Malda į San Marcos de León

Malda į San Marcos de León. Visos maldos yra galingos, bet malda į šventąjį leono ženklą sutramdyti, dėl meilės, darbo ir paminėjimo yra ypatinga, nes šventasis Markas buvo artimas Jėzui, kai jis buvo čia, žemėje.

San Marcos evangelija yra pati svarbiausia, nes ji turi vaiko proto versiją, kaip tuo metu buvo Marcos, todėl ši versija yra nekalta ir pilna tiesos, kuri sugeba paveikti kiekvieną, kuris eina per savo laiškų. 

San Marcos evangelija yra pati svarbiausia, nes ji turi vaiko proto versiją, kaip tuo metu buvo Marcos, todėl ši versija yra nekalta ir pilna tiesos, kuri sugeba paveikti kiekvieną, kuris eina per savo laiškų. 

Šiandien „San Marcos“ tapo veiksmingu saitu prašyti Dievo visų galingų prašymų, nepaisant to, koks sunkus gali būti laukiamas stebuklas.

Šventasis Markas, Jėzaus draugas, tampa draugu iš tų, kurie savo širdyje palaiko poreikį ir kuriems reikalingas kažkas, kas padaryta jų naudai iš dangaus. 

Ar maldos Šv. Marko Leonui veikia? 

Malda į San Marcos de León

San Marcos de León visada buvo artimas Jėzui Kristui, todėl prašė jo būti efektyviu, nes jis užtaria mus prieš savo draugą.

Maldos jie turi būti daromi iš sielos gelmių y su visu įmanomu nuoširdumuatminkite, kad mes reikalaujame stebuklo ar situacijos išsprendimo, todėl turite aiškiai paklausti, ko reikia.

Malda į šventąjį Marką Leoną yra tas pats. Tai būtinas tikėjimas.

Šventasis Marosas žino, kas yra, kai miršta jo draugas, jis žino, kas yra skelbti Dievo žodį, kai jis yra persekiojamas, jis kentėjo kančią ir liūdesį, baimę dėl nežinomybės ir visas kančias, kurias galima patirti.

Tai gali jus dominti:  Malda šventajam Gasparui de Bonoanui

Štai kodėl Kai pateikiate prašymą, jis ilgai reaguoja, nes jis žino, ką gali kentėti čia, žemėje, ir dabar jis yra mūsų sąjungininkas danguje. 

Jo galia yra begalinė, jo stebuklai nesuskaičiuojami. Yra tūkstančiai žmonių, kurie gali paliudyti apie savo galią, todėl maldos San Marcos de León yra veiksmingi.

Malda Šv. Marko Leonui sutramdyti žmogų 

San Marcos de León tu, už kurį nešioji Kristaus žodį pasaulis išgirsk mano maldą.

Tegul jūsų stiprybė ir ryžtas pasiekia teisingumą ir mano priešai kris nugalėti prieš gerąjį San Marcos jėga liūto ir jo viešpatavimo galia priverčia žmones, ketinančius padaryti mane neteisingai, atsiklaupti prieš Dievą ir persigalvoti.

Prašykite manęs, tu, kuris atidavei savo gyvenimą, kad žinotum Aukščiausiojo Viešpaties žodį ir tenkintum mano prašymą ...

(Mes pateikiame prašymą)

Aš nenoriu, kad su ja kas nors bloga būtų, tik tam, kad sutramdyčiau tuos, kurie mane padarė, ir padaryčiau man žalą, kad jie man sugrįžtų švelniai ir geranoriškai.

Tebūnie meilė triumfui dėl blogio, o mano gyvenimas yra ramybės prieglobstis. Aš visa tai prašau Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vardu ir prašau išklausyti mano beviltišką maldą.

Amen.

Maldos gali būti atliekamos dėl bet kokių priežasčių, nė viena iš jų nėra savanaudiška ir nėra nei svarbi, nei mažiau svarbi už kitą.

Visi žmonės patenkina poreikius, ir mes turime kištis į dangų, kad gautume tai, ko mums reikia.

El paprašyti sutramdyti  Žmogus daugybę kartų yra gyvybės ar mirties dalykas.

Jis gali būti taikomas įvairiais būdais, tokiais kaip darbe, namai, su giminaičiu o draugas amoras.

Šia malda nesistenkite priversti ar pateikti kitų žmonių valios, bet sugebėkite šiek tiek įtikinti, kad pasiektumėte tikslą, kuris būtų patenkintas visoms dalyvaujančioms šalims.

Malda šventasis Markas už neįmanomą meilę

Palaimintas šventasis Markas Leonas, tu, kuris padarai visa tai neįmanoma, kuris sutramdai drakoną ir liūtą. Priverskite (asmens vardą) pastebėti mano jausmus, meilę, pasiaukojimą.

