Maldaus avinėlio malda

Maldaus avinėlio malda. Mažas ėriukas buvo gyvūnas, kurį Dievas panaudojo pasaulio nuodėmėms apvalyti. Štai kodėl malonaus avinėlio malda Tai yra tikėjimo aktas, paremtas šventaisiais raštais.

Ši malda atliekama keliais tikslais, atsižvelgiant į jūsų poreikius. 

Vis dėlto populiariausias tikslas yra ką nors sutramdyti, nes ėriukas yra švelnumo simbolis.

Jį vaizduoja būdinga gyvūno figūra, gulinti ant pilvo ir atspindinti jo buvimo ramybę.

Kai prašoma, daroma nuoroda į šią savybę, ypač kai prašoma, kad tai būtų tas asmuo, už kurį mes meldžiamės.

Maldaus avinėlio malda

Maldaus avinėlio malda

Nors nuolankią ėriuką vaizduoja gyvūnas, tai yra šventas paveikslas, kurį tikintieji naudoja nukreipdami savo maldas.

Biblijoje, būtent Biblijoje, daroma nuoroda į šventą ėriuką evangelijų knyga Taigi, pasak šv. Jono, krikščionių doktrinai nėra nieko keisto.

Tai, rodos, virš jūsų galvos esanti aura simbolizuoja šventumą; Jis turi kryžių, kuris simbolizuoja auką, padarytą žmonijai išgelbėti, ir balta vėliava atrodo kaip taikos simbolis, kurį galima pamatyti fone.

Tai paveikslas, perteikiantis ramybę, ramybę ir nuolankumą.

Maldaus ėriuko malda mylimam žmogui 

Aš guodžiu jus (asmens, kurį norite sutramdyti, vardą) Jėzaus, Marijos ir Juozapo vardu.

Šiais žodžiais aš jus vėl užburiu ... kad jūs ateitumėte pas mane kaip romus avinėlis ir kupinas meilės ir dėmesio man, Dievo sutvėrimui, reikalauju, kad galvotumėte tik apie mane ir darytumėte tai kupini meilės.

Aš ... (tavo vardas) užburiu tave, mano vyrą (ar moterį).

Vardan viešpatavimo dvasios, aš ... dominuoju jūsų penkiuose pojūčiuose, jūsų sprendime, mintyse ir jūsų valioje: kad jūs ... liktumėte dominuojantis-a, liktumėte švelnus-prie mano kojų ir visiškai pririštas prie manęs, tiek dabartis kaip ir ateityje.

Kad kai ... matau jį ... (arba ji), pamato mane. Kai aš ... girdžiu, jis ... (arba ji) girdi mane. Kai aš ... pažvelgiu į jį, jis ... (arba ji) žiūri į mane. Kai aš ... paliečiu jį, jis ... (arba ji) paliečia mane.

Ir kai aš ... atsidūstu, jis ... (arba ji) atsidūsta.

Taigi tavo penki pojūčiai, tavo protas, jausmas ir širdis amžinai bus pririšti prie tos pačios minties. Dievas to prašo ir iš prigimties to reikalauju. Amen

Kai meldžiamasi už švelnų ėriuką, jo švelnumas tampa valdžia, nes niekas geriau už jį nepadės išsaugoti ramybės, kurią dažnai prarandame dėl situacijų, kurių negalime valdyti.

Tai gali jus dominti:  Malda į Šventąją Mirtį už neįmanomą meilę

Meilėje dažniausiai būna tokių sudėtingų situacijų.

Mylimasis gali likti elgiasi taip, kaip nėra įprasta y tai vagia mūsų ramybę. Malda yra galinga ir tokiose situacijose galime ja pasinaudoti.

Neigiama energija taip pat bėga iš namų, kur ėriukas visada yra kasdienėse maldose ir jei tai yra su visa šeima, tada yra daug geriau.

Malda švelni ėriena sutramdyti, dominuoti ir susirišti 

Laimėk, laimėk, laimėk.

Jėzus Kristus yra nugalėtojas. Kaip ir puiki tiesa, aš laimi ... ... širdis, tokia nuolanki kaip ėriukas, eina man prie kojų, kaip Jėzus Kristus nuėjo prie kryžiaus.

Nuolankus avinėlis, kad esi ant altoriaus, nugalėk mano priešus, kurie prieš mane; tegul mano širdis įsikūnija į jį, kaip Jėzus Kristus įsikūnijo ir pasiuntė šventąjį Lozorių, mirtis Jis užkariavo, nes turiu nugalėti šį išdavikišką priešą ... Dviem žvelgiu į tave, trimis graibstu tave, Jėzaus Kristaus krauju mano širdis palauš tave.

Matau, kad mano priešas užsimerkęs ir ginklai nenaudingi.

Jėzaus Kristaus kraujas manęs prašo, ir aš jo neduosiu. Prašau tavęs, didžioji Viešpatie, kad tu mane atvestum ......, kad privalai jį atnešti man, pasidėjęs man ant kojų, nugalėtą ir nusivylusį: tu turi jėgų tai įveikti.

Jei kažkas velnias bandyk prieš mane, taip a Teisingumas jis išeis, jis nelaimės; Jei pasodinsite gynėjus, visi atsisakys. Jėzau Kristau, tu būsi su manimi kaip avinėlis, o kai pažvelgsi į mano buvimą, visi apalpsi.

Amen.

Ši švelni maža ėrienos malda prisijaukinti, dominuoti ir surišti yra labai galinga!

Tai gali jus dominti:  Malda už verslą

Ši malda turi būti atliekama visiškai atsakingai, pašalinant nuo mūsų piktas mintis ir savanaudiškas emocijas.

Prašymas dominuoti ir pririšti žmogų yra ne savanaudiškumo, o meilės veiksmas, nes daug kartų kito žmogaus idėjos nėra aiškios ir būtent čia ši malda tampa vieninteliu ir galingiausiu mūsų ginklu. 

Be to, tai taikoma tik porai, bet bet kuriai kitai situacijai, kai turime perimti kontrolę, kad viskas nebūtų kontroliuojama.

Tačiau galingiausias šios ar visų kitų maldų ingredientas yra tikėjimas, su kuriuo jos daromos, nėra jokios maldos, kuri būtų atliekama su tikėjimu, į kurį negaunama atsakymo.

Dominuoti priešus 

Šlovingas, nuolankus, mažas ėriukas, kurį rasite ant aukuro, padeda man dominuoti ir įveikti visus priešus, kurie prieš mane yra stipriai įkūnijantys jo širdį, kaip mūsų mylimojo Jėzaus Kristaus įsikūnijimas, kaip įsakymas nugalėtą šventąjį Lozorių, kaip norą. Aš įveikiu savo išdavikišką priešą, šią šventą akimirką žiūriu į tave, griebiu tave ir surišau. Ir dėl kraujo, kurį praliejo mūsų Viešpats Jėzus Kristus, jo širdis nutrūko.

Mielas Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, Tu, kuris esi vienas tikras Dievas, leisk mano priešui ateiti į mano paklusnumą ir vis tiek, kaip tavo brangiausias sūnus nuėjo prie medžio.

Matau, kaip ateina mano priešas, su silpnomis rankomis ir užrištomis akimis. Ir jei jis paprašys manęs jūsų palaiminto kraujo, aš niekada jo neduosiu.

Prašau jūsų mano didžiojo valdovo, kad ateitų pas mane, atgailaudamas ir pasidavęs man prie kojų, dominavo, nugalėjo ir sutramdė, kad įveiktumėte jį per savo didžiąją jėgą.

Jei mano priešas ateina išbandyti ką nors prieš mane, dominuok mano viešpatį ir neleisk jam, jei jis nori patraukti mane teismui, atsisakyti gynėjo, kurį jis galėtų turėti. Mylimiausias Jėzus Kristus, kaip avinėlis, tu būsi manyje, nes, kai mano priešas pamatys mano buvimą, jam grąžinamas visas blogis, kuris manęs trokšta.

Amen.

Jei norite dominuoti priešuose, tai teisinga nuolanki ėriuko malda.

Tai gali jus dominti:  Malda už darbą

Viskas, kas pavogia mūsų ramybę, jaudina, verčia neviltis ar verčia jaustis nesaugiam, yra situacijos, kai ši malda gali priversti mus atgauti savo pojūčių ir vidinės ramybės kontrolę. 

Įvaldę situacijas, kurios gali kilti visiems tiems, kurie pasiskelbė mūsų priešais, gali daug pakeisti tų situacijų rezultatus.

Jie gali būti mūsų priešai ar šeimos nariai. Ši galinga malda padės mums išlaikyti ramybę sau ir visiems.

Kad ir kokia būtų situacija.

Lygiai taip pat visos tos neigiamos įtakos, kurias mūsų priešai meta neapykanta ir pasipiktinimas, bus laikomos atokiau nuo mūsų aplinkos.

Mūsų namų ir verslo valymas nuo bet kokios neigiamos įtakos yra labai svarbus norint išlaikyti įvykių ir sprendimų, sukančių aplink mūsų priešus, kontrolę.

Maldaus ėriuko malda vyriausiajam

Jei norite nuraminti ir sutramdyti savo viršininką, galite melstis bet kurio aukščiau esančio sakinio. Jums tereikia pakeisti savo vardą.

Mūsų viršininkai kartais gali šiek tiek apsunkinti mūsų gyvenimą.

Daugeliu atvejų palikti darbą nėra išeitis, į kurį reikėtų atsižvelgti, ir būtent šiais laikais rekomenduojama tai padaryti malda norėdami sutramdyti savo viršininką ir taip sumažinti darbo spaudimą.

Šios darbo situacijos paprastai jaučiamos namuose ir bet kurioje aplinkoje, kurioje esame, ir būtina, kad galėtume išsilaisvinti iš šių blogų virpesių, kol jie nepadarys jokios žalos artimam.

Tikėjimas, atsakomybė ir visų pirma geri ketinimai turėtų būti mūsų variklis melstis, nes tik tada gausime reikiamą atsakymą. 

Ar galiu pasakyti visas maldas?

Galite ir turėtumėte melstis visose maldose.

Svarbus dalykas yra tai malonaus ėriuko malda meldėsi labai tikėdamas ir labai tikėdamas savo širdimi.

Daugiau maldų:

 

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas