Malda šėtonui

Malda šėtonui. Iš visų egzistuojančių maldų galime pasakyti, kad malda šėtonui Daugeliui tai laikoma keisčiausia ir dėl to žmonės jaučia tam tikrą tingumą šios maldos atžvilgiu, tačiau tiesa ta, kad nė viena malda negali būti bloga, nes tai yra paprasti dvasiniai veiksmai, daromi iš širdies ir kaip išėjimo metodas situacijose, kurių mūsų pačių priemonėmis būtų neįmanoma pasiekti. 

Šėtonas asocijuojasi su tamsa, su tamsiomis jėgomis arba tiesiogiai su blogiu.

Visa tai taip pat yra egzistuojančio dvasinio pasaulio dalis ir mes turime turėti žinių, nes tai yra realybė, iš kurios jūs negalite pabėgti. 

Malda šėtonui. Kas yra šėtonas?

Malda šėtonui

Jo istoriją galime pasakyti Dievo žodžiu ten, kur sakoma, kad jis buvo angelas iš dangaus, konkrečiai tas, kuris susidūrė su visų galingų Dievo garbinimu ir visų dalykų kūrėju.

Pasakojimas pasakoja, kad Luzbelis, kuris buvo jo vardas nuo pat pradžių, buvo kupinas pasididžiavimo ir pradėjo norėti, kad visos pamaldos, kurios buvo vykdomos danguje, būtų skirtos ir jam. Manoma, kad dėl pastarojo jis buvo gražios išvaizdos angelas.

Visa tai sukėlė kovą danguje, kurioje Pasirodė, kad šėtonas buvo išmestas kartu su demonais kuris manė esąs teisus ir nuo to laiko yra susijęs su tamsos pasauliu.

Šėtonas yra Dievo sukurta būtybė, kupina neigiamų jausmų ir dėl šios priežasties gavo bausmę.

1) Malda šėtonui už meilę ir viešpatavimą asmenyje

„Justė amancebo, amancibo, kaip tu prijaukinai berniuką, noriu, kad tu mane mylėtum (pasakykite asmens vardą)Nepalikite jo kėdėje, lovoje ar kartu su moterimi, kuri neturi tylaus laiko!

Liuciferis, Liuciferis, kaip tik tada, kai jūs išvarėte keturis tūkstančius sielų į pragarą, noriu, kad jūs vestumėte mane (sakykite asmens vardą), jei ji miega, nepalikite ramybės, jos lova užpildo ją kaltropomis, o pagalvė užpildo ją Liuciferio akmenimis, ne palikite ramybėje!

Su velnio uodega, kuri ten ilgiausia, noriu, kad mane pririštum (sakyk asmens vardą); tylių susitikimų neturi, kol manęs visiškai nesuvienija.

Tebūnie."

Melskitės šėtonui, kad jis dominuotų dideliu tikėjimu.

Meilė yra per daug svarbi žmonėms, todėl būtent šia malda galime gauti reikiamą pagalbą ją surasti ar gauti bet kokią pagalbą, kad meilė niekuomet nenukryptų nuo mūsų pusės.

Gali būti siekiama ilgų septynių ar devynių dienų tikslų ir netgi iškelti specialų aukurą ar aukojimą, tačiau visa tai turi būti daroma tikint širdimi. 

2) Malda šėtonui prašyti palankumo

„Šviesos nešėjas, išmintingiausias ir gražiausias iš angelų, kuriuos Dievas engė.

O, tremties angele, tu kenti neteisybę! Ir tai, net ir pralaimėjęs, atnaujinate jėgą ir viltį pasiklydusiems žmonėms, kurie neturi teisingos krypties. Atleisk visoms būtybėms, kurios daro žiaurias nuodėmes Dievo vardu, o didysis angele, mes išvaduojame tave nuo veidmainystės.

O, tu viską žinai, puikusis Angelas Liuciferis, kuris gyvenime teikia Vilties ir supranta Dievo neteisybes.

Tu esi didžiausias humanistas, kovojęs prieš tironiją, kad padarytum mus laisvus nuo žinių ir laisvės, kurią suteikia gyvenimas.

Niekas kitas nesupranta žmogaus skausmo, kad jūs, puolęs angelas, kenčiantis nuo didžiojo vergo bausmės.
Išlaisvink mus nuo blogio, išlaisvink nuo priespaudos ir suteiks mums laisvės, kuria jūs teisingai kovojote žmonijos ir kūrybos vardu.

Kas nėra nugulęs ant fotelio, sprendžiantis apie gyvuosius ir mirusiuosius, vadovaukite mums tokiomis moralistinėmis idėjomis kaip jūs, tapkite gero ir teisingo žmogaus, galinčio nešti jūsų teikiamą šviesą.
Nepamiršk apie mus žmonių, kuriems esame dėkingi, esame už jus, puikus angelo filantropas.

Jūs, kurie savo didelėmis žiniomis parodėte didžiojo šviesos ir išminties supratimo nešėjo turtus, nepalikite mūsų vergijos malonėje ir neteisybei suteikite mums žinių, kad galėtume išsilaisvinti iš slegiančių grandinių, kurias mums davė Dievas ir privertė mus nešti.

Ačiū tau amžinai, didysis šviesos nešėjas Liuciferis “.

Nieko geresnio už maldas paprašyti, kad kažkas, kas turėjo prieigą prie dvasinio pasaulio, turėtų kažkokį palankumą ir šiame šėtone turi pranašumą.

Ši malda tai gali būti padaryta bet kuriuo metu to reikia nepaisant to, kas vyksta aplink mus, nes tai yra grynai dvasinis poelgis, kuriame, jei norime, galime naudotis tik savo protu. 

3) Malda šėtonui, kad patrauktų artimąjį

„Kaip Kajafas, šėtonas, Fierabrásas ir dominuojantis pragaro viršininkas, dominuoja (surišamo asmens vardas), atnešk man tą ėriuką, įkalintą po mano kaire koja.

(Pririšamo asmens vardas ir pavardė) Pinigų jūsų rankoje ir rankoje netrūks, troškulys nei jums, nei aš nesibaigsime, pistoletas ir peilis niekada mums nepakenks, mano priešai negalės manęs sutramdyti., Aš laimėsiu kovą su jėgomis stebuklingosios juodosios ožkos.

(Pririšamo asmens vardas ir pavardė) su dviem aš tave matau, su trimis tave pagaunu. Su Kajafu, šėtonu, Fierabrás. »

Tomis akimirkomis, kai mylimasis nutolo nuo mūsų, kai atstumas ar problemos mus atitolino nuo žmogaus, kuris tapo mūsų meile, tuomet galime iškelti šią ypatingą maldą, kad ta meilė akimirksniu sugrįžtų į mus. Mes to norime. 

4) Malda šauktis šėtono turėti pinigų

Galingas ir puikus tamsus angelas, kupinas išminties ir tu įvaldai tai, ko nori.

Prašau jūsų šiandien užtarinėti mane ir užpildyti mano gyvenimą pinigais, linkiu, kad prieš mane lytų lietus.

Žinai, dėl ko kenčia dėl kitų, todėl jaučiu, nes pinigai viską perkelia.

Duokite man šį didelį norą ir aš jus eisiu iki pasaulio pabaigos, jei jūs manęs paprašysite, aš būsiu su jumis.

Aš eisiu tavo žingsniais ir tavo keliu, nes žinau, kad pinigų niekada nepaliksi tavo pusėje ir būsiu turtingas.

Aš žinau, kad man yra daug uždarų kelių ir negaliu jų atidaryti, bet prašau jūsų gerovės.

Užpildykite mano namus dideliais pinigais, kad mano vaikai galėtų gyventi kaip karaliai pagal jūsų galią.

Visi eisime jūsų keliu, nes tai yra sėkmės kelias ir būtent to ir norime.

Prašome leisti mums būti šalia ir niekada neatsigręžti, nes jūs esate mūsų šlovinamasis karalius

Pinigai yra viena didžiausių dabartinių gyventojų nerimo priežasčių visame pasaulyje, nes turime pripažinti, kad beveik viskas yra perkama už pinigus.

Šiomis akimirkomis kur išgyvename sunkius ekonominius laikus, maldos prašymas, kad būtų pasiektos mūsų rankos, gali būti dvasinis impulsas, kurio reikia norint pamatyti tam tikrą finansinį stebuklą, kurio mums reikia. 

Mes galime paprašyti pinigų, kad jie pasiektų mūsų rankas, kad galėtume turėti aiškumo derybų metu arba kad pasisektų mūsų pusėje ir mes bet kokiu atveju galėtume jų gauti, visos šios maldos yra pagrįstos. 

Ar malda gali mane įskaudinti?

Ne maldos patys savaime jie negali mūsų įskaudinti.

Tačiau verta paminėti, kad tai turėtų būti daroma visiškai rimtai ir atsakingai, nes tai, ko prašote, gali įskaudinti kitą žmogų, ir šia prasme turėtume būti ypač atsargūs, kad niekam nepakenktume, jei pateiktume savo prašymus.

Turime jaudintis žinodami, kaip paklausti, taip pat stiprindami save, kad sutiktume su dieviškąja valia, o ne darytume kaprizingas ar savanaudiškas maldas. 

Išnaudokite visas galimybes maldos galia pašaukti šėtoną.

Daugiau maldų:

 

Jus taip pat gali sudominti šis susijęs turinys: