Malda už mirusiuosius

Malda už mirusiuosius. Jame galime paprašyti tų sielų, kurios eina amžinojo poilsio keliu, kad per kuo trumpesnį laiką rastų reikalingą ramybę.

Tikrai daugelis iš mūsų nukentėjome mirtis labai artimo žmogaus, nesvarbu, ar jis buvo šeimos narys, ar draugas, svarbu tai, kad jo nebėra šiame pasaulyje, jis išėjo į pomirtinį pasaulį.

Sakoma, jei nemelsiesi už mirusįjį, pamiršime ir tada, kai turėsime eiti tuo keliu.

Kai kurie žmonės paprastai uždega žvakes ir pasigamina specialų altorių, norėdami prisiminti savo artimąjį, keldami maldas.

Tačiau šį įsitikinimą dažnai kritikuoja tie, kurie nesupranta naujo ir yra mažiau dvasingi. Šie žmonės nėra girdimi, todėl mes saugome savo širdis.

Kokia yra malda už mirusiuosius? 

Malda mirusiesiems

Manoma, kad daugybė kartų mirę žmonės nebuvo pasirengę susidurti su tuo pasauliu, todėl mums reikia melstis, kad miręs žmogus rastų amžinąjį poilsį.

Manoma, kad tuo keliu mirusieji gali apvalyti savo sielą per šventą mintį, tokią kaip malda.

Paprastai palaidoti mirusįjį yra įprasta melstis, tačiau to neužtenka. maldos Ilgą laiką ir net tai padeda gedėti ir skaudėti dėl fizinio mūsų šeimos nario ar draugo atsiskyrimo.

Tai verčia jausti, kad esame susiję nepaisant atstumo. 

Malda už mirusį artimąjį 

Dieve, tu esi vienintelis gyvenimo savininkas.

Jūs suteikiate mums dovaną, kad gimėme turėdami tikslą, ir tuo pačiu būdu, kai mes ją įgyvendinome, kviečiate mus į savo ramybės karalystę, kai manote, kad mūsų misija šiame pasaulyje jau įvykdyta.

Nei prieš, nei po ...

Šiandien noriu pasirodyti prieš jus su didžiuliu nuolankumu ir tikrai mano prašymas bus išklausytas.

Šiandien noriu pamaloninti (mirusiojo vardas) kurį pakvietėte ilsėtis šalia.

Aš keliu šią maldą už jus, pone, nes net ir blogiausių audrų metu jūs esate begalinės ramybės. Amžinasis Tėve, suteikite poilsį savo sielos ir karalystės rojuje tiems, kurie jau paliko šią žemiškąją plokštumą.

Jūs esate meilės ir atleidimo Dievas, atleiskite šios sielos, kuri dabar yra jūsų pusėje, nesėkmes ir nuodėmes ir suteikite jam amžinąjį gyvenimą.

Be to, prašau jūsų tėvo, visiems, kuriems teko apraudoti to, kas nebeatšaukia išėjimo, atmerkite savo širdį ir apkabinkite juos savo meile. Suteik jiems išminties, kad jie suprastų, kas vyksta.

Suteikite jiems ramybės, kad sunkiais laikais jie galėtų būti ramūs. Suteikite jiems drąsos įveikti liūdesį.

Ačiū jums, pone, kad šiandien mane išklausėte su šia malda, kurią atsidavimo dėkoju jums, kad gailestingai ir ramiai galėtumėte duoti ramybę tiems, kurie to neturi.

Nukreipkite žmonių, kurie dabar yra nesąmoningi, žingsnius ir priverskite juos mėgautis gyvenimo džiaugsmu.

Ačiū tėve, amen.

Ar jums patiko malda už mirusiuosius?

Tai gali jus dominti:  Maldaus avinėlio malda

Po mirties yra tokių, kurie tikina, kad gali būti išgyventa dar viena apsivalymo akimirka, kad ne viskas prarasta, bet kad turime dar vieną galimybę.

Dievo žodyje matome kai kurias nuorodas į gavimą atleidimas šiame ar būsimajame pasaulyje; Pats Jėzus Kristus tai sako viename iš savo stebuklingų susitikimų. 

Tai realybė, iš kurios mes negalime pabėgti, be to, mes sėjame, o rytoj kažkas kitas padarys už mus tą patį. 

Maldos už gana mirusius

O, Jėzau, vienintelė paguoda amžinosiomis skausmo valandomis, vienintelė paguoda toje didžiulėje tuštumoje, kurią mirtis sukelia artimiesiems!

Tu, Viešpatie, kuriam dangus, žemė ir žmonės matė liūdesį liūdnomis dienomis;

Jūs, Viešpatie, šaukėte švelniausio meilės impulsų ant mėgstamo draugo kapo;

Tu, Jėzau! kad gailėjotės dėl sugriuvusių namų ir širdžių, kurios juose verkė be paguodos;

Jūs, labai mylintis Tėve, taip pat gaila mūsų ašarų.

Pažvelk į juos, Viešpatie, kaip skaudančios sielos kraujas praranda tą, kuris buvo pats brangiausias, ištikimiausias draugas, aršus krikščionis.