Aš prašau jus, kad jo nedėkinga širdis būtų užkrėsta aistringa meilės liepsna. Kai atsibundate iš savo miego, noriu, kad pagalvotumėte apie mane.

O, San Marcos de León, tu, kuris paleidai ir sugebėjai nuginkluoti galingiausią žvėrį, todėl prašau leisti man sutraiškyti dėmesį į mane, ateik, ateik, tegul niekas tavęs nesulaikys, tegul mano meilės keliai susikerta su tavo, kad tu mane myli tomis pačiomis jėgomis, kurias aš tave myliu ir dievinu.

Dėl minčių, esančių (asmens vardas), aš kreipiuosi pas jus, šventasis Markas, kad sapnuose ir svajonėse galėtumėte būti Dievo vardu ir per mane, kad jūsų meilė būtų nukreipta į mano širdį, ar aš galėčiau būti jūsų mintyse .

Padėkite man išgydyti šią širdį, kurią kankina jūsų abejingumas, ir visas mano kančias paverskite abipuse meile.

Amen.

Visada reikia melstis maldai San Marcos de León už meilę.

Tai gali jus dominti:  Malda į San Ramón Nonato

Meilė yra viena iš priežasčių, dėl kurios visa žmonija tampa nuolatiniu ryšiu su dangumi.

Arba negali būti abipusis kai kurie sunkumai išgyvena su pora maldos už meilę San Marcos de León yra galingi.

Tokio tipo prašymuose reikia kalbėti nuoširdžiai. Atminkite, kad mes kalbame su žmogumi, kuris šioje žemėje kentėjo dėl visų šių negandų, todėl jis mus puikiai supras. 

Kai abejojama malda, išsiskiriančios blogosios energijos malda nekilsta, todėl jos reikia klausti tikint, įsitikinus, kad visa ko kūrėjas Dievas norės mums padėti, o tai ne veltui. laikas, kurį mes investuojame į maldas.

Melstis be tikėjimo yra tarsi nieko nedaryti ir kai trokštate prašymo, susijusio su meile, tikėjimas yra paslaptis, kuri padės viską išspręsti daug greičiau. 

Šv. Marko malda už darbą 

O aš, San Marcos de León, noriu tave pagerbti nuolankiai!

Norėdami priartėti prie to, ką išpažinote; Pagirti savo begalinę malonę.

Kaip ištikimas bhaktas, aš visada geranoriškai tarnavau Dievo sumanymams, o mano dvasia buvo sustiprinta šventaisiais raštais.

Todėl, mylimasis evangelistai, prašau šiandien suteikti man tą malonę, apie kurią jau žinote ...

(Ištarkite palankumą darbui)

Jūs žinote, kad su juo aš tik ieškau gero sau ir savo, ir aš tik noriu priartėti prie Viešpaties. Aš žinau, kad mane išgirs, nes ...

Tu esi tik gailestingumas.

Amen.

Klauskite San Marcos de León tam, kas turi bendro su mūsų darbiniu gyvenimu Tai yra realios svarbos tikslas.

Tai gali jus dominti:  Malda šventajam Jonui Bosko

Mūsų darbo vieta yra praktiškai mūsų antrieji namai, nes ten praleidžiame daugybę valandų, todėl dažnai būna situacijų, kai mes nieko negalime padaryti, bet tikėjimo malda kelti tikėjimą, kad būtų sprendimai.

Ši malda gali lemti darbą, kurio mes kurį laiką laukėme, arba išspręsti visus nepatogumus, neleidžiančius tinkamai dirbti mūsų darbui, bet kokių jūsų darbo pasiūlymų galite paprašyti iš San Marcoso ir jis jums padės.

Malda ateis ateiti | meilė

Dievo vardu aš raginu jus, viešpatavimo dvasią Šventojo Kiprio dvasią ir nevilties kelius Don Chuano dvasią, Jono minerio dvasią gatvėse, takuose ir vietose, keturių vėjų dvasią Šv. Liūtas.

Aš meldžiuosi į San Marcos de Leon, ateik, ateik, aš užburiu tave, kad padėtum man įvaldyti penkis pojūčius.

Mintis, teismasir valios (asmens vardas) Kad negaliu nei valgyti, nei miegoti, negaliu nei gerti, nei vaikščioti.

Tegul jo mintys dedamos tik ant manęs, kol jis man nesustoja, verčia mane atgailauti ir nuolankiai elgtis su pagarba, kurios visi nusipelnėme.

Su 2 aš matau tave, su 3 aš tave rišau, kraują geriu ir širdį duodu tau, kad akys tave užmerktų, o mano valia yra tavo. Taigi būk, būk taip.

Amen.

Mes norime pabaigti savo straipsnį malda San Marcos de León ateik ateiti meilės.

Tai labai stipri ir gerai žinoma malda.

Meldžiamasi Šv. Markui ir Šventasis kiparisas.

Daugiau maldų:

 

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas