ການອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຕາຍໄປ

ການອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຕາຍໄປ. ໃນນັ້ນພວກເຮົາສາມາດຂໍເອົາຈິດວິນຍານເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັກຜ່ອນນິລັນດອນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບຄວາມສະຫງົບສຸກທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ.

ແນ່ນອນພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຄວາມຕາຍ ຂອງຄົນທີ່ໃກ້ຊິດ, ມັນບໍ່ ສຳ ຄັນວ່າລາວເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວຫຼື ໝູ່ ເພື່ອນ, ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນລາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້, ລາວໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.

ມີການກ່າວວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະລືມໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຍ່າງໄປຕາມເສັ້ນທາງນັ້ນ.

ບາງຄົນມັກຈະໄຕ້ທຽນແລະເຮັດແທ່ນບູຊາພິເສດເພື່ອລະນຶກເຖິງຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກໃນຂະນະທີ່ພາວັນອະທິຖານ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຊື່ອນີ້ມັກຖືກວິພາກວິຈານຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ມີວິນຍານ ໜ້ອຍ. ຄົນພວກນີ້ບໍ່ໄດ້ຍິນ, ວິທີນັ້ນພວກເຮົາຮັກສາຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສະອາດ.

ຄຳ ອະທິດຖານ ສຳ ລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປແມ່ນຫຍັງ? 

ການອະທິຖານເພື່ອຄົນຕາຍ

ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ, ຫຼາຍຄັ້ງ, ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດບໍ່ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບໂລກນັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວເພື່ອຈະໄດ້ພົບການພັກຜ່ອນນິລັນດອນ.

ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າໃນເສັ້ນທາງນັ້ນ, ຜູ້ຕາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາບໍລິສຸດຜ່ານຄວາມຄິດທີ່ສັກສິດເຊັ່ນການອະທິຖານ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນເປັນປະເພນີທີ່ຈະເຮັດການອະທິຖານບາງຢ່າງຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ຕາຍໄດ້ຖືກຝັງໄວ້, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສືບຕໍ່ ຄຳ ອະທິຖານເຫລົ່ານີ້ ຄໍາອະທິຖານ ເປັນເວລາດົນນານແລະແມ່ນແຕ່ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມເຈັບປວດ ສຳ ລັບການແຕກແຍກທາງຮ່າງກາຍຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫລື ໝູ່ ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ.

ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະທາງ. 

ການອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຮັກທີ່ເສຍຊີວິດໄປ 

ພຣະເຈົ້າ, ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດ.

ທ່ານໃຫ້ຂອງຂວັນຂອງພວກເຮົາເກີດມາດ້ວຍຈຸດປະສົງແລະໃນແບບດຽວກັນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ສຳ ເລັດແລ້ວ, ທ່ານເອີ້ນພວກເຮົາມາສູ່ອານາຈັກແຫ່ງສັນຕິພາບຂອງທ່ານ, ເມື່ອທ່ານພິຈາລະນາວ່າພາລະກິດຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນີ້ໄດ້ ສຳ ເລັດແລ້ວ.

ທັງກ່ອນແລະຫລັງ ...

ມື້ນີ້ຂ້ອຍປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະປະກົດຕົວຕໍ່ ໜ້າ ເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວແລະແນ່ນອນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຂອງຂ້ອຍຈະໄດ້ຍິນ.

ມື້ນີ້ຂ້ອຍຕ້ອງການທູນຂໍເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງ (ຊື່ຜູ້ຕາຍ) ຜູ້ທີ່ທ່ານເອີ້ນໃຫ້ພັກຜ່ອນຢູ່ຂ້າງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍົກ ຄຳ ອະທິຖານນີ້, ສຳ ລັບທ່ານ, ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໃນພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທ່ານກໍ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ. ພຣະບິດານິລັນດອນ, ໃຫ້ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນອຸທິຍານຂອງຈິດວິນຍານແລະອານາຈັກຂອງທ່ານແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກຈາກຍົນຢູ່ເທິງໂລກນີ້ແລ້ວ.

ທ່ານເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຮັກແລະການໃຫ້ອະໄພ, ໃຫ້ອະໄພຄວາມລົ້ມເຫລວແລະບາບຂອງຈິດວິນຍານນີ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງທ່ານແລະໃຫ້ຊີວິດນິລັນດອນແກ່ລາວ.

ພ້ອມກັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍທ່ານເປັນພໍ່, ສຳ ລັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງໂສກເສົ້າກັບການຈາກໄປຂອງຄົນທີ່ບໍ່ສະມັກໃຈ, ເປີດໃຈຂອງທ່ານແລະກອດເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຄວາມສະຫລາດແກ່ພວກເຂົາ, ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ ກຳ ລັງເກີດຂື້ນ.

ໃຫ້ຄວາມສະຫງົບສຸກແກ່ພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາຈະສະຫງົບລົງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມໂສກເສົ້າ.

ຂໍຂອບໃຈທ່ານ, ສຳ ລັບຟັງຂ້າພະເຈົ້າໃນມື້ນີ້ດ້ວຍ ຄຳ ອະທິຖານນີ້ວ່າດ້ວຍຄວາມອຸທິດຕົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍົກຂຶ້ນສູ່ທ່ານ, ເພື່ອວ່າໃນຄວາມເມດຕາແລະຄວາມສະຫງົບສຸກ, ທ່ານອາດຈະໃຫ້ສັນຕິພາບແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃນເວລານີ້.

ນຳ ພາຂັ້ນຕອນຂອງຄົນທີ່ປະຈຸບັນແຍກອອກຈາກກັນແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດ.

ຂອບໃຈພໍ່, ອາແມນ.

ເຈົ້າມັກ ຄຳ ອະທິຖານ ສຳ ລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປບໍ?

ມັນອາດຈະຫນ້າສົນໃຈທ່ານ:  ການອະທິຖານເພື່ອຄິດເຖິງຂ້ອຍ

ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດ, ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ, ວ່າບາງຊ່ວງເວລາອື່ນຂອງການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດສາມາດມີຊີວິດໄດ້, ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ໄດ້ສູນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີໂອກາດອີກ.

ໃນ​ພຣະ​ຄໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ບາງ​ຄໍາ​ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ການ​ໄດ້​ຮັບ ການໃຫ້ອະໄພ ໃນໂລກນີ້ຫຼືໃນຫນຶ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ; ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ມັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ​ຄັ້ງ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. 

ມັນແມ່ນຄວາມເປັນຈິງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ໜີ ລອດໄດ້, ນອກ ເໜືອ ຈາກພວກເຮົາທີ່ຫວ່ານແກ່ນແລະມື້ອື່ນຜູ້ອື່ນຈະເຮັດເພື່ອພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັນ. 

ຄໍາອະທິຖານສໍາລັບການຕາຍ pretty

ໂອພຣະເຢຊູ, ຄວາມປອບໂຍນພຽງແຕ່ໃນຊົ່ວໂມງແຫ່ງຄວາມເຈັບປວດຊົ່ວນິລັນດອນ, ຄວາມສະບາຍສະບາຍພຽງແຕ່ໃນຄວາມເປົ່າປ່ຽວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຄວາມຕາຍເຮັດໃຫ້ເກີດໃນບັນດາຄົນທີ່ຮັກ!

ເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ເຫັນຄວາມໂສກເສົ້າໃນວັນທີ່ໂສກເສົ້າ;

ເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຫາຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຄວາມຮັກທີ່ອ່ອນໂຍນທີ່ສຸດຕໍ່ຫລຸມສົບຂອງເພື່ອນທີ່ຮັກ;

ເຈົ້າ, ໂອ້ພຣະເຢຊູ! ວ່າທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມທຸກໂສກຂອງເຮືອນທີ່ແຕກຫັກແລະຫົວໃຈທີ່ຮ້ອງຄາງຢູ່ໃນມັນໂດຍບໍ່ມີຄວາມສະບາຍ;

ທ່ານ, ພໍ່ທີ່ຮັກແພງ, ກໍ່ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ນຳ ນ້ ຳ ຕາຂອງພວກເຮົາ.

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເລືອດຂອງຈິດວິນຍານທີ່ເຈັບຊໍ້າ, ສຳ ລັບການສູນເສຍຂອງຄົນທີ່ເປັນຄົນຮັກທີ່ສຸດ, ເພື່ອນທີ່ຊື່ສັດ, ຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ດຸເດືອດ.

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເປັນເຄື່ອງຍົກ ໜີ້ ທີ່ພວກເຮົາສະ ເໜີ ແກ່ທ່ານເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ, ເພື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ ຊຳ ລະລ້າງມັນໃນເລືອດອັນລ້ ຳ ຄ່າຂອງທ່ານແລະເອົາມັນໄປສູ່ສະຫວັນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນນັ້ນ!

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເພື່ອວ່າທ່ານຈະໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງອັນສູງສົ່ງຂອງທ່ານໃນການທົດສອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ທີ່ທໍລະມານຈິດວິນຍານ!

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ໂອ້ຫວານ, ໂອ້ພະເຍຊູທີ່ ໜ້າ ສົງສານຫຼາຍທີ່ສຸດ! ແລະ ສຳ ລັບພວກເຂົາໃຫ້ພວກເຮົາວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງໂລກນີ້ໄດ້ ດຳ ລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຜູກພັນອັນ ແໜ້ນ ແຟ້ນ, ແລະດຽວນີ້ພວກເຮົາໂສກເສົ້າກັບການບໍ່ມີຄົນຮັກ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັນ ໃໝ່ ກັບທ່ານໃນສະຫວັນ, ເພື່ອ ດຳ ລົງຊີວິດຮ່ວມກັນຕະຫຼອດໄປໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ.

Amen

ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ງາມ ການອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຮັກທີ່ເສຍຊີວິດໄປ.

ມັນອາດຈະຫນ້າສົນໃຈທ່ານ:  ການອະທິຖານຄວາມສະຫງົບ

ຄຳ ອະທິຖານທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນ ຄຳ ອະທິຖານທີ່ເຮັດຈາກຫົວໃຈແລະໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດປ່ອຍອອກໄປທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເກັບໄວ້ໃນຫົວໃຈ

ພວກເຮົາຖາມ ສຳ ລັບການພັກຜ່ອນນິລັນດອນຂອງລາວ, for ຂໍໃຫ້ຂ້ອຍພົບຄວາມສະຫງົບສຸກ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ພ້ອມກັນນີ້ພວກເຮົາຍັງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕື່ມ ກຳ ລັງແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເອົາຊະນະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພວກເຮົາອາດຈະຜ່ານໄປ.  

ມີ ຄຳ ອະທິຖານບາງຢ່າງທີ່ສາມາດຮັບໃຊ້ເປັນຄູ່ມື, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລານັ້ນທີ່ ຄຳ ເວົ້າບໍ່ອອກເພາະຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມໂສກເສົ້າ.

ຄຳ ອະທິຖານ ສຳ ລັບຄົນຕາຍໃນວັນຄົບຮອບຂອງພວກເຂົາ 

ໂອ້ພະເຍຊູທີ່ດີ, ຜູ້ທີ່ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມເຈັບປວດຂອງຄົນອື່ນ, ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມເມດຕາຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກທີ່ຢູ່ໃນ Purgatory.

ໂອ້ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ຮັກຄົນທີ່ທ່ານຮັກດ້ວຍຄວາມປະໝາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຈົ່ງຟັງຄຳອ້ອນວອນທີ່ເຮົາຂໍຕໍ່ເຈົ້າ, ແລະດ້ວຍຄວາມເມດຕາຂອງເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຈົ້າໄດ້ເອົາຈາກບ້ານຂອງພວກເຮົາໄປພັກຜ່ອນນິລັນດອນໃນອົກແຫ່ງຄວາມຮັກອັນເປັນນິດຂອງເຈົ້າ.

ໃຫ້ພວກເຂົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ການພັກຜ່ອນນິລັນດອນແລະຂໍໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປຂອງທ່ານສ່ອງແສງພວກເຂົາ.

ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ຊື່ສັດຈົ່ງຈາກໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບສຸກ.

Amen

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອະທິຖານຫາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ອະທິຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ສຳ ລັບຄົນຕາຍ.

ການຈື່ ຈຳ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫລື ໝູ່ ເພື່ອນທີ່ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແມ່ນບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເປັນຊ່ວງເວລາຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງແລະບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນເປົ່າຫວ່າງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງມີ ຄຳ ອະທິຖານຫລື ຄຳ ອະທິຖານພິເສດທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນວັນທີດັ່ງກ່າວ.

ສາມາດເປັນໄດ້ ວັນຄົບຮອບວັນເກີດ, ງານແຕ່ງດອງຫລືບາງຢ່າງ ວັນທີ ສຳ ຄັນອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງ

ມັນອາດຈະຫນ້າສົນໃຈທ່ານ:  ການອະທິຖານເພື່ອການປະຕິບັດງານ

ສິ່ງທີ່ພິເສດກ່ຽວກັບສິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້ແມ່ນຢ່າລືມມັນແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຢູ່ທຸກບ່ອນ ອາດຈະມີຄວາມສະຫງົບງຽບ ແລະວ່າ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະໄວ້ເທິງຍົນຢູ່ເທິງໂລກ.

ບາງຄັ້ງມັນເປັນປະເພນີທີ່ຈະພົບກັບສະມາຊິກຄອບຄົວອື່ນໆແລະອະທິຖານໃນ ໜ່ວຍ ຄົວເຮືອນ, ຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າຖ້າສອງຫຼືສາມຄົນບໍ່ຄວນຖາມບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນຈະປະທານ ຄຳ ຮ້ອງຂໍ.

ການອະທິຖານ ສຳ ລັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ (ກາໂຕລິກ)

ພຣະເຈົ້າ, ທ່ານຜູ້ທີ່ໃຫ້ການໃຫ້ອະໄພບາບແລະຕ້ອງການຄວາມລອດຂອງມະນຸດ, ພວກເຮົາຂໍຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານໃນຄວາມກະລຸນາຂອງພີ່ນ້ອງແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນທີ່ອອກຈາກໂລກນີ້.

ໃຫ້ພວກເຂົາໃນຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃນອານາຈັກຂອງທ່ານ.

ອາແມນ.”

ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ອະທິຖານ ສຳ ລັບຄົນຕາຍສັ້ນ, ແຕ່ວ່າງາມຫຼາຍ!

ການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນປະເພນີເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຄຣິສຕະຈັກຄຣິສຕະຈັກມີ el mundoມັນໄດ້ກາຍເປັນ ຄຳ ສອນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຂົາ ກຳ ລັງຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດເພື່ອຈະເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກສະຫວັນ.

ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂດຍສະເພາະ ສຳ ລັບພວກເຂົາ, ນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກອັນເປັນນິດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຕໍ່ມະນຸດ.

ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຄອບຄົວ ການອະທິຖານ ສຳ ລັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວຫລືຂໍພະມະຫາຊົນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດການອະທິຖານພິເສດແລະການອະທິຖານຮ່ວມກັບ ໝູ່ ເພື່ອນແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວອື່ນໆແມ່ນປະເພນີ.

ສິ່ງນີ້ຍັງເປັນການປອບໂຍນ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທີ່ພວກເຮົາບໍ່ລືມຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາແລະວ່າພວກເຮົາຈະພົບກັນອີກ.

ຄຳ ອະທິຖານຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍດີບໍ?

ແນ່ນອນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການອະທິຖານຕໍ່ຄົນທີ່ຕາຍໄປແມ່ນວ່າ. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ, ການຊ່ວຍເຫລືອ, ການປົກປ້ອງແລະຄວາມສຸກ ສຳ ລັບບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ ນຳ ພວກເຮົາອີກຕໍ່ໄປ.

ມັນຈະເຮັດໄດ້ດີເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານອະທິຖານດ້ວຍສັດທາແລະດ້ວຍຄວາມຮັກຫຼາຍມັນຈະ ນຳ ສິ່ງດີໆມາໃຫ້, ທັງຄົນທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວແລະ ສຳ ລັບທ່ານ.

ຄຳ ອະທິຖານເພີ່ມເຕີມ:

 

ທ່ານອາດຈະສົນໃຈ:
ວິທີການອະທິຖານພັນພຣະເຢຊູ?
ການອະທິຖານຕໍ່ Saint Cyprian
ການອະທິຖານຕໍ່ San Alejo
ການອະທິຖານເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຊາຍ
ການອະທິຖານຂອງລູກແກະນ້ອຍທີ່ອ່ອນໂຍນ
ການອະທິຖານຕໍ່ San Marcos de León
ການອະທິຖານຕໍ່ໄພ່ພົນ Helena
ການອະທິຖານເພື່ອຄິດເຖິງຂ້ອຍ
ການອະທິຖານເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ຫຼົງທາງ
ການອະທິຖານເພື່ອການເຮັດວຽກ
ການອະທິຖານເພື່ອສະຫງົບແລະໃຫ້ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈແກ່ບຸກຄົນ
ການອະທິຖານເພື່ອໂທຫາຂ້ອຍ
ການອະທິຖານຂອງອົງການກາບໍລິສຸດ
ການອະທິຖານເພື່ອຄວາມຕາຍອັນສັກສິດເພື່ອເງິນ
ການອະທິຖານຫາຊາຕານ
ການອະທິຖານຂອງ Magnificent
ການອະທິຖານເພື່ອ ກຳ ຈັດສາຍຕາຊົ່ວ
ການອະທິດຖານເຖິງຈິດວິນຍານຢ່າງດຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນມາ
ການອະທິຖານເພື່ອ Saint Barbara
ການອະທິຖານເພື່ອອະດີດຂອງຂ້ອຍກັບຄືນມາ
ການອະທິຖານຕໍ່ San Marcos de Leónທີ່ມາ
ການອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນ
ການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ
ການອະທິຖານຫາລູກບໍລິສຸດຂອງ Atocha
ການຢຸດເຊົາການສ້າງສັນ
IK4
ຄົ້ນພົບ online
ຜູ້ຕິດຕາມ Online
ຂະບວນການມັນງ່າຍ
ຄູ່​ມື​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​
a ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ
ForumPc
ປະເພດຜ່ອນຄາຍ
ວາລະສານ Lava
ຜິດ​ພາດ
ຫໍສະຫມຸດ trick
ZoneHeroes