Pažvelk į juos, Viešpatie, kaip į duoklę, kurią siūlome tau už savo sielą, kad galėtum apsivalyti savo brangiu krauju ir kuo greičiau nuvežti į dangų, jei dar nesimėgauji jame!

Pažvelk į juos, Viešpatie, kad suteiktum mums stiprybės, kantrybės, atitikimo savo dieviškajai valiai šiame didžiuliame išbandyme, kuris kankina sielą!

Pažvelk į juos, o, mielasis, o pamaldžiausiasis Jėzau! ir jiems suteikite mums tai, kad tie, kurie čia žemėje, gyveno prisirišę prie labai stiprių meilės ryšių, ir dabar mes liūdime dėl akimirksnio mylimojo nebuvimo, vėl susitinkame kartu su Jumis danguje, kad amžinai gyventume jūsų širdyje.

Amen.

Be jokios abejonės, gražus malda už mirusius artimuosius.

Tai gali jus dominti:  Maldos už krikštą

Gražiausios maldos už mirusiuosius yra tos, kurios daromos iš širdies ir kuriose galime leisti viską, ką laikome širdyje.

Mes klausiame jo amžinajam poilsiuiĮ Ar galiu rasti ramybę ko tau reikia

Savo ruožtu mes taip pat prašome, kad pripildytumėte mums jėgų ir mes galime įveikti sunkų laiką, kurį galbūt išgyvename.  

Yra keletas maldų, kurios gali būti orientacinės, ypač tais momentais, kai žodžiai neišeina dėl skausmo ir liūdesio.

Maldos už mirusius jų jubiliejaus proga 

O, gerasis Jėzau, kuris visą gyvenimą gailėjosi kitų skausmų, su pasigailėjimu žiūri į mūsų artimųjų, kurie yra skaistykloje, sielas.

O Jėzau, kuris labai nuolankiai mylėjai savo artimuosius, išklausyk mūsų maldavimą ir suteik savo gailestingumu tiems, kuriuos paėmei iš mūsų namų, mėgautis amžinu poilsiu tavo begalinės meilės prieglobstyje.

Suteik jiems, Viešpatie, amžiną poilsį ir leisk, kad tavo amžina šviesa juos apšvies.

Tegul tikinčiųjų sielos, pasitraukusios iš Dievo gailestingumo, ilsisi ramybėje.

Amen.

Jei norite melstis šeimos nariui, tai yra teisinga mirusiųjų malda.

Šeimos nario ar draugo, kuris mirė svarbią dieną, prisiminimas daugeliu atvejų yra neišvengiamas.

Taip yra todėl, kad tai buvo šventės akimirkos ir nebūdamas tas žmogus jaučia tuštumą, vis dėlto tomis dienomis yra maldos ar specialios maldos.

Jis gali būti gimtadienio jubiliejų, vestuvės ar keletas dar viena svarbi data

Tai gali jus dominti:  Palaiminimo malda

Ypatingas dalykas visa tai yra nepamiršti to ir paprašyti, kur bebūtumėte gali būti rami ir rami ir kad toliau stiprinkite tuos, kurie liko žemiškame plane.

Kartais yra įprasta susitikti su kitais šeimos nariais ir kelti maldas buities skyriuje, atminkite, kad Dievo žodis sako, kad jei du ar trys yra linkę prašyti ko nors Jėzaus vardu, danguje esantis Tėvas suteiks pateiktas prašymas.

Malda už mirusius šeimos narius (katalikų)

Dieve, tu, kuris atleidi nuodėmes ir nori žmonių išgelbėjimo, apgailestauk visiems mūsų broliams ir artimiesiems, kurie pasitraukė iš šio pasaulio.

Duok jiems savo karalystėje amžinąjį gyvenimą.

Amen “.

Tai yra trumpų mirusiųjų malda, bet labai graži!

Malda už mirusįjį yra viena iš seniausių krikščionių bažnyčios tradicijų pasaulisJau tapo doktrina manyti, kad mirusieji yra toje vietoje, kur jie apvalomi, kad patektų į dangaus karalystę.

Tai poilsio vieta, kuri turi kredo Dievas, ypač jiems, tai parodo begalinę Viešpaties meilę žmonijai.

Susiburkite kaip šeima Melstis už mirusį šeimos narį ar paprašyti mišių, kur galime specialiai melstis ir melstis kartu su draugais ir kitais šeimos nariais, yra paprotys.

Tai taip pat tarnauja kaip paguoda, kaip ženklas, kad nepamiršome savo šeimos ir kad vėl susitiksime kartu.

Ar maldos gerai atliks mirusįjį?

Tikrai.

Maldos mirusiesiems tikslas yra toks. Prašau pagalbos, pagalbos, apsaugos ir laimės to žmogaus, kurio nebėra tarp mūsų.

Tai bus tik gerai. Jei melsitės su tikėjimu ir su didele meile, tai atneš daug teigiamų dalykų tiek už mirusįjį, tiek už jus.

Daugiau maldų:

 

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas