Malda už vaikus. Jie yra stipriausių džiaugsmų ir liūdesių, kuriuos gali pajusti kiekvienas, priežastis. Štai kodėl kelti malda už vaikus Kristaus Kraujui ir Šventajai Dvasiai yra kažkas labai bendro.

Nuo to momento, kai žinome, kad jie egzistuoja, mūsų širdį užpildo rūpesčiai ir pojūčiai, kuriuos dažnai sunku paaiškinti.

Visų šių rūpesčių įtraukimas į maldą yra protingiausias dalykas, kurį galime padaryti tėvai, kai pateikiame šiek tiek kankinančio ar perdėto nerimo. 

Šiuo metu, kai pavojai atrodo dienos tvarka ir kai vaikams, ypač ankstyvame jaunystės etape, atrodo, kad jie nesuvokia visų neigiamų dalykų, kurie laisvi aplinkoje.

Štai kodėl jūs turite ne tik uždrausti šį ar tą, bet ir gerą išsilavinimą, užimti mūsų vietą šalia maldos.

Malda už vaikus Ar malda yra labai galinga?

Malda už vaikus

Daugelis mūsų skaitytojų nežino, ar maldos yra galingos.

Yra žinoma, kad jie yra galingi, net labai galingi.

Mūsų maldos Jie yra originalūs.

Jie pasitraukia iš Biblijos, Katalikų bažnyčios svetainių ir pasitikėjimo šaltinių.

Visi jie yra stiprūs ir darbingi.

Todėl, jei norite stiprios maldos už vaikus, jūs jau žinote, kad turite 3 žemiau. Melskis su dideliu tikėjimu. Visada tikiu Dievo jėgomis. Taigi ji neturi žlugti.

 Malda iki Kristaus kraujo už vaikus 

Viešpatie, visagalis Tėve, dėkojame, kad suteikėte mums šiuos vaikus.

Tai teikia džiaugsmą mums, o rūpesčius, baimes ir nuovargį, kurie mums kainavo, priimame juos ramiai. Padėk mums nuoširdžiai juos mylėti.

Per mus jūs atnešėte gyvybę; Iš visos amžinybės juos pažinojai ir mylėjai.

Duokite mums išminties, kad nukreiptumėte juos į kantrybę ir nurodykite budrumą, kad įpratintume juos į gera per mūsų pavyzdį.

Jūs stiprinate mūsų meilę juos taisyti ir tobulinti.

Kartais sunku suprasti, kad jie yra tokie, kokių nori mūsų, padėti jiems pasirodyti.

Išmokyk mus savo gerąjį Tėvą pagal savo sūnaus Jėzaus ir mūsų Viešpaties nuopelnus.

amen

Ar jums patiko malda už Kristaus kraują už vaikus?

Pasakyti, kad Kristaus kraujas vis dar teka ant kryžiaus, yra tiesa, kuria daugelis drįsta abejoti.

Tačiau šio kraujo liko stebuklinga puikiu būdu ir ne Tai veiksminga tik valant mūsų nuodėmes Tai taip pat gali padėti išspręsti bet kokią susidariusią situaciją ir dar daugiau, jei tai yra mūsų vaikams. 

Jėzus, kaip geras sūnus, žino ir supranta viską, ką gali išgyventi vaikai, visą laiką gali būti gundomi daryti tai, kas jiems nėra gerai ir ko jie nežino ar nenori matyti.

Būtent dėl ​​viso to prašymas, kad kraujas specialiam vaikų prašymui būtų galingas, be to, kad suteikia mums reikiamos ramybės laukti stebuklo, galime būti tikri, kad tai mums padės ir greičiau, nei vėliau galėsime pamatyti, ko prašome.   

Malda į Šventąją Dvasią vaikams 

Viešpatie, apšviesk mūsų vaikų protus, kad jie žinotų kelią, kurio tu jiems norėjai, kad jie galėtų suteikti tau šlovės ir pasiekti išganymą.

Laikykite juos savo jėgomis, kad jie gyvenime skatintų jūsų Karalystės idealus.

Apšviesk mus, tavo tėvus, ir padėk jiems atpažinti savo krikščionišką pašaukimą ir dosniai jį įgyvendinti, bendradarbiaudamas su tavo vidiniais įkvėpėjais.

amen

Jėzus pakilo į dangų, palikdamas mus Šventajai Dvasiai, kad būtų mūsų amžina kompanija kiekvieną dieną, kol grįš.

Nėra nė vieno, kuris mus pažįsta geriau už jį, net ne mes patys.

Kai nerimavome, mes atsiskleidėme, kai verkėme dėl sūnaus. Šventoji Dvasia ten palaikė mus, ir jis taip pat rūpinosi tuo sūnumi, kad ir kur jis būtų.

Paklauskime jo su tikėjimu ir pasitikėjimu, kad jis padės mums ir privers viską imtis to, ką jis turi, daug greičiau, nei mes tikimės.

Malda už sukilėlių vaikus 

Dieve, aš siūlau tau savo vaikus; Tu davei juos man, jie priklauso tau amžinai; Aš juos ugdysiu už jus ir prašau išlaikyti juos savo šlovei. Viešpatie, galbūt savanaudiškumas, ambicijos ir blogis nenukreipia tavęs nuo gero kelio.

Kad jie turi jėgų kovoti su blogiu ir kad visų jų poelgių motyvas yra visada ir tik geras.

Šiame pasaulyje yra tiek daug blogio, Viešpatie!

Jūs žinote, kokie silpni mes esame ir kaip blogis dažnai mus žavi; bet tu esi su mumis ir aš globoju tavo vaikus.

Suteik jiems šviesos, stiprybės ir džiaugsmo šioje žemėje, Viešpatie, kad jie gyventų Tau šioje žemėje; ir kad danguje visi kartu galime džiaugtis jūsų kompanija amžinai.

amen

Vaikų maištas yra tai, ką galime pastebėti nuo vaikystės ir būtent tada turėtumėte pradėti paprašykite pagalbos, išsiųstos iš dangaus.

Daugybę kartų mums, kaip tėvams, reikalingas adresas, kad žinotume, ką daryti ir ko nedaryti, kad padėtume mūsų vaikams maištauti. Tai nėra labai rimta. 

Užsakymas a malda už maištingus vaikus, iš sielos, kad mums būtų suteikta išmintis ir geri patarimai mūsų vaikams yra geriausia, ką galime padaryti.

Malda arkangelams už vaikus

Mielas Tėve ir mūsų Viešpatie, palaimink šią maldą savo meile begalybė kad kai paliks mano lūpas jėga nepaliaujama mano širdimi, visos tavo dangiškosios armijos atsiliepia į mano kvietimą suteikdamos savo vaikams viską, ko reikia jų evoliucijai ir laimei.

Uždenkite šią nuoširdžią maldą savo buvimu ir neleiskite, kad blogis ar mano klaidos ją išsklaidytų. Mylimasis arkangelas Mykolas Aš kviečiu jus Viešpaties vardu pasiimti mano vaikus ir apsaugoti juos savo kardu nuo viso pikto.

Nupjaukite jų trikdžius ir pančius, paleiskite juos ir patikėkite jiems tvirtą tikėjimą, kad jie niekada neišeitų iš gero kelio. Mylimasis arkangelas Jofielis Aš kviečiu jus Viešpaties vardu apgaubti savo vaikus išminties šviesa.

Padėkite jiems sėkmingai išsiugdyti savo talentus ir sugebėjimus, atsiribokite nuo klaidų, ydų ir nežinojimo. Skatinkite juos mokytis ir visada įveikti bei išvalyti savo kelius, kad jie galėtų įgyvendinti savo pašaukimą ir būti laimingi žemėje.

Mylimasis arkangelas Chamuelis Aš kviečiu jus Viešpaties vardu užpildyti savo vaikus meile, išgydyti jų širdis ir leisti jiems pažinti tikrąją Meilę ir ją išlaikyti.

Padėkite jiems gyventi harmoningai su viskuo pasaulis suteikti jiems galimybę būti maloniems ir mylėti, nebūdami silpni ar paveikti blogio.

Tegul jų sielose šviečianti šviesa niekada neišnyks. Taigi tai bus mūsų šeimos palaiminimas ir Dievo šlovė per amžius.

Amen.

Sakoma, kad kiekvienas pasaulio žmogus turi paskirtą angelą, tačiau to paties nesakoma apie arkangelus ir kad jie priklauso kitam hierarchiniam rangui dangaus armijoje. 

Mes galime jais naudotis bet kuriuo metu.

Kariai, kovotojai ir mūsų draugai, arkangelai visada nori padėti mums kovoti su tomis kovomis, kurioms neturime jėgų. 

Vaikų atveju nieko geriau nei vienas iš jų kovoja su pergale bet kurioje vaikui reikalingoje srityje. 

Ar galiu pasakyti 4 sakinius?

Galite pasakyti 4 sakinius be problemų.

Malda už vaikus Kristaus Krauju, Šventąja Dvasia ir Arkangeliais skirta tik apsaugoti ir atskirti vaikus nuo piktų būdų.

Todėl nebijote pasakyti visų šio straipsnio sakinių.

Svarbu tikėti Dievo galia ir turėti tikėjimą.

Melskitės be baimės, gerai bėgsite.

Daugiau maldų: