ການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ. ໃນນັ້ນພວກເຮົາສາມາດຂໍເອົາຈິດວິນຍານເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັກຜ່ອນນິລັນດອນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບຄວາມສະຫງົບສຸກທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ.

ແນ່ນອນພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຄວາມຕາຍ ຂອງຄົນທີ່ໃກ້ຊິດ, ມັນບໍ່ ສຳ ຄັນວ່າລາວເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວຫຼື ໝູ່ ເພື່ອນ, ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນລາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້, ລາວໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.

ມີການກ່າວວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະລືມໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຍ່າງໄປຕາມເສັ້ນທາງນັ້ນ.

ບາງຄົນມັກຈະໄຕ້ທຽນແລະເຮັດແທ່ນບູຊາພິເສດເພື່ອລະນຶກເຖິງຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກໃນຂະນະທີ່ພາວັນອະທິຖານ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຊື່ອນີ້ມັກຖືກວິພາກວິຈານຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ມີວິນຍານ ໜ້ອຍ. ຄົນພວກນີ້ບໍ່ໄດ້ຍິນ, ວິທີນັ້ນພວກເຮົາຮັກສາຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສະອາດ.

ຄຳ ອະທິດຖານ ສຳ ລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປແມ່ນຫຍັງ? 

ການອະທິຖານເພື່ອຄົນຕາຍ

ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ, ຫຼາຍຄັ້ງ, ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດບໍ່ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບໂລກນັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວເພື່ອຈະໄດ້ພົບການພັກຜ່ອນນິລັນດອນ.

ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າໃນເສັ້ນທາງນັ້ນ, ຜູ້ຕາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາບໍລິສຸດຜ່ານຄວາມຄິດທີ່ສັກສິດເຊັ່ນການອະທິຖານ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນເປັນປະເພນີທີ່ຈະເຮັດການອະທິຖານບາງຢ່າງຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ຕາຍໄດ້ຖືກຝັງໄວ້, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສືບຕໍ່ ຄຳ ອະທິຖານເຫລົ່ານີ້ ຄໍາອະທິຖານ ເປັນເວລາດົນນານແລະແມ່ນແຕ່ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມເຈັບປວດ ສຳ ລັບການແຕກແຍກທາງຮ່າງກາຍຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫລື ໝູ່ ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ.

ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະທາງ. 

ການອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຮັກທີ່ເສຍຊີວິດໄປ 

ພຣະເຈົ້າ, ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດ.

ທ່ານໃຫ້ຂອງຂວັນຂອງພວກເຮົາເກີດມາດ້ວຍຈຸດປະສົງແລະໃນແບບດຽວກັນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ສຳ ເລັດແລ້ວ, ທ່ານເອີ້ນພວກເຮົາມາສູ່ອານາຈັກແຫ່ງສັນຕິພາບຂອງທ່ານ, ເມື່ອທ່ານພິຈາລະນາວ່າພາລະກິດຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນີ້ໄດ້ ສຳ ເລັດແລ້ວ.

ທັງກ່ອນແລະຫລັງ ...

ມື້ນີ້ຂ້ອຍປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະປະກົດຕົວຕໍ່ ໜ້າ ເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວແລະແນ່ນອນ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຂອງຂ້ອຍຈະໄດ້ຍິນ.

ມື້ນີ້ຂ້ອຍຕ້ອງການທູນຂໍເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງ (ຊື່ຜູ້ຕາຍ) ຜູ້ທີ່ທ່ານເອີ້ນໃຫ້ພັກຜ່ອນຢູ່ຂ້າງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍົກ ຄຳ ອະທິຖານນີ້, ສຳ ລັບທ່ານ, ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໃນພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທ່ານກໍ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ. ພຣະບິດານິລັນດອນ, ໃຫ້ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນອຸທິຍານຂອງຈິດວິນຍານແລະອານາຈັກຂອງທ່ານແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກຈາກຍົນຢູ່ເທິງໂລກນີ້ແລ້ວ.

ທ່ານເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຮັກແລະການໃຫ້ອະໄພ, ໃຫ້ອະໄພຄວາມລົ້ມເຫລວແລະບາບຂອງຈິດວິນຍານນີ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງທ່ານແລະໃຫ້ຊີວິດນິລັນດອນແກ່ລາວ.

ພ້ອມກັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍທ່ານເປັນພໍ່, ສຳ ລັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງໂສກເສົ້າກັບການຈາກໄປຂອງຄົນທີ່ບໍ່ສະມັກໃຈ, ເປີດໃຈຂອງທ່ານແລະກອດເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຄວາມສະຫລາດແກ່ພວກເຂົາ, ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ ກຳ ລັງເກີດຂື້ນ.

ໃຫ້ຄວາມສະຫງົບສຸກແກ່ພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາຈະສະຫງົບລົງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມໂສກເສົ້າ.

ຂໍຂອບໃຈທ່ານ, ສຳ ລັບຟັງຂ້າພະເຈົ້າໃນມື້ນີ້ດ້ວຍ ຄຳ ອະທິຖານນີ້ວ່າດ້ວຍຄວາມອຸທິດຕົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍົກຂຶ້ນສູ່ທ່ານ, ເພື່ອວ່າໃນຄວາມເມດຕາແລະຄວາມສະຫງົບສຸກ, ທ່ານອາດຈະໃຫ້ສັນຕິພາບແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃນເວລານີ້.

ນຳ ພາຂັ້ນຕອນຂອງຄົນທີ່ປະຈຸບັນແຍກອອກຈາກກັນແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດ.

ຂອບໃຈພໍ່, ອາແມນ.

ເຈົ້າມັກ ຄຳ ອະທິຖານ ສຳ ລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປບໍ?

ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດ, ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ, ວ່າບາງຊ່ວງເວລາອື່ນຂອງການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດສາມາດມີຊີວິດໄດ້, ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ໄດ້ສູນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີໂອກາດອີກ.

ໃນພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຮົາເຫັນບາງຂໍ້ອ້າງອີງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຢູ່ໃນໂລກນີ້ຫລືໃນທີ່ມັນຈະມາເຖິງ; ພຣະເຢຊູຄຣິດເອງກ່າວກ່ຽວກັບມັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ໜຶ່ງ ທີ່ ໜ້າ ອັດສະຈັນຂອງລາວ. 

ມັນແມ່ນຄວາມເປັນຈິງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ໜີ ລອດໄດ້, ນອກ ເໜືອ ຈາກພວກເຮົາທີ່ຫວ່ານແກ່ນແລະມື້ອື່ນຜູ້ອື່ນຈະເຮັດເພື່ອພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັນ. 

ຄໍາອະທິຖານສໍາລັບການຕາຍ pretty

ໂອພຣະເຢຊູ, ຄວາມປອບໂຍນພຽງແຕ່ໃນຊົ່ວໂມງແຫ່ງຄວາມເຈັບປວດຊົ່ວນິລັນດອນ, ຄວາມສະບາຍສະບາຍພຽງແຕ່ໃນຄວາມເປົ່າປ່ຽວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຄວາມຕາຍເຮັດໃຫ້ເກີດໃນບັນດາຄົນທີ່ຮັກ!

ເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ເຫັນຄວາມໂສກເສົ້າໃນວັນທີ່ໂສກເສົ້າ;

ເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຫາຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຄວາມຮັກທີ່ອ່ອນໂຍນທີ່ສຸດຕໍ່ຫລຸມສົບຂອງເພື່ອນທີ່ຮັກ;

ເຈົ້າ, ໂອ້ພຣະເຢຊູ! ວ່າທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມທຸກໂສກຂອງເຮືອນທີ່ແຕກຫັກແລະຫົວໃຈທີ່ຮ້ອງຄາງຢູ່ໃນມັນໂດຍບໍ່ມີຄວາມສະບາຍ;

ທ່ານ, ພໍ່ທີ່ຮັກແພງ, ກໍ່ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ນຳ ນ້ ຳ ຕາຂອງພວກເຮົາ.

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເລືອດຂອງຈິດວິນຍານທີ່ເຈັບຊໍ້າ, ສຳ ລັບການສູນເສຍຂອງຄົນທີ່ເປັນຄົນຮັກທີ່ສຸດ, ເພື່ອນທີ່ຊື່ສັດ, ຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ດຸເດືອດ.

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເປັນເຄື່ອງຍົກ ໜີ້ ທີ່ພວກເຮົາສະ ເໜີ ແກ່ທ່ານເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ, ເພື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ ຊຳ ລະລ້າງມັນໃນເລືອດອັນລ້ ຳ ຄ່າຂອງທ່ານແລະເອົາມັນໄປສູ່ສະຫວັນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນນັ້ນ!

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເພື່ອວ່າທ່ານຈະໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງອັນສູງສົ່ງຂອງທ່ານໃນການທົດສອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ທີ່ທໍລະມານຈິດວິນຍານ!

ເບິ່ງພວກເຂົາ, ໂອ້ຫວານ, ໂອ້ພະເຍຊູທີ່ ໜ້າ ສົງສານຫຼາຍທີ່ສຸດ! ແລະ ສຳ ລັບພວກເຂົາໃຫ້ພວກເຮົາວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງໂລກນີ້ໄດ້ ດຳ ລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຜູກພັນອັນ ແໜ້ນ ແຟ້ນ, ແລະດຽວນີ້ພວກເຮົາໂສກເສົ້າກັບການບໍ່ມີຄົນຮັກ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັນ ໃໝ່ ກັບທ່ານໃນສະຫວັນ, ເພື່ອ ດຳ ລົງຊີວິດຮ່ວມກັນຕະຫຼອດໄປໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ.

Amen

ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ງາມ ການອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ຮັກທີ່ເສຍຊີວິດໄປ.

ຄຳ ອະທິຖານທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນ ຄຳ ອະທິຖານທີ່ເຮັດຈາກຫົວໃຈແລະໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດປ່ອຍອອກໄປທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເກັບໄວ້ໃນຫົວໃຈ

ພວກເຮົາຖາມ ສຳ ລັບການພັກຜ່ອນນິລັນດອນຂອງລາວ, for ຂໍໃຫ້ຂ້ອຍພົບຄວາມສະຫງົບສຸກ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ພ້ອມກັນນີ້ພວກເຮົາຍັງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕື່ມ ກຳ ລັງແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເອົາຊະນະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພວກເຮົາອາດຈະຜ່ານໄປ.  

ມີ ຄຳ ອະທິຖານບາງຢ່າງທີ່ສາມາດຮັບໃຊ້ເປັນຄູ່ມື, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລານັ້ນທີ່ ຄຳ ເວົ້າບໍ່ອອກເພາະຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມໂສກເສົ້າ.

ຄຳ ອະທິຖານ ສຳ ລັບຄົນຕາຍໃນວັນຄົບຮອບຂອງພວກເຂົາ 

ໂອ້ພະເຍຊູທີ່ດີ, ຜູ້ທີ່ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມເຈັບປວດຂອງຄົນອື່ນ, ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມເມດຕາຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກທີ່ຢູ່ໃນ Purgatory.

ໂອພະເຍຊູຜູ້ທີ່ຮັກທ່ານດ້ວຍຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ໄດ້ຍິນ ຄຳ ອ້ອນວອນທີ່ພວກເຮົາຂໍກັບທ່ານ, ແລະໂດຍຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາມາຈາກເຮືອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນນິລັນດອນໃນອ້ອມແຂນຂອງທ່ານ infinito amor

ໃຫ້ພວກເຂົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ການພັກຜ່ອນນິລັນດອນແລະຂໍໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປຂອງທ່ານສ່ອງແສງພວກເຂົາ.

ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ຊື່ສັດຈົ່ງຈາກໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບສຸກ.

Amen

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອະທິຖານຫາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ອະທິຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ສຳ ລັບຄົນຕາຍ.

ການຈື່ ຈຳ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫລື ໝູ່ ເພື່ອນທີ່ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແມ່ນບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເປັນຊ່ວງເວລາຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງແລະບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນເປົ່າຫວ່າງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງມີ ຄຳ ອະທິຖານຫລື ຄຳ ອະທິຖານພິເສດທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນວັນທີດັ່ງກ່າວ.

ສາມາດເປັນໄດ້ ວັນຄົບຮອບວັນເກີດ, ງານແຕ່ງດອງຫລືບາງຢ່າງ ວັນທີ ສຳ ຄັນອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງ

ສິ່ງທີ່ພິເສດກ່ຽວກັບສິ່ງທັງ ໝົດ ນີ້ແມ່ນຢ່າລືມມັນແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຢູ່ທຸກບ່ອນ ອາດຈະມີຄວາມສະຫງົບງຽບ ແລະວ່າ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະໄວ້ເທິງຍົນຢູ່ເທິງໂລກ.

ບາງຄັ້ງມັນເປັນປະເພນີທີ່ຈະພົບກັບສະມາຊິກຄອບຄົວອື່ນໆແລະອະທິຖານໃນ ໜ່ວຍ ຄົວເຮືອນ, ຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າພຣະ ຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າຖ້າສອງຫຼືສາມຄົນບໍ່ຄວນຖາມບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນຈະປະທານ ຄຳ ຮ້ອງຂໍ.

ການອະທິຖານ ສຳ ລັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ (ກາໂຕລິກ)

ພຣະເຈົ້າ, ທ່ານຜູ້ທີ່ໃຫ້ການໃຫ້ອະໄພບາບແລະຕ້ອງການຄວາມລອດຂອງມະນຸດ, ພວກເຮົາຂໍຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານໃນຄວາມກະລຸນາຂອງພີ່ນ້ອງແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນທີ່ອອກຈາກໂລກນີ້.

ໃຫ້ພວກເຂົາໃນຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃນອານາຈັກຂອງທ່ານ.

ອາແມນ.”

ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ອະທິຖານ ສຳ ລັບຄົນຕາຍສັ້ນ, ແຕ່ວ່າງາມຫຼາຍ!

ການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນປະເພນີເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຄຣິສຕະຈັກຄຣິສຕະຈັກມີ el mundoມັນໄດ້ກາຍເປັນ ຄຳ ສອນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຂົາ ກຳ ລັງຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດເພື່ອຈະເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກສະຫວັນ.

ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂດຍສະເພາະ ສຳ ລັບພວກເຂົາ, ນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກອັນເປັນນິດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຕໍ່ມະນຸດ.

ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຄອບຄົວ ການອະທິຖານ ສຳ ລັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວຫລືຂໍພະມະຫາຊົນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດການອະທິຖານພິເສດແລະການອະທິຖານຮ່ວມກັບ ໝູ່ ເພື່ອນແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວອື່ນໆແມ່ນປະເພນີ.

ສິ່ງນີ້ຍັງເປັນການປອບໂຍນ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທີ່ພວກເຮົາບໍ່ລືມຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາແລະວ່າພວກເຮົາຈະພົບກັນອີກ.

ຄຳ ອະທິຖານຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍດີບໍ?

ແນ່ນອນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການອະທິຖານຕໍ່ຄົນທີ່ຕາຍໄປແມ່ນວ່າ. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ, ການຊ່ວຍເຫລືອ, ການປົກປ້ອງແລະຄວາມສຸກ ສຳ ລັບບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ ນຳ ພວກເຮົາອີກຕໍ່ໄປ.

ມັນຈະເຮັດໄດ້ດີເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານອະທິຖານດ້ວຍສັດທາແລະດ້ວຍຄວາມຮັກຫຼາຍມັນຈະ ນຳ ສິ່ງດີໆມາໃຫ້, ທັງຄົນທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວແລະ ສຳ ລັບທ່ານ.

ຄຳ ອະທິຖານເພີ່ມເຕີມ: