Kuo skiriasi siela ir dvasia. Daugelis žmonių negali atskirti sielos ir dvasios. The siela yra individuali žmogaus asmenybė ir dvasia yra asmens dalis, susijusi su Dievu. Siela ir dvasia jie susipynę ir abu turi būti suprantami kartu. Biblija priskiria tam tikras funkcijas ir dvasiai, ir sielai.

Kuo skiriasi siela ir dvasia pagal Bibliją

Kuo skiriasi siela ir dvasia pagal Bibliją

Kuo skiriasi siela ir dvasia pagal Bibliją

Siela

Siela yra mūsų asmenybės dalis. Ji turi jausmų, valios ir samprotavimo. Tai nėra kažkas fizinio, bet jis yra susijęs su mūsų kūnu. Siela interpretuoja juslinę kūno informaciją ir daro įtaką jo veiksmams.

Biblijoje siela taip pat reiškia individualaus gyvenimo esmę. Sutvėrimai, turintys sielą, yra gyvi ir mirę daiktai neturi sielos. Be sielos kūnas miršta. Mirstant siela atsiskiria nuo kūno. Prisikėlimo metu kiekvienas, kuris myli Jėzų, gaus naują kūną savo sielai.

Taip pat yra ir mirusiųjų prisikėlimas. Sėjama korupcijoje, išauginama negailestingumu. Jis sėjamas negarbėje, prikeliamas šlovėje; silpnybėje jis vėl pakils į valdžią. Jei pasėsi gyvulio kūną, prisikels dvasinis kūnas. Yra gyvuliškas kūnas ir yra dvasinis kūnas. 1 Korintiečiams 15: 42-44

Kas yra dvasia pagal Bibliją

Mūsų dvasia yra mūsų ryšys su dvasiniais dalykais. Dievas yra dvasia. Dvasia suteikia gyvybę, nes visa gyvybė kyla iš Dievo.

Dvasia lemia didžiausią įtaką mūsų gyvenime. Tai dvasia, kuri gauna Šventosios Dvasios įtaką, įtikina už nuodėmę, atgailos ir išganymo poreikį ir suteikia galimybę užmegzti asmeninį ryšį su Dievu. Kita vertus, dvasia, maištaujanti prieš Dievą, gali sulaukti blogos įtakos.

„Pati Dvasia kartu su mūsų dvasia liudija, kad mes esame Dievo vaikai“. Romėnai 8: 16

Kai dvasia yra atskirta nuo Dievo Dvasios, ji tarsi mirusi, nes Dievas yra viso gyvenimo šaltinis. Mes galime tik žinoti

Biblija taip pat sako, kad dvasia turi emocijas ir priima sprendimus, kaip ir siela. Svarbu atsiminti, kad siela ir dvasia yra glaudžiai susipynusios su kūnu. Kai kurios jo funkcijos sutampa ir visos veikia kartu. Kūnas, siela ir dvasia sudaro visumą, tai yra asmuo, tai nėra trys atskiri dalykai.

Tas pats taikos Dievas jus pašventina visiškai; ir visa tavo esybė, dvasia, siela ir kūnas, būk nekaltas dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo. 1 Tesalonikiečiams 5:23

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums suprasti kuo skiriasi siela ir dvasia pagal Bibliją. Jei dabar nori žinoti kokios yra skirtingos maldos rūšys esančius, naršykite toliau Atraskite. Internete