ການອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງທາງ ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍເພາະວ່າຫຼາຍຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາພົບກັບຕົວເອງໃນສະຖານະການທີ່ສັບສົນໂດຍບາງສິ່ງທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປກັບພວກເຮົາເຊັ່ນ: ກະແຈເຮືອນຫຼືສິ່ງ ສຳ ຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ເງິນ. 

ຄວາມຈິງກໍ່ຄືວ່າການມີ ຄຳ ອະທິຖານນີ້ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຊອກຫາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍໄປແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງຂະບວນການຄົ້ນຫາທັງ ໝົດ ເພາະມັນສາມາດເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເຄັ່ງຕຶງທີ່ຄວາມອົດທົນແລະຄວາມສະຫງົບມັກຈະຂາດແຕ່ວ່າ ຜ່ານການອະທິຖານພວກເຮົາສາມາດຟື້ນຕົວໃຫ້ຄິດແລະປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. 

ການອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງຫາຍ, ໄພ່ພົນແມ່ນຫຍັງ? 

ການອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງທາງ

San Antonio ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍຫຼາຍຄົນວ່າເປັນໄພ່ພົນຂອງສິ່ງທີ່ຫຼົງຫາຍເພາະວ່າລາວເອງ, ຕອນລາວຍັງມີຊີວິດ, ໄດ້ເຫັນເຫດການບາງຢ່າງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ສຳ ລັບມືຂອງມະນຸດ.

ຊີວິດຂອງໄພ່ພົນຜູ້ນີ້ແມ່ນສິ່ງມະຫັດສະຈັນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ, ສຳ ລັບສິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້, ລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄົນທີ່ປະສົບບັນຫາໃນການສູນເສຍສິນຄ້າບາງຢ່າງ. 

ຄຳ ອະທິຖານອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອ San Cucufato ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນນັກເທດສະ ໜາ ຂ່າວປະເສີດໃນບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກເຊິ່ງເກືອບບໍ່ມີໃຜກ້າທີ່ຈະໄປ.

ຄໍາອະທິຖານເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຖືກຝາກໄວ້ໃນລາວເພາະວ່າ, ພ້ອມກັບ San Antonio, ລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍທີ່ມີປະສິດຕິພາບແລະຄໍາຕອບຂອງລາວແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາແປກໃຈ. 

1) ການອະທິຖານຕໍ່ San Antonio ສິ່ງທີ່ສູນເສຍໄປ

« Saint Anthony, ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນຄຸນຄວາມດີແລະການມະຫັດສະຈັນທີ່ມີພະລັງຂອງເຈົ້າ, ຊ່ວຍພວກເຮົາຊອກຫາສິ່ງທີ່ເສຍໄປ; ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຈົ້າແກ່ພວກເຮົາໃນການທົດລອງ, ແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃນການຄົ້ນຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຊ່ວຍພວກເຮົາຊອກຫາຊີວິດແຫ່ງພຣະຄຸນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ທີ່ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ ທຳ ລາຍ, ແລະ ນຳ ພວກເຮົາໄປຄອບຄອງຂອງລັດສະ ໝີ ພາບທີ່ສັນຍາໄວ້ໂດຍພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.

ພວກເຮົາຂໍນີ້ເພື່ອພຣະຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.

ອາແມນ. "

ຄຳ ອະທິຖານນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກເວລາຫລືສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມເພາະວ່າ San Antonio ເອົາໃຈໃສ່ສະ ເໝີ ກັບ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນລາວແລະຖ້າລາວ ກຳ ລັງຂໍການມະຫັດສະຈັນສະເພາະ ຄຳ ຕອບກໍ່ຈະໄວຂື້ນ.

ຈົ່ງ ຈຳ ໄວ້ວ່າ ຄຳ ອະທິຖານແມ່ນມີພະລັງແລະພວກເຂົາກາຍເປັນອາວຸດລັບທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເພາະວ່າຄວາມຕ້ອງການດຽວແມ່ນການມີສັດທາ.

2) ການອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງຫາຍ San Cucufato

“ ຂ້ອຍໄດ້ສູນເສຍໄປແລ້ວ (ເວົ້າວ່າຄົນທີ່ຫຼົງທາງ), ຂ້ອຍຕ້ອງການກູ້ເອົາມັນຄືນ, ແລະຖ້າຂ້ອຍບໍ່ຕາຍກ່ອນແລະກັບກະຕ່າຍນີ້ຂ້ອຍກໍ່ເຮັດບານຂອງເຈົ້າໄປ, San Cucufato, ແລະຖືກມັດໄວ້, ຈົນກ່ວາ (ເວົ້າເສຍ) ກັບມືຂ້ອຍກໍ່ກັບມາ. ອາແມນ”

San Cucufato ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາຜູ້ບໍລິສຸດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຫັນໄປສູ່ຄວາມສິ້ນຫວັງແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈແທ້ໆເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ພົບສິ່ງຂອງຂອງພວກເຮົາ.

ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຂໍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປານໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ອະທິຖານທີ່ມີພະລັງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກເວລາ. 

3) ການອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງຫຼືຖືກລັກ

“ ໂອ້ພະເຈົ້າຜູ້ເປັນນິລັນດອນແລະພະບິດາຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫ່ງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ, ຜູ້ທີ່ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງເຈົ້າ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວເຈົ້າເອງຕໍ່ກັບຄົນຍາກຈົນໃຫ້ກັບຄົນງ່າຍແລະອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ພວກເຮົາຂອບໃຈເຈົ້າເພາະວ່າເຈົ້າໄດ້ອວຍພອນ Saint Aparicio ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ກັບ ຄວາມລຽບງ່າຍຂອງຫົວໃຈປາຖະ ໜາ ໃຫ້ສິນຄ້າຂອງສະຫວັນ.

ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານການອ້ອນວອນຂອງລາວພວກເຮົາໄປຮອດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂໍ, ມືທີ່ມີ ອຳ ນາດຂອງພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ພວກເຮົາໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍຫລືຖືກລັກມາຈາກພວກເຮົາ:

(ເຮັດຊ້ ຳ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ)

ພຣະບິດາພວກເຮົາຍ້ອງຍໍແລະອວຍພອນທ່ານແລະພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທ່ານເພາະວ່າພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຟັງພວກເຮົາແລະຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ, ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງທ່ານໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຄຳ ອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາແລະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮ້ອງຂໍ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສະບາຍໃຈໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາພິຈາລະນາເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງພະລັງຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເພີ່ມສັດທາແລະຄວາມໃຈບຸນຂອງພວກເຮົາເພື່ອວ່າ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງການອະທິຖານແລະການອຸທິດຕົນຂອງໄພ່ພົນທີ່ມີພອນ, ພວກເຮົາຈະຍ້ອງຍໍທ່ານເລື້ອຍໆ.

ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ. ອາແມນ. "

ຄຳ ອະທິຖານນີ້ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງຫຼືຖືກລັກແມ່ນມີພະລັງຫລາຍ.

ພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າສອນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິຖານ, ໃນຂໍ້ຄວາມຂອງລາວພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງສັດທາບ່ອນທີ່ມີການອະທິຖານພຽງແຕ່ ໜຶ່ງ ຄຳ, ການອັດສະຈັນທີ່ ໜ້າ ອັດສະຈັນໄດ້ຮັບ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຄວນປະຕິເສດ ຄຳ ອະທິຖານເພາະວ່ານາງມີ ອຳ ນາດຫຼາຍ. ສິ່ງດຽວທີ່ຖືກຂໍໃຫ້ການອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຄຳ ຕອບທີ່ຖືກຖາມແມ່ນເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ໂດຍເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂໍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ. 

ມີຜູ້ທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອເຮັດຈຸດປະສົງໃນການອະທິຖານເປັນເວລາຫລາຍວັນຫລືໃນເວລາສະເພາະ, ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນວ່າມັນຂື້ນກັບສິ່ງທີ່ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຈັດໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ, ເພາະວ່ານັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ. 

ຂ້ອຍສາມາດໄຕ້ທຽນໄດ້ບໍເມື່ອຂ້ອຍອະທິຖານ?

ປະເດັນຂອງທຽນແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍແລະ ຄຳ ຕອບຕໍ່ ຄຳ ຖາມນີ້ແມ່ນ ຄຳ ຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ທຽນໄຂຢ່າງດຽວບໍ່ມີປະສິດຕິພາບແຕ່ພວກມັນກໍ່ຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທັງ ໝົດ ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂື້ນພ້ອມທັງຖືກ ນຳ ໄປເປັນເຄື່ອງບູຊາ ສຳ ລັບຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າການ ນຳ ໃຊ້ພວກມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທືນທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດກໍ່ຖືວ່າເປັນການກະ ທຳ ຂອງ ສັດທາແລະການຍອມ ຈຳ ນົນ

ຂ້ອຍສາມາດອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງຫາຍເມື່ອໃດ?

ການອະທິຖານແມ່ນຈະຕ້ອງເຮັດໃນເວລາໃດມື້ຂອງມື້ແລະບ່ອນທີ່ ຈຳ ເປັນ.

ບໍ່ມີເວລາສະເພາະ ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ ເໝາະ ສົມ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫລາຍໆຄົນທີ່ເວົ້າວ່າການອະທິຖານຕອນເຊົ້າແມ່ນມີພະລັງຫລາຍ.

ການສາມາດອະທິຖານຢູ່ບ່ອນໃດແລະທຸກຄັ້ງທີ່ການອະທິຖານເຮັດໃຫ້ອາວຸດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ໃນລົດ, ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາຫລືໃນການປະຊຸມບາງຄັ້ງແລະໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍໃຈແລະຫົວໃຈແລະການອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງທາງແມ່ນ ມີ ອຳ ນາດເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຄຳ ອະທິຖານເພີ່ມເຕີມ: