ກົດ ESC ປິດ

ດີໂອ

ບົດຄວາມ 14
93954
5

ການອະທິຖານ ສຳ ລັບແມ່ທີ່ເສຍຊີວິດສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້….

42359
8

ການອະທິຖານຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາຍຸດຕິ ທຳ ແມ່ນສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ກ່າວເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ພິພາກສາຄົນດຽວຂອງພວກເຮົາກ່ອນທີ່ ...


IK4
ອັບເດດມື້ນີ້
ເຄັດລັບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ
PostPosmo
PoleMotor
LifeBytes
ການຮູ້ຈັກUSUSA