Malda į Santa Barbarą

Malda į Santa Barbarą. Pakenkta tarp kitų krašto moterų, Santa Barbara verta mūsų susižavėjimo, nes ji buvo liudijusi neapykantą tam, kuris ją turėjo mylėti. Pakelkite vieną malda į Santa Barbarą Tai gali mums padėti daugeliu atvejų ir net tais atvejais, kai praradome viltį. 

Jos gyvenimas žemėje, kupinas skausmo ir kančios, vis dėlto išliko kovos pozicijoje kovodamas su savo kova ir, nors jos artimas priešas netrukus pralaimės, ji pasiekė eisenos karūną, kurią žada tikintiesiems šventiesiems, Jie kovoja iš širdies.

Nepalaužiamo tikėjimo moteris, stipri, ištikima ir mūsų sąjungininkė kančios akimirkomis.

Malda į Santa Barbarą

Malda į Santa Barbarą

Trečiojo amžiaus Mažojoje Azijoje jis gyveno žemėje.

Gyvenime jis daug kentėjo dėl savo religinių įsitikinimų, nes jie prieštaravo jo šeimos įsitikinimams. Istorija sako, kad jo paties tėvas tuo metu buvo stiprus krikščionybės priešas, religijos, kurią Barbara išpažino laisvai.

Būtent jis, tėvas Dioscoro, užrakino ją labai aukštame bokšte kaip bausmę už jos religinius skirtumus.

Laikydama ją užrakinta, ji buvo ištikima savo tikėjimui, buvo pakrikštyta ir visą laiką skelbė savo religiją.

Tai pasakyta bokštas Jame buvo tik vienas langas, ir ji įsakė atidaryti dar du simbolius dieviškoji trejybė.

Grįžęs jos tėvas išbandė ją ir sulaukė netinkamo elgesio bei pažeminimo, o pats Dioscoro savo kalaviju nukirto galvą kalno viršūnėje. Teigiama, kad po šios žmogžudystės dangaus spindulys smogė ir nusinešė gyvybę.

Santa Barbaros malda už pinigus 

Galinga kovotoja „Santa Barbara“ padeda man laimėti šią kovą.

Tu, kuris nepateikei į blogio pagundą, tu, kuris tvirtinai su savo meile ir visomis negandomis, išeidamas pergalingai, prašau tavęs įsikišti, kad Dievas, mūsų Viešpatie, padėtų man susitvarkyti su šia akimirka, kai Jis mane išbando.

Tegu jis nuo rugpjūčio buveinės man dovanoja jėga užtenka ten, kur nugalėtojas bus geras.

(Pateikite savo pirmąjį pinigų prašymą)

Viešpatie, kad jūs suteikėte Santa Barbarai neįtikėtiną jėgą atlaikyti didžiausius pasipiktinimus ir kankinimus, kad esate ištikimi jums, mes prašome, kad, kaip ir ji, būtume stiprios negandos ir nuolanki gerovės link, kad pasiektume kaip jos amžinąją palaimą.

Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

(pateikite savo antrąją pinigų užklausą)

Palaiminta Barbara, kuri jūsų kraują purpurine spalva nudažė jūsų gražia nekaltybe dėl Viešpaties meilės, ginkite mane nuo audrų, gaisrų, katastrofų ir visų šio pasaulio nelaimių.

Išvaduok mane iš mirtis staiga. Užtark, kad Viešpats padėtų man klestėti šiame gyvenime, gyventi šventoje draugystėje ir ramiai pasiekti savo dienų pabaigą jo dieviškoje malonėje.

(pateikite savo trečiąjį pinigų prašymą)

Amen.

Ši Santa Barbaros malda už pinigus yra labai stipri!

Tai gali jus dominti:  Malda šventajam Karoliui Borromeo

Ji išmokė mus priklausyti nuo Dievo, tikėti, kad jos pažadai yra įvykdyti, ir gyventi daug ir mažai. Ji kuris patyrė skurdą Tai gali padėti mums klestėti.

Melstis, kad pinigai ateitų pas mus šiuo krizės laikotarpiu, būtina ir tikėjimu paprašyti Santa Barbaros yra paklusnumo veiksmas, kurį turime atlikti kasdien.

Ten maldos ar maldos Jie gali mus nukreipti paklausti teisingu būdu. Tačiau svarbus dalykas ir vienintelė garantija, kurią turime žinoti, kad mūsų malda buvo išklausyta, yra išlaikyti tikėjimą gyvą.

Malda Santa Barbara palaimino meilę 

Dangaus karys, palaiminta Santa Barbara, įsiklausė į mano meilės pagrindus, kad ..

(pasakyk savo ir savo mylimo vardą)

Susivienykite kūne ir sieloje, saugodami juos taip, kad niekam netruktų laimė ir sąjunga. Palaiminta šventoji Barbara patepa plaukus (pakartokite vardus) numalšink jų troškulį savo begaline meile jų geriems linkėjimams, galingam neįmanomos kovos teisingumui ginant šiuos amžinuosius meilužius (pakartokite savo ir mylimojo vardą).

Amen.

MEILĖ buvo viena iš džiaugsmo ir liūdesio priežasčių labiausiai paplitęs nuo laiko pradžios iki šių dienų.

Tėvo Santa Barbaros meilė dukrai buvo paneigta ir tai privertė jį elgtis siaubingai kaip ir savo dukrai.

Niekas geriau už ją, kurios nekentė tai, kas to neturėtų daryti, supranta mūsų skausmą, jei nesate abipusiai įsimylėję.

Tai gali jus dominti:  Malda šventajam Chuanui Diego

Ši malda gali padėti mums išsilaisvinti iš blogos energijos, kad meilė mus pasiektų ir nustebintų.

Malda šventai Barborai palaiminta apsauga 

Šventoji Barbara, palaiminta mergelė, didžiulė be galo, kad Dievas būtų su tavimi, o tu su manimi gero kelyje.

Laimingu kardu išlaisvink mane nuo blogio, neteisybės, pavydo ir piktų akių. Žaibo galia apsaugokite mane nuo priešų, pašlovinkite mano patrankos ugnies burną ir leiskite jai pasirodyti pergalingai.

Su taure ir vynu palaikykite mano kūno ir dvasios stiprybę sunkiai kovai ir kovai.

Priimkite mano obuolius ir ramunėles kaip auką, kurią visada turiu omenyje mintyse ir namuose, ir prašau jūsų, nepalikite manęs ir ateikite pas mane, kai reikalauju ginti mano tikėjimą, savo kraštą, šeimą ir mano kovos; ir kad galų gale jūs visada priimate mane į šlovę kaip jūs.

Amen.

Tai graži palaimintojo Barbaros malda, siekiant apsaugoti Kalėdų senelį.

Priemonė, kurią galime naudoti, kai mums jos reikia, malda taip pat tampa mūsų skydu ir ne tik prieš pavojus, bet ir prieš visa, kas neigiama, ką nori pasiekti mūsų ar mūsų šeimos nariai. 

Yra daugybė ištikimų tikinčiųjų, kurie laiku sulaukė atsakymo iš Santa Barbaros, liudijimo, kai kankiname, kai mes prašome apsaugoti save ar šeimos narį, kad ji įsigaliotų.

Priešams 

O dieve! atokiau nuo mano pusės, nuo mano gyvenimo tos piktos ir apgailėtinos būtybės, kurios slepia.

Aš ateinu pas jus, Santa Barbara, norėdamas juos supainioti, atskirti nuo manęs, kad jie negalėtų man pakenkti. Aš šaukiuosi tikėdamas ir suteikdamas jums savo gyvenimą.

Tu, didingas žmonių gynėjas, palaimintasis geradarys to, kuris kviečia tave, ir dosnus krikščionis, kuris atveria tavo krūtinę geroms būtybėms, duok man savo pagalbą, į jį įeinu ir iš jo išeisiu tavo širdies krauju, kad išlaisvinčiau save nuo jų. .

Pašalink iš manęs pavydą ir išdavystę, gink mane, maldauju tave nuo blogybių ir priešų, kad blogis manęs neliečia ir neapykanta manęs neerzina, saugok blogą kaimyną ir blogą draugą, supainiok mano priešus, kad jie man nedaro jokios įtakos, padėk man dominuoti kas blogai manęs nori, kad galėčiau būti pergalė bet kurioje man kenkiančioje situacijoje.

Neleisk jiems nutraukti mano krikščionių žygio ir, jei jie tęsis, pragaras yra bausmė kaip užmokestis už jų blogybes.

Išlaisvink mane, šventąją Barbarą, palaimintą nuo viso pikto, išlaisvink mane, šventąją Barbarą, palaimintą nuo visų priešų, saugok savo gyvenimą nuo žalos, kad galėčiau gyventi ramybėje ir ramybėje. Jėzui ir Mergelėms.

Taigi, būk.

Pasinaudokite dominuojančios Santa Barbaros maldos už priešus jėgomis.

Tai gali jus dominti:  Malda šventajam Pranciškui Ksaverui

mes visi turime priešų ir net mūsų pačių namuose. Mes matome tai „Santa Barbaros“ istorijoje, kai jos pačios tėvas užpuolė ją iki mirties.

Jums gali nepatikti toks tiesioginis išpuolis, kaip šis, tačiau niekada nereikia pasikliauti priešais.

Malda už priešų dominavimą, kuri kyla į Santa Barbarą, gali būti vienintelis būdas mums išsilaisvinti iš persekiojimo ir pavojaus.

Dominuoti neištikimam partneriui

Palaiminta Santa Barbara, kuri galėtum priversti susitaikyti tiek daug žmonių, padaryk man mažą malonę, aš rasiu meilę, padarysiu širdį kilnią ir tikrą, mylėsiuosi, širdyje gali įeiti ir užpildyti mane laime kad galėčiau pažinti tikrąją meilę, tikrąjį jausmą, Santa Barbara, tu, turintis tiek daug jėgų, suteik man tą malonę, ar mano prašymas gali pasireikšti, kad galėčiau sulaukti tavo, Kalėdų senelio meilės, tobulų meilių be melo palaimos, tu kad turite dorybę ir jus taip viskas sušuko pasaulis Ateikite pas mane ir suteikite galimybę gauti jūsų palaiminimą, noriu, kad kitą kartą iš jūsų atsiųstumėte savo maldas.

Aš maldauju Dievo, kad jis galėtų padaryti mano gyvenimą kupiną meilės, kupinos ramybės, kad tai galėtų padaryti stebuklingą „Santa Barbarą“. Aš prašau jūsų suteikti man meilės, daugiau meilės ir daugiau meilės, džiaugsmo daug džiaugsmo, gerų norų, gerų minčių, geri darbai, padėk man jame triumfuoti, meilė, man tai bus kaip žingsnis, kelias, Santa Barbara, tu, kuris gali padaryti viską, duok man ir turi tikrą meilės jausmą, ateik pas mane, pasitikėk savo jėgomis ir savo gerumas, amen.

Ši malda vis dar labai kritikuojama tų, kurie mano, kad tai yra savanaudiškas poelgis, padarytas iš pasididžiavimo, kad yra sužeistas ar apleistas. Bet tai netiesa.

Meldimasis, kad įgytų viešpatavimą kažkieno ar konkrečios situacijos atžvilgiu, yra meilės aktas, kylantis iš nevilties, kad reikia stebuklo ir nesugebėjimo jo gauti. 

Malda, kuri verčiama tikėti, visada gaus jūsų prašymą, kad ir koks būtų jūsų prašymas, Palaimintos šv. Barbaros malda yra galinga.

Daugiau maldų:

 

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas