Maldos už krikštą Būdami berniukas ir mergaitė, trumpas ir gražus slypi tame, kad krikštas yra grynai dvasinė veikla ir kai mes išpažįstame tikėjimą, sustiprintą malda.

Nesvarbu, koks žmogaus amžius bus pakrikštytas, tikėjimas yra tas, kuris neturi nieko bendra su amžiumi, tačiau su iš širdies jaučiamu kvietimu malda naudojama šiam raginimui sustiprinti, kad jį būtų galima nešti iš širdies iš tikėjimo ir drąsos. 

Kūdikių krikšto atveju jie sudaromi kaip tikėjimo aktas, kai tėvai nuo mažens ugdo meilę Viešpaties darbui.

Maldos už krikštą

Maldos už krikštą

Svarbus viso to dalykas yra įsitikinimas ir visos žinios. Tėvai, krikštatėviai ar bet kuris kitas šeimos narys ar draugas, kuris sėdi su kvietimu tai padaryti, gali melstis krikštui.  

1) Mergaitės krikštynos maldos

Mielas Dangiškasis Tėve, mes šiandien ateisime pas tave pristatyti (merginos vardas)

Dėkodami už jo gyvenimo dovaną mūsų šeimoje ir pripažindami didelę jūsų galią bei išmintį, mes raginame jūsų palaiminimą jo gyvenimui šiandien. 

Tegu ji yra sveika, stipri ir protinga mergina; Tegul ji auga jūsų išmintimi ir jūsų nurodymais, kol taps moterimi, kokia buvo Marija Jėzaus Motina.

Tegul pasirinks jūsų dukrą, kad įgyvendintumėte savo tikslus čia, Žemėje. Tai paklūsta jūsų valiai, tai žino, kaip jus girti, tarnauti ir mylėti. 

Tada ji suranda jūsų palankumą kiekvieną savo gyvenimo dieną, kad ji gauna jūsų palaiminimą, garbę ir gausą.

Amen!

Merginos turi tą švelnią ir subtilią dalį, kuri daro jas nepakartojamas, todėl būtent jų krikšto maldos yra konkrečios. Iššūkiai, kuriuos gyvenimas pradeda kelti ankstyvame amžiuje, gali būti sunkūs. Priimdami sprendimą pakrikštyti juos ir save mokydamiesi jų maldų, paliekame jose galingas priemones, kuriomis jie galėtų naudotis ateityje. 

2) Vaikų krikšto maldos

Karalių karalius ir viešpačių lordas, čia prieš jūsų šlovingą buvimą, kad pristatytumėte jums mūsų sūnaus gyvenimą (vaiko vardas).

Labai ačiū Dievui, kad laikėme mus tinkamais būti šio gražaus vaiko tėvais. Pažadame pasirūpinti tavimi, mylėti tave ir vesti gera gyvenimo keliu. Bet mes taip pat ateiname šiandien ieškoti jūsų palaiminimo visam gyvenimui.

Tegul jis tampa „Dievo draugu“, kaip buvo tavo tarnas Mozė. Tegul netrukus žinosite savo gyvenimo tikslą, nepasiduosite pasaulio sistemai, bet vykdysite savo valią, kad būtumėte visiškai sėkmingi. Tegul jis nuolankus priima jūsų mokymus ir išmintingas pripažįsta, kad jūs, Dieve, esate viskas. Tai suprantama literatūroje ir įstatymuose, mokama žodžių, puikus patriotas ir lyderis.

Mes jį palaiminame už tavo vardo, kuris yra aukščiau už vardą, šlovę.

Amen!

Vaikai taip pat turi savo specifinę maldą, nes daug kartų augdami jie gali būti paveikti daugybės veiksnių, todėl speciali krikšto malda vaikams tampa meilės, tikėjimo ir pristatymas Viešpaties žodis mums kalba apie tai, kas yra mokyti vaiką ir Viešpaties kelius nuo ankstyvo amžiaus, todėl iš bažnyčios mylimas ir atsidavęs atsidavimo gyvenimas, kupinas intymumo su Dievu Tėvu ir su Visi tavo šventieji 

3) Maldos už pakvietimus į krikštynas

Maldos už krikštynų pakvietimus

Ačiū Dievui, kad suteikė man gyvybę.
Ačiū tėvams, kad parodė man kelią.
Ačiū mano šeimai, kad už mane meilė.
Ačiū mano rėmėjams, kad jie reguliavo jų gydymą.

Kviečiu jus į savo krikštynas gegužės 22 d., Sekmadienį, 1:00, Vargdienių Dievo Motinos šventykloje. Tuomet laukiu, kol jūs pavalgysite poilsio kambaryje, esančiame Plano gatvėje, San Luis 117. Ačiū.

Labai svarbu, kad būtų mūsų šeimos ir draugų. Todėl mes turime turėti maldą, kad pakviestume jus laimingai.

Štai kam skirta ši malda už krikštynų pakvietimus. Galite laisvai ja naudotis kviesdami krikštą.

4) Trumpa krikštynų malda

Puikus Dievas, šlovė ir garbė tau, vieninteliam gyvenimo kūrėjui. 

Mes esame prieš jūsų buvimą, kad palaimintume (vaiko vardas/ ninã), šį gražų vaiką, kurį tu mums suteiki už sūnų.

Mes jus palaiminame, kad nuo šiandien pradėkite savo gyvenimą vadovaudamiesi jūsų apsauga ir apsauga. Tegul mūsų sūnus užauga žinodamas, kad tavo Šventoji Dvasia yra geriausias jo draugas. Tegul jo gyvenimas turi amžinus tikslus, kaip ir Abraomo gyvenimas; ir kaip ir jis, būkite kantrūs laukdami, kol išsipildys Dievo pažadai, kurie tiki jūsų žodžiais ir mokymais ir tokiu būdu jūsų širdis gali patikti mūsų Dievui. 

Būk mūsų palaimintas, sveikas, stiprus ir klestintis sūnus Dievo šlovei.

Amen!

Maldos yra galingos, nesvarbu, kiek jos trumpos ar trumpos, nesvarbu, koks tikėjimas yra. Biblijoje yra daugybė pavyzdžių, kuriuos galime rasti kalbėdami apie trumpus sakinius, į kuriuos buvo atsakyta greitai. Tai mums turėtų rūpėti. Yra ilgų maldų, kurioms trūksta tikėjimo, ir trumpų, galingų maldų, viskas priklauso nuo jūsų turimo tikėjimo, o ne nuo jo trunkančio laiko.

5) Kryžiaus krikšto maldos

Maldos už kryžiaus krikštą
Maldos už kryžiaus krikštą

Jei norite, kad krikšto maldos būtų paruoštos spausdinti, mes jas aukščiau turime kryžiaus pavidalu. Tai buvo pats gražiausias dalykas, kurį radome. Pasinaudokite visomis galimybėmis!

Už ką reikia krikštyti?

Maldos mums padeda apvalyti sielą ir mūsų dvasią Jis atnaujinamas per visą maldos procesą, nes tam reikia laiko ir skirti sielos praturtinimui. Nuo tada, kai esame pasirengę melstis, ji mumyse pradeda galioti, nes paklusti Dievui yra geriau nei bet kokia kita auka, kurią galime padaryti. Krikštų atveju tai dar labiau svarbu, nes dvasinis įsipareigojimas yra daromas prieš Dievą.

Krikšto maldos paruošia mūsų dvasią veiksmui, kurį reikia atlikti. Jei krikštas vyksta vaikams, per šias maldas galime paprašyti ir ateities, kad Dievas visada vadovautųsi jų žingsniais ir visada laikytųsi arti jų raukšlių. 

Ar tikrai šie sakiniai galingi?

Visos maldos sukurti su tikėjimu yra nepaprastai galingi ir būtent todėl jie tapo dvasiniu ginklu, kurį visada galime naudoti visur, kur esame, kad ir kaip sudėtinga būtų, ko prašome.

Maldos gali priversti net mirusius prisikelti iš jų kapų, kaip mes matome žodyje Dievas Lozoriaus pavyzdyje kad jis jau buvo miręs kelias dienas ir tik vienu žodžiu sugrįžo į gyvenimą. 

Daugiau maldų: