Kristaus kraujo malda

Kristaus kraujo malda. Tarp visų elementų, kuriuos turime katalikų bažnyčioje, Kristaus kraujas yra vienas galingiausių, todėl ir yra malda į Kristaus kraują.

Tai elementas, gyvas iki šių dienų, nes jis vis dar yra sužeistojo prisikėlusio Jėzaus Kristaus rankose. Mūsų tikėjimas palaiko Jėzaus atvaizdą gyvą ant kryžiaus, kur jo kraujas teka žmonijos meilei.

Kad ir kokį prašymą pateiktume, mes tikime, kad galingas Kristaus kraujas turi pakankamai galios suteikti mums tai, ko prašome.

Malda gali būti padaryta bet kurioje vietoje, ir viskas, ko reikia, yra tikėti, kad stebuklas mums suteiktas.

Ar galinga Kristaus kraujo malda?

Kristaus kraujo malda

Visos maldos Dievui yra galingos.

Jei melsiesi tikėdamas, turėsi viską, ko tikiesi.

Tikrinkite ir tikėkite mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galiomis.

Kristaus kraujo malda už vaikus 

O, mano Tėve, aš ateinu tavęs maldauti ir maldauju išgirsti mano balsą, esu sielvartaujamas, užtariu, kad mano sūnus nutoltų nuo blogos kompanijos ir nepatektų į narkotikų, alkoholio vartojimą, jis vėl prisijungia mokykla, aš iš visos širdies prašau Jėzaus Kristaus, Viešpaties, kraujo galios, padaryk jį vėl geru žmogumi.

Viešpatie, dangiškasis Tėve, apvalyk mūsų sūnaus sielą, apvalyk jį nuo blogio, neapykantos, pasipiktinimo, baimės, kančios, vienatvės, liūdesio ir skausmo ... per tavo kraują mes prašome tave paversti būtybe, kuri myli kitus , linksmas, ramus, malonus, be baimės, perduodantis meilę, be kančios formuoja dvasią, apsaugo ją savo brangiu krauju.

Gailestingasis Dievas, tu, kuris viską žinai, kuris viską mato, suteikia mums išminties, nes esame tėvai, kurie esame ir norime būti geresni, padėk man būti supratingam su jais, žinome, kiek tau metų, o tada, kai jie neramūs ir (arba) maištauja.

O palaimintasis Jėzaus Kristaus kraujas liejo Jėzui ant mūsų sūnaus tavo palaimintą ir išgrynintą kraują, kad jis suteiktų jėgų.

Klausiu tavęs iš mano esybės gelmių.

Amen.

Galite melstis Kristaus kraujo malda už vaikus su savo vaiku.

Vaikai su gražiausiais dalykais, kurie galėjo nutikti mums. Yra mūsų meilės vaisiai ir mes priimame juos į šį pasaulį kupiną džiaugsmo su tikėjimu, kad viskas jiems pasiteisins gyvenime.

Tai gali jus dominti:  Malda už mirusią motiną

Tačiau kartais, kai mes, kaip tėvai, gyvename išgyvenimais, kurie nėra malonūs, ir tada gali kraujas Kristus Tai tampa vienintele mūsų viltimi.

Klausti savo vaikų yra drąsiausias meilės aktas, kurį galime padaryti.

Malda Kristaus kraujo sunkiais atvejais 

Palaimintas Jėzaus Kristaus kraujas! Nekaltas, žmogiškas ir dieviškas kraujas, plaukite mane, apvalykite mane, atleiskite man, užpildykite mane savo buvimu; Gryninantis kraują, kuris suteikia jėgų, dievinu jus, kai esate eucharistiškas, būdamas ant altoriaus, tikiu jūsų galia ir saldumu, pasitikiu, kad apsaugotumėte mane nuo viso blogio ir prašau jūsų iš savo būties gelmių: prasiskverbkite į mano sielą ir Išvalyk ją, užpildyk mano širdį ir uždegiu.

Tavo brangus kraujas, pralietas ant kryžiaus ir smelkiantis Šventojoje Jėzaus Širdyje, aš tave dievinu ir pagerbiu. Aš dėkoju tau, Viešpatie, tavo kraujui ir tavo gyvenimui, nes jų žmonių dėka mes esame išgelbėti ir prieš tai gauname gynybą. Viskas aplink mus bloga.

O, Jėzau, kuris davei man brangią tavo kraujo dovaną, o per Kalvariją drąsiai ir dosniai atsiduodamas, tu išvalei mane nuo visų dėmių ir išpirkai mano atpirkimo kainą. O Kristau Jėzau, kuris ant aukuro yra mano gyvenimas, jūs man perduodate gyvenimą, esate visų žinomų malonių šaltinis ir didžiulė Dievo dovana savo vaikams, jūs esate amžinos meilės išbandymas ir pažadas mums.

Aš vertinu visas galimybes, kuriose aš buvau išgelbėtas ir apsaugotas tavo stiprybe ir galia, kuri palaiko absoliučią mano silpnybių supratimo, pažeidžiamumo ir jūsų sugebėjimo apsaugoti mane nuo mane supančio blogio, velnio užgaidos, kurios visuomet mus aprengia ne tik savo jėgomis ir galimybėmis.

Ačiū, kad esate karališkasis kraujas, kuris išlaisvina mūsų gyvenimą nuo tamsos ir nuo blogio instrumentų, kurie dažnai mums daro žalą.

Amen.

Kristaus kraujas išsipūtė tuo metu, kai jis atidavė savo gyvybę už meilę žmonijai, ir joje sutelkta Dievo jėga, kad suteiktume mums stebuklus, kurių mums reikia.

Tai gali būti sunkūs prašymai. Tikri stebuklai, kuriuose gali veikti tik antgamtinė jėga ir kurie gali būti Kristaus Kraujo galia.

Šią maldą galima atlikti su šeima ar draugu, svarbu žinoti, kad turime tikėti, būtent tai ir garantuoja, kad malda bus veiksminga. 

Malda į Kristaus kraują išsklaidyti problemas 

Problemos dažniausiai kyla mumyse ir kenkia. Mes praleidžiame nemiegančias naktis tik galvodami apie esamą probleminę situaciją, ir tai sukelia mums labai erzinančias fizines pasekmes. 

Galimybė išsiųsti problemas už mūsų ribų, iš savo namų ir net iš artimų giminaičių yra būtinas veiksmas, ir tai gali padėti Kristaus Kraujo galia.

Tai gali jus dominti:  Maldos už krikštą

Melskitės pagal šį konkretų prašymą ir tikėkite, kad Viešpaties atsakas vyksta.

Apsaugą Kristaus krauju

Viešpatie Jėzau, Tavo vardu ir Tavo brangaus kraujo dėka mes užklijuojame kiekvieną asmenį, faktus ar įvykius, per kuriuos priešas nori mums pakenkti.

Jėzaus Kraujo jėga mes užantspauduojame visas naikinančias jėgas ore, žemėje, vandenyje, ugnyje, po žeme, šėtoniškose gamtos jėgose, pragaro gilumoje ir pasaulis kurioje mes judėsime šiandien.

Jėzaus Kraujo galia sulaužome bet kokį blogo įsikišimą ir veiksmus.

Prašome Jėzaus atsiųsti Švč. Mergelę į namus ir darbo vietas lydint šventąjį Mykolą, šventąjį Gabrielį, šventąjį Rafaelį ir visą jo Santos Andželo kiemą.

Jėzaus kraujo galia mes užantspauduojame savo namus, visus, kurie juose gyvena (įvardykite kiekvieną iš jų), žmones, kuriuos Viešpats jiems atsiųs, taip pat maistą ir gėrybes, kurias Jis dosniai siunčia mums už savo namus. parama.

Jėzaus Kraujo galia užklijuoja žemę, duris, langus, daiktus, sienas ir grindis, orą, kuriuo kvėpuojame, ir tikėdami mes išdėstome Jo kraujo ratą aplink visą mūsų šeimą.

Jėzaus Kraujo galia užklijuoja vietas, kur mes būsime šią dieną, ir žmones, įmones ar įstaigas, su kuriomis ketiname bendrauti (įvardykite kiekvieną iš jų).

Jėzaus Kraujo jėga užklijuojame savo materialų ir dvasinį darbą, visos mūsų šeimos verslą, taip pat transporto priemones, kelius, orus, kelius ir bet kokias transporto priemones, kurias naudosime.

Tavo brangiu krauju užantspauduosime visų Tėvynės gyventojų ir lyderių poelgius, protus ir širdis, kad galų gale jame viešpatautų tavo ramybė ir širdis.

Dėkojame jums, Viešpatie, už jūsų kraują ir jūsų gyvenimą, nes jų dėka mes esame išgelbėti ir esame apsaugoti nuo visokio blogio.

Amen.

„GloriaTV“

Ši apsaugos nuo Kristaus kraujo malda yra labai stipri!

Mes galime paprašyti, kad galingas Kristaus kraujas apimtų mus kaip apsauginę mantiją aplink mus, kad blogis mūsų neliečia. Nei mes, nei mūsų kūdikiai, nei jokia šeima ir draugai.

Kaip tai atsitiko naujas testamentas kad apipurškė kraują ant namų sąramų kaip apsaugos simbolį, panašiai kaip ir šiandien tikėdami tuo klausiame Kristaus kraujas yra laikomas mūsų namų įėjimuose o apie mus ir apsaugok mus nuo viso pikto.  

Tai gali jus dominti:  Malda už operaciją

Malda už kasdienę

Dieve, ateik man, Viešpatie, skubėk man padėti.

Aš remiuosi galinga Kristaus, Visatos karaliaus ir Karalių Karaliaus, atpirkančio kraujo, apsauga.

Vardan Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus ir Dievo vardo Šventosios Dvasios: Jėzaus Kristaus, Viešpaties, kraujo jėga aš užsandarinu ir apsaugoju, apsaugoju ir užantspauduoju savo sąmoningą, nesąmoningą, pasąmoningą, savo priežastį, mano širdis, mano jausmai, jutimai, fizinė būtybė, psichinė būtybė, materialioji būtis ir dvasinė būtybė.

Dieve, ateik man, Viešpatie, skubėk man padėti.

Viskas, kas aš esu, viskas, ką turiu, viskas, ką galiu, viskas, ką žinau ir viskas, ką myliu, yra užantspauduota ir apsaugota Jėzaus Kristaus, Viešpaties, kraujo jėga. Dieve mano, ateik man pagalbos, Viešpatie, skubėk man padėti.

Aš antspauduoju savo praeitį, savo dabartį ir ateitį, antspauduoju savo planus, tikslus, svajones, iliuzijas, viską, ką prisiimu, viską, ką pradedu, viską, ką galvoju ir darau, jis yra gerai užplombuotas ir apsaugotas Jėzaus Kristaus Kraujo galia. Viešpats. Dieve mano, ateik man pagalbos, Viešpatie, skubėk man padėti.

Aš užantspauduoju savo asmenį, savo šeimą, savo turtą, savo namus, savo darbus, savo verslą, savo šeimos medį, prieš tai ir po to, viskas užantspauduota ir apsaugota Jėzaus Kristaus, Viešpaties, kraujo jėga.

Dieve, ateik man, Viešpatie, skubėk man padėti.

Aš slepiuosi Jėzaus žaizdos pusėje, slepiuosi Nekaltojoje Švč. Mergelės Marijos širdyje, kad niekas ir niekas negalėtų paveikti manęs savo nedorybėmis, blogais žodžiais ir darbais, savo blogais norais ar apgaulėmis, kad niekas negalėtų man pakenkti mano emociniame gyvenime, mano ekonomikoje ir sveikatai, siunčiamomis negandomis, pavydomis, piktomis akimis, paskalomis ir šmeižtu, nei magija, burtais, burtais ar šešiakampiais.

Dieve, ateik man, Viešpatie, skubėk man padėti.

Visa mano esybė yra užantspauduota, viskas aplink mane yra užantspauduota ir aš… Mane amžinai saugo brangiausias mūsų Atpirkėjo kraujas.

Amen, amen, amen.

Melskis malda Kristaus Kraujas kiekvieną dieną su dideliu tikėjimu.

Tai yra paprotys, padedantis išlaikyti tikėjimą šeimoje, taip pat puoselėti kiekvieno nario fizinę ir dvasinę vienybę.

Tai gali būti padaryta rytais, norint pristatyti naują dieną prieš viso galingo Dievo buvimą. Galite atlikti devynių dienų sakinių seką arba atlikti savaiminę maldą. Svarbu nenustoti to daryti.

Yra tokių amžių, kai tikėjimą atrodo labai lengva sulaužyti, ir būtent tokiomis akimirkomis dienos maldos pradeda duoti vaisių. Prašyti, kad per Kristaus kraują mūsų diena būtų palaiminta, yra svarbu ir galinga. 

Visada tikėdami, kad Kristaus Kraujo malda turi galią.

Daugiau maldų:

 

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas