Lai uzzinātu, kā lūgt Žēlsirdības rožukronis, vai arī pazīstams kā Dievišķās žēlsirdības lapele, iesakām izlasīt mūsu jauno ierakstu līdz beigām.

Žēlsirdības rožukronis

Kas ir žēlsirdības kapela vai rožukronis?

Tas ir pazīstams kā Dievišķās žēlsirdības lapele vai Žēlsirdības rožukronis par to paradumu un uzticību, kas visiem katoļiem jālūdz par mūsu Kunga svēto žēlsirdību. Parasti šīs lūgšanas parasti tiek lūgtas, izmantojot rožukroni, tomēr to var izdarīt arī bez tās, jo šīs lūgšanas ir ļoti vienkārši izpildāmas. Mēs sakām, ka tā ir ļoti vienkārša lūgšana, jo parasti tās ir:

  • Mūsu Tēvs.
  • Ave Maria.
  • Ticības apliecība.

Kā tiek lūgts Žēlsirdības rožukronis?

Tālāk mēs jums soli pa solim, bet īsi un kodolīgi izskaidrosim visas procedūras, kas jāveic, lai lūgtu. rožukronis žēlsirdības pareizi.

soli 1

Sāciet, šķērsojot sevi kā parasti, izmantojot Krusta zīmi. Piemēram:

"Tēva vārdā,
no Dēla un Svētā Gara. Āmen. "

soli 2

Otrais solis ir ļoti svarīgs, jo ar to jūs praktiski sākat piedošanas un žēlastības lūgšanas Dievam. Tādā veidā apzinies mūsu Tēvu.

"Mūsu Tēvs,
ka tu esi debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds…"

soli 3

Trešajā solī jums jāveic sveiciena Marija.

«Dievs, glāb tevi, Marija,
tu esi pateicības pilns,
Tas Kungs ir ar jums ... "

soli 4

Turpiniet ticības apliecības skaitīšanu, atcerieties, ka tai jābūt īsai. Piemēram:

"Es ticu visvarenajam Dievam Tēvam,
Debesu un zemes radītājs ... "

Lūdzieties un strādājiet: Dievišķās žēlsirdības kapelīte. Spāņu / latīņu

soli 5

Kad esat sasniedzis savas rožukronis lielās krelles, jums vajadzētu pateikt sekojošo:

«Mūžīgais tēvs: Šodien šajā dienā es jums piedāvāju jūsu dēla Jēzus Kristus miesu, asinis, dvēseli un dievišķību kā mūsu un visas pasaules grēku piedošanu. Āmen. "

soli 6

Atcerieties, ka katrā no Vissvētākā Rožukrona mazajām pērlītēm, kuras ir desmit, jums jāizrunā:

«Par viņa sāpīgo kaislību,
apžēlojies par mums un visu pasauli ».

soli 7

Nepārtraukti, sestā (6.) soļa beigās trīs (3) reizes jāsaka šāds teikums:

Kungs Dievs,
Visu varenais Dievs,

Visvarenais Kungs,
Apžēlojies par mums un pasauli.

Dažreiz un, ja vēlaties, varat pievienot lūgšanu, kas īpaši veltīta mūsu Kungam Dievam, kur jūs viņam parādāt, ka viņam uzticaties.

soli 8

Kad esat veicis katru no iepriekš minētajām darbībām, jūs varat pabeigt lūgšanu, tāpēc jums jāpadara Krusta zīme.

Žēlsirdības rožukroņa lūgšanas

Dievišķās žēlsirdības lapiņas skaitīšanā ir lūgšanu virkne par pareizu lūgšanas izpildi. Šie teikumi ir šādi:

  1. Svētā Krusta zīme.
  2. Spontāna lūgšana mūsu Kungam Dievam.
  3. Mūsu Tēvs.
  4. Ave Maria.
  5. Ticības apliecība.
  6. Spontāna lūgšana, lai lūgšanu izbeigtu.

Lūgšanas novēnas formā

Papildus vienkāršajai lūgšanai, kuru mēs parasti zinām, un iepriekš pieminētajai, ir arī tā, kas paredzēta novēnai Dievišķās žēlsirdības lapiņai. Šo lūgšanu parasti izmanto personīgi, tomēr tai ir ārkārtīgi spēcīga lūgšana (to var izvēlēties jūs pats, taču atcerieties, ka tā nevar būt neviena lūgšana, kuru mēs zinām, bet gan ar lielāku potenciālu).

Šīs lūgšanas var veikt jebkurā laikā, ja vien ir izpildītas attiecīgās deviņas dienas, kā minēts tās nosaukumā "Novena". Turklāt tas jālūdz pirms Žēlsirdības svētkiem Lieldienu datumā.

Kad tiek svinēti žēlsirdības svētki?

Dievišķās žēlsirdības svinības tiek svinētas Lieldienu otrajā svētdienā vai arī tiek sauktas par Lielo nedēļu. Katru gadu baznīca parasti svin mūsu Kunga Dieva žēlsirdību; Šos svētkus ierosināja Polijas svētā māsa Faustina Kowalska, kuru secīgi pieņēma pāvests Svētais Jānis Pāvils II.

Kas bija vecākā Faustina Kowalska?

Māsa Faustina Kowalska bija dāma, kas bija daļa no Žēlsirdības Dievmātes māsu klostera, tieši šajā gadījumā, kad viņa saņēma savu vārdu no māsas Faustinas. No otras puses, 1931. gadā, februārī un tā mēneša 22. datumā, māsa Faustiņa ieradās redzēt un liecināt par mūsu Kunga Jēzus Kristus redzējumu, un šis redzējums mēģināja sludināt Dieva žēlsirdību ar lūgšanām, oratorijām. , cita starpā, Kovaļska nomira 1938. gadā, būdama tikai 33 gadus veca.

Dievišķās žēlsirdības uzticība

Labākais veids, kā mēs varam būt žēlsirdīgi kā mūsu Kungs, kā viņš mums ir ieaudzinājis, ir lūgšana, jo, neskatoties uz materiālo palīdzību, nav labāka veida, ko mēs varam nodrošināt ar lūgšanām.

Kā tika izplatīts dievišķās žēlsirdības vēstījums?

Attēls, kurā mēs varam redzēt Kristu, Visvareno Kungu, Pestītāju un Viņa skaistās sirds žēlsirdīgo, divi gaismas stari. Šie gaismas stari attēlo dievišķo žēlsirdību, kas pastāv Dieva sirdī. Bija laiks, kad šis attēls bija aizliegts, neskatoties uz to, pāvests Jānis Pāvils II par prioritāti uzskatīja, ka dievišķās žēlsirdības tēls ir svarīgs baznīcai, jo viņi mums atgādina, ka joprojām ir tik labs, labsirdīgs un piedodošs Dievs.

Turklāt šis attēls simbolizē mūs kā aizsardzības līdzekli, kur Jēzus Kristus mūs izglābs un piepildīs ar savu dievišķo žēlsirdību. Jēzus atklāj, ka viņš dāvās savas žēlastības un pilnīgu piedošanu visām tām taisnīgajām dvēselēm. Tomēr abiem gaismas stariem, kas atspoguļo viņa sirdi, ir vēl viena nozīme, tas ir tas, kas pārstāv asinis, kuras izlējuši viņam uzticīgi cilvēki. Otrais gaismas stars attēlo ūdeni, kas attaisno visas dvēseles tīras un labestības pilnas.

Ja jums patika mūsu emuārs šodien par "Žēlsirdības rožukroni", iesakām izlasīt rakstu par Dievišķās žēlsirdības lūgšana.

žēlsirdības rožukronis