ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ 14 ສຳ ລັບຊາວ ໜຸ່ມ ກາໂຕລິກ

ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີ 14 ສຳ ລັບຊາວ ໜຸ່ມ ກາໂຕລິກ

ການ​ເປັນ​ໄວ​ໜຸ່ມ ແລະ ການ​ອຸທິດ​ຕົວ​ເອງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຫລາຍ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