Malda palaiminti maistą Tai tradicija, kuri galioja iki šiol visose šeimose.

Tai vaikų mokymo dalis ir tai, kas netgi mokyklose įgyvendinama kaip mokymas.

Šią maldą svarbu atlikti dėkingai, vertinti maistą, kurį turime vartoti, ir prašyti tų, kurie jos neturi.

Tai yra padėkos gestas, kuris suteikia mums jėgų eiti į darbą, pirkti maistą, suteikia išminties juos paruošti ir palaiminimą turėti šeimą, kad jie galėtų dalintis.

Tais atvejais, kai prie stalo nėra šeimos, vis tiek turime būti dėkingi, nes yra žmonių, kurie negali valgyti, o ne todėl, kad jie neturi, bet todėl, kad negali dėl sveikatos ar kitų aplinkybių, tai turi priversti mus jaustis dėkingais ir Vienas iš tai demonstruojančių gestų yra melstis šiek tiek maldos prieš valgant. 

Malda palaiminti maistą Ar ji stipri?

Malda palaiminti maistą

Visos maldos yra galingos, jei jos daromos tikint savo jėgomis.

Maisto palaiminimas yra tikėjimo aktas, už kurį ne tik dėkojame, bet ir prašome, kad maistas gerai patenka į mūsų organizmą, duoda derlių, kad jie nenustotų būti prie mūsų stalo ir suteiktų mums maistinę naudą. Atsineškite kiekvieną iš jų.

 Savo ruožtu mes taip pat galime paprašyti tų, kuriems reikia pagalbos ir kurie neturi maisto ant stalo, kurie gali valgyti tik nedidelius kąsnius, prašome tų, kurie neprivalo duoti savo vaikams, tų, kurie yra alkani ir neturi. išteklių, kad ją pasotintų.

Malda palaiminti maistą ir maistą yra stipri, nes yra tikėjimas.

Kaip matote, tai nėra tik padėka už maistą, tai tikėjimo ir meilės kitiems aktas, kai mes atsiduriame vietoje kito ir prašome jų poreikių.

Kai malda sužino apie kito poreikį ir paprašome savo lygiaverčių, mes savo gyvenime parodome Dievo meilę.

Malda palaiminti maistą

Viešpatie Dieve; žiniasklaida, kad šioje lentelėje vyktų broliški mainai tarp svečių;

Pasisakykite už tai, kad maistas, kurį šiandien mums pateikėte, būtų teisingas;

Leisk tam, kuris dar nevalgė, išbandyk tavo gražios kūrybos vaisius.

Mes mylime tave, Dieve Tėve, ir be galo dėkojame už pasidalijimą, kurį šiandien teiki mums.

Amen.

https://www.devocionario.com/

Mes galime pradėti maldą dėkodami už galimybę, kurią Dievas suteikia mums, kad galėtume tinkamai maitintis.

Tada galime paprašyti to žmogaus, kuris pasistengė paruošti maistą, kad galėtume jį vartoti, to, kuris padėjo viso proceso metu, kad šie maisto produktai pasiektų mūsų stalą.

Prašome tų, kurie neturi, ir prašome, kad kasdienė duona būtų dedama į kiekvieno žmogaus rankas, ir galiausiai dar kartą dėkojame už gyvenimo stebuklą.

Malda dėkoti už maistą 

Šventas tėvas; šiandien mes jūsų klausiame

Leiskite prisijungti prie mūsų prie šio stalo ir palaiminti duonos, kurią paragausime akimirksniu; Tai reiškia, kad tai yra mūsų sveikatos vaisius ir neapleiskite to, kuris dabar stengiasi įkąsti.

Mes giriame jus, Viešpatie, ir mums netrūksta malonės dėl to, kaip mums pasisekė šiems maisto produktams!

Papasakokite apie savo meilę ir švieskite keliu, kuris veda į jūsų kambarį.

Amen.

Dėkingumas yra dorybė, kurią šiandien demonstruoja tik nedaugelis, mes gyvename pasaulyje, kuris eina dideliu greičiu ir tik nedaugelis sustoja dėkoti.

Dievo žodyje yra istorija, pasakojanti apie kai kuriuos raupsuotuosius, kuriems Jėzus suteikė išgydymo stebuklą ir liko tik vienas dėkoti.

Daug kartų taip nutinka mūsų gyvenime.

Mums rūpi tik valgyti, maitintis, bet ne dėkoti ir tai turi būti mūsų gyvenimo būtinybė.

Maisto malda 

Palaimink šią dieną, mylimas tėve, visiems, kurie yra prie šio stalo;

Palaimink tą, kuris paruošė maistą; Palaimink tą, kuris leido jiems būti čia; Palaimink, be to, tą, kuris išugdė kiekvieną iš šių.

Šventasis tėve! Už likimą, kurį šiandien mums suteikėte, esame nuoširdžiai dėkingi ir be galo švelnūs, garbiname ir giriame už duoną, kurią šiandien padėjote ant šio stalo.

Amen.

Geriausias maldos už maistą pavyzdys yra tas pats Jėzus iš Nazareto, kuris padėkojo už jų suvartotą maistą.

Yra stebuklų, kurie laukia a malda pasiekti mus ir kasdienio maisto stebuklas gali būti vienas iš jų.

Šiais momentais, kuriems atrodo taip sunku per maldą padėkoti, kad privilegija turėti mums reikalingą maistą yra tikėjimo ir Dievo meilės aktas.

Ar turėčiau melstis visas maldas?

Jums reikia tik melstis, kad palaimintumėte maistą vieną kartą prieš kiekvieną valgį. Tai, ką galite padaryti, yra kiekvieno valgymo metu melstis skirtinga malda.

Tai gali skirtis kiekvieną dieną, savaitę ar savaitę ar net mėnesį nuo mėnesio.

Visada atsiminkite, kad svarbu tikėti Dievu, mūsų Viešpačiu. Tikėjimas ir tikėjimas yra bet kokios maldos pagrindas.

Daugiau maldų: