Palaiminimo malda

Palaiminimo malda ji turi būti nuolatos mūsų burnoje, nes su ja galime susikurti tvorą aplink mus, kur gali įeiti teigiami dalykai. 

Dievo žodis mums paaiškina, kad Dievo palaimos neprideda jokio liūdesio ir tai yra svarbiausia norint nustatyti, kurios palaimos yra iš Dievo, o kurios ne. Tokiu atveju, atlikdami šias palaiminimo maldas, galime padėkoti, palaiminti save ar kitą asmenį ir pripažinti Dievo galią mūsų gyvenime. 

Palaiminimo malda

Palaiminimai yra nauda, ​​kurią mes visi norime ar norime gauti bet kuriuo savo gyvenimo metu.

Palaiminimo malda

Daugybę kartų mes juos gauname vieni, net patys to nesuvokdami, o po to turime jų paprašyti ar kovoti.Šiuo prasme palaiminimo malda tampa galingu ginklu, kurį galime naudoti bet kuriuo metu. 

1) Malda gauti visų rūšių palaiminimus

„Viešpatie,
Prašau palaiminti mane,
palaimink viską, ką šiandien liečia mano rankos,
Laimėk ir mano darbus ir padėk man juos atlikti teisingai, o ne daryti klaidas.
Palaimink visus mano bendradarbius;
Tėve, palaimink kiekvieną mano mintį ir jausmą,
kad negalvotumėte ir nesijaustumėte blogai,
kad viskas manyje būtų tik meilė;
palaimink kiekvieną mano žodį,
nesakyti dalykų, kurių vėliau galiu gailėtis.
Viešpatie
Palaimink kiekvieną sekundę mano gyvenimo,
kad galėčiau pasiimti tavo atvaizdą ir žodį visiems, kuriems to reikia.
Palaimink mane, Viešpatie, kad būčiau pagal tavo įvaizdį ir panašumą,
atnešti pozityvių dalykų visiems žmonėms
kurie mane supa ir kad tave palaimina.
Mano valdove
Prašau jūsų, kad jūs galėtumėte palaiminti kiekvieną mano širdies žmogų,
Šventoji Dvasia ir Mergelė;
Amen “.

Palaiminimai meilėje, sveikata, pinigai, šeimos, darbas, verslas, šeimos nariui, vaikams ir net kiekvieną dieną išeinantiems iš namų, palaimos yra būtinos visose mūsų gyvenimo srityse.

Tai gali jus dominti:  Malda galvoti apie mane

Svarbu, kad žinotume, kaip sukurti šeimą ar asmeninius principus, kad šią maldą darytume kasdien ar net kartą per savaitę. Mes taip pat galime to išmokyti savo vaikus ir šeimą bei tokiu būdu sustiprinti šeimos tikėjimą ir kokybiškai praleisti laiką su jais. 

2) Dienos palaiminimo malda

Palaimintas visagalis Tėve,
Dėkoju už šią naują dieną,
nuo saulės atsiradimo, su mano pabudimu ir su jo pasivaikščiojimu,
Aš turiu galimybę būti arčiau tavęs, būti geresniu serveriu nei buvau vakar.
Dėkoju už šeimą, kurią mane įtraukėte,
mano draugams, kurie mane veda gerai
ir viskas, kas veda jūsų link, kas mano gyvenime atspindi ką nors teigiamo.
Šlovink savo Šventąja Dvasia, Viešpatie,
kiekvienas mano žingsnis - būti geros širdies pavyzdžiu
visiems tiems, kurie atsiduria kelyje.
Šlovink savo Šventąja Dvasia, Viešpatie,
mano liežuvis, lūpos ir balsas,
kad jie būtų jūsų žodžio gynėjai ir perduodami jį.
Ištirpink mano rankose šventą kraują, Viešpatie,
Tegul jie būna pripildyti jūsų dieviškojo klusnumo, kad mano darbas būtų palaimintas.
Tegul tai tavo džiaugsmas, paliečiantis mano širdį, ir žinoti, kad aš esu tavo ištikimasis tarnas, yra visuotinė grandinė.
ir tokiu būdu būti tavo dieviškosios ramybės įrankiu.
Aš įdedu į tavo rankas viską, kas esu šiandien ir kokia būsiu,
kad jūs suprastumėte mane pagal savo įvaizdį ir pirmenybę,
tokiu būdu būdamas panašus į tave vardan savo žmonių,
ir kad jūsų vardas būtų pašlovintas visur, kur jis kerta.
Prašau to Tėvo, sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Ši dienos palaiminimo malda yra tiesiog nuostabi.

Tai gali jus dominti:  Malda už operaciją

La dienos palaiminimas yra kažkas, su kuo turime kovoti kasdien. Idealiu atveju darykite tai ryte, kad būtų palaiminta visa diena. Kai kurie žmonės, norėdami šią maldą, paprastai uždega specialią žvakę, tačiau ją galima padaryti bet kada ir bet kurioje vietoje. 

Maldos pavyzdys "Tėve mūsų" Tai, ką matome Biblijoje, moko mus, kad turime prašyti duonos kiekvieną dieną ir kad duona taip pat simbolizuoja visus palaiminimus, kurių galime prašyti, arba net tuos, kurių nežinome, ko mums reikia, bet kuriuos žino Viešpats. 

3) Dievo palaiminimo maldos

„Ačiū Dievui, kad suteikė man palaiminimą turėti dar vieną dieną,
Ačiū, nes šiandien vėl matau, kokia puiki yra jūsų kūryba ir meilė.
Šiandien esu laimingas žmogus,
pasisekė ir dėkingas, kad gavote naują galimybę pasiimti ramybės dieną,
Meilė, apsauga ir, svarbiausia, jūsų vadovas.
Viešpatie, duok man jėgų įveikti visas kliūtis, kurios man kliudo,
padaryk mane drąsų ir stiprų tokį, koks esi,
Priverskite meilės apimti visą mano gyvenimą ir visus aplinkinius bei pakeliui.
Dangiškasis tėvas,
Kiekvieną dieną, kuri prasideda, meldžiuosi, kad jūs išklausytumėte mane ir atsakytumėte su dideliu dosnumu ir gerumu.
Aš žinau, kad mano sielai reikia tavęs kiekvieną dieną, ir tu suteiki man visus palaiminimus.
Jėzaus vardu
Amen “.

Gebėjimas iškelti Dievo palaiminimo maldą ir palaiminti Dievo vardą bei paprašyti, kad jis palaimintų mus, turi būti vienas iš žingsnių, kurių imamės atsidavimo maldose.

Tai gali jus dominti:  Teisingo teisėjo malda

Dievo palaimos pirmiausia gaunamos dvasinėje srityje o tada fiziškai Taip turime kovoti už tai, ko norime gauti, ir to galime pasiekti tik dvasiškai. 

4) Malda dėkoti Dievui už visus palaiminimus

Dėkingumas yra vertybė, kuri laikui bėgant atrodo, jog vynmedžio rūpesčiai prarandami, bet gerasis jo žodis sako, kad turime būti dėkingi.

Yra pasakojimas apie vieną iš Jėzaus stebuklų, kai jis išgydė dešimt raupsuotųjų ir tik vienas grįžo padėkoti. Kiti tiesiog ėjo džiaugtis gyvenimu su visiškai sveiku kūnu. Tai mus moko, kaip nedėkingais galime tapti tokiais. grįš tik dešimt, tai turėtume būti mes, visada atsiminkime padėką Dievui už palaiminimus, kuriuos gauname iš jo. 

Tiesiog atverti savo akis naujai dienai, kvėpuoti ir turėti savo šeimą yra maži dalykai, kuriuos daugybę kartų pamirštame padėkoti Dievui. Išmokime būti dėkingi ir kasdien iškelkime padėkos maldą už visas mūsų gautas palaiminimus 

Ar ši palaiminimo malda yra išties galinga?

Galinga malda yra daroma su tikėjimu, nes tai yra vienintelis privalomas reikalavimas mūsų maldos Būk išklausytas.

Jei klausiame abejodami ar savanaudiškai, netikėdami, kad Viešpats gali mums duoti tai, ko prašome, tai tuščia malda, kuri neatliks savo tikslo. Be tikėjimo neįmanoma įtikti Dievui, šlovingo Biblijos mokymo, kurį turime visada atsiminti. 

Melsdamiesi dienos palaiminimo maldai Dievui ir gaudami visokius palaiminimus, jūs visada turite daug tikėjimo.

Daugiau maldų:

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas