ಒತ್ತಿರಿ ESC ಮುಚ್ಚಲು

ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು

89 ಲೇಖನಗಳು
900
4

ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಇತರರು, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ...

759
49

ಕಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಕಾಣುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ ...

754
3

ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ….