņemam viņa plānu attiecībā uz mums un pieņemam, ka viņš ir pelnījis visu pasaules slavu un godu. Viņa rokās mēs iegūstam pajumti un laipnību.

Psalms-23-Kungs-ir-mans-katoļu-mācītājs-4

Dievs ir neizsmeļams mīlestības, labestības un piedošanas avots visiem, īpaši tiem, kas ir pazuduši un bez misijas pasaulē. Mēs vienmēr varam atrast pajumti sava lielā Kunga rokās. Jūs varētu interesēt arīe Lūgšana Svētajai Helēnai.

El Psalms 23

Pēc tam jūs varat izlasīt spēcīgo 23. psalmu, lai pie tā nonāktu, saņemtu atbildes, iztīrītu prātu, koncentrētos, meklētu palīdzību vai atbalstu:

Tas Kungs ir mans gans, man nekā netrūks.

Zaļās ganībās viņš man liek atpūsties; Viņš ved mani blakus stāvošajiem ūdeņiem.

Viņš atjauno manu dvēseli; Viņš sava vārda dēļ vada mani pa taisnības ceļiem.

Lai gan es eju cauri nāves ēnas ielejai, es nebaidīšos no ļauna, jo jūs esat ar mani; jūsu stienis un darbinieki man iedrošina.

Jūs sagatavojat galdu manā priekšā manu ienaidnieku klātbūtnē; tu esi manu eļļu svaidījis ar eļļu; mana kauss ir pārpildīts.

Noteikti labs un žēlsirdība man sekos visas dzīves dienas, un Tā Kunga namā es dzīvošu ilgas dienas.