តើ​គោលលទ្ធិ​កាតូលិក​ស្ដីពី​ជីវិត​បន្ទាប់​ពី​សេចក្ដី​ស្លាប់​មាន​អ្វីខ្លះ?

គោលលទ្ធិ​កាតូលិក​ស្ដីពី​ជីវិត​បន្ទាប់​ពី​សេចក្ដី​ស្លាប់ គោលលទ្ធិ​កាតូលិក​ស្ដីពី​ជីវិត​បន្ទាប់​ពី​សេចក្ដី​ស្លាប់​គឺ…

អាន​បន្ថែម

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ?

កំណើតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ សតវត្សទីមួយត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ការមកដល់នៃទារកមួយចូលទៅក្នុងពិភពលោកនេះ។ ក…

អាន​បន្ថែម

តើទំនាក់ទំនងរវាងព្រះ និងមនុស្សត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងសាសនាផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច?

តើទំនាក់ទំនងរវាងព្រះ និងមនុស្សត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងសាសនាផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច? ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះ និងមនុស្ស...

អាន​បន្ថែម

តើអ្វីជាអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យនៃ Rosary?

អាថ៌កំបាំងដ៏រុងរឿងនៃ Rosary បរិសុទ្ធ The Holy Rosary គឺជាការអធិស្ឋានដ៏ចំណាស់បំផុត និងប្រើច្រើនបំផុតក្នុងចំណោម…

អាន​បន្ថែម

តើ​គោលលទ្ធិ​កាតូលិក​លើ​ការ​ចាប់កំណើត​ជាអ្វី?

Catholic Doctrine of the Incarnation គោលលទ្ធិរបស់កាតូលិកនៃការចាប់កំណើត គឺជាជំនឿដែលព្រះបានបង្ហាញអង្គទ្រង់នៅក្នុង…

អាន​បន្ថែម

តើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​គ្រប់​អង្គ​មាន​អំណាច​និង​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ឬ?

តើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​គ្រប់​អង្គ មាន​អំណាច និង​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា? មាន​ជំនឿ​និង​ទស្សនៈ​ជា​ច្រើន​អំពី​ថា​តើ​ព្រះ​ជា​មនុស្ស​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ឬ​អត់...

អាន​បន្ថែម

តើ​មេដឹកនាំ​នយោបាយ​ដ៏​អស្ចារ្យ​រូប​ណា ហើយ​តើ​គាត់​ទាក់ទង​នឹង​ម៉ូសេ​យ៉ាង​ណា?

មេដឹកនាំនយោបាយដ៏អស្ចារ្យ៖ ម៉ូសេ ម៉ូសេ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំនយោបាយដ៏អស្ចារ្យ និងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុង…

អាន​បន្ថែម

តើ​ទំនុក​តម្កើង​នៃ​ការ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

ទំនុក​តម្កើង​នៃ​ការ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ តើ​មាន​អ្វី? ទំនុក​តម្កើង​នៃ​ការ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ ជា​ទំនុក​តម្កើង​ក្នុង​គម្ពីរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ…

អាន​បន្ថែម

តើ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​មាន​តួនាទី​អ្វី​ក្នុង​ការ​អភ័យទោស​ពី​អំពើ​បាប ?

តួនាទីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ក្នុងការអភ័យទោសពីអំពើបាប ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ការលើកលែងទោស...

អាន​បន្ថែម

តើបុណ្យណូអែលជាអ្វី?

តើបុណ្យណូអែលជាអ្វី? បុណ្យណូអែល គឺជាពិធីបុណ្យសាសនាប្រចាំឆ្នាំ ដែលរំលឹកដល់ការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវ នៃណាសារ៉ែត។ ខ្ញុំ​ដឹង …

អាន​បន្ថែម

តើ​បទបញ្ញត្តិ​ទាក់ទង​នឹង​ជំនឿ​គ្រីស្ទាន​យ៉ាង​ដូចម្ដេច ?

តើ​បទបញ្ញត្តិ​ទាក់ទង​នឹង​ជំនឿ​គ្រីស្ទាន​យ៉ាង​ដូចម្ដេច ? ជំនឿគ្រិស្តសាសនា គឺជាគោលលទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃគ្រិស្តសាសនា ដែលតំណាងឱ្យ…

អាន​បន្ថែម

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​តួនាទី​របស់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​ជា​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ និង​ជា​ព្រះប្រោសលោះ ?

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ និងជាព្រះប្រោសលោះ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺជាព្រះមេស្ស៊ី ដែលត្រូវបានចាត់ដោយព្រះ ដើម្បីលោះ និងសង្គ្រោះ...

អាន​បន្ថែម

តើអ្នកណាជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងសៀវភៅយ៉ូប?

តើអ្នកណាជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងសៀវភៅយ៉ូប? សៀវភៅ​យ៉ូប​គឺ​ជា​សៀវភៅ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សៀវភៅ​ដ៏​ច្រើន​បំផុត…

អាន​បន្ថែម

តើកម្លាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្វី?

កម្លាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ តើអ្វីជាកម្លាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ? កម្លាំង​នៃ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ គឺ​ជា​កម្លាំង​មួយ​ក្នុង​ចំណោម...

អាន​បន្ថែម

តើ​ទំនុកតម្កើង​នៃ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​សង្គ្រោះ​មាន​អ្វីខ្លះ?

Psalms of Salvation History ទំនុកតម្កើង​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ការ​និទាន​រឿង​ព្រះគម្ពីរ និង​ជា​ឧបករណ៍…

អាន​បន្ថែម

តើ​ព្រះវិហារ​ដែល​ចំណាស់​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​ជាអ្វី?

តើព្រះវិហារដែលចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជាអ្វី? ព្រះវិហារដ៏ចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក នឹងមានអាយុកាលចន្លោះពីឆ្នាំ…

អាន​បន្ថែម

តើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះ ឬជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ?

តើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះ ឬជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ? អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយ សំណួរថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះ ឬជាព្រះរាជបុត្រ...

អាន​បន្ថែម

តើ​ព្រះ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ណា​ចំពោះ​សកលលោក និង​មនុស្សជាតិ?

តើព្រះទាក់ទងនឹងសកលលោក និងមនុស្សជាតិយ៉ាងដូចម្ដេច? ព្រះ ជាបេះដូងនៃសកលលោក និងមនុស្សជាតិ តាមរយៈ...

អាន​បន្ថែម

តើពិធីបុណ្យនៃការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យបុណ្យអ៊ីស្ទើរគឺជាអ្វី?

ពិធីបុណ្យនៃការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យ បុណ្យអ៊ីស្ទើរ បុណ្យអ៊ីស្ទើរ ថ្ងៃអាទិត្យ គឺជាថ្ងៃបុណ្យដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុង…

អាន​បន្ថែម

តើអ្វីជាសារៈសំខាន់នៃគម្ពីរសញ្ញាចាស់សម្រាប់គ្រិស្តសាសនា?

សារៈសំខាន់នៃគម្ពីរសញ្ញាចាស់សម្រាប់គ្រិស្តសាសនា គម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាផ្នែកមួយនៃសាសនាគ្រឹស្ត និងជាសៀវភៅដំបូងបង្អស់ ...

អាន​បន្ថែម

តើ​ឃ្លា​គម្ពីរ​ណា​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការ​អភិសេក?

ប្រយោគព្រះគម្ពីរដែលប្រើក្នុងអភិបូជា ការបូជានៃអភិបូជា គឺជាសំណុំនៃអំពើសាសនាដែលបានប្រារព្ធនៅក្នុង…

អាន​បន្ថែម

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ទំនុក​តម្កើង?

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ទំនុក​តម្កើង ទំនុកតម្កើង​ជា​ទម្រង់​បុរាណ​នៃ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​គ្រិស្ត​សាសនិក។ ទម្រង់នៃការថ្វាយបង្គំនេះគឺ ...

អាន​បន្ថែម

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​គោល​គំនិត​នៃ​ការ​លើក​តម្កើង​ក្នុង​សាសនា​គ្រិស្ត?

តើការលើកតម្កើងនៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្តគឺជាអ្វី? ការលើកតម្កើង គឺជាគោលគំនិតរបស់គ្រិស្តបរិស័ទ ដែលសំដៅទៅលើអាកប្បកិរិយា និង…

អាន​បន្ថែម

អ្វី​ទៅ​ជា​បុណ្យ?

អ្វី​ទៅ​ជា​បុណ្យ? ពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានគេយល់ថាជាទម្រង់នៃការថ្វាយបង្គំ ការថ្វាយបង្គំ ការសរសើរ និងការបម្រើដល់ព្រះនៅក្នុង ...

អាន​បន្ថែម

តើ​ទំនុក​តម្កើង​អង្វរ​ជាអ្វី?

ទំនុកតម្កើង ទំនុកតម្កើង តើពួកគេជាអ្វី? ទំនុកតម្កើង​ជា​ប្រភេទ​នៃ​ទំនុកតម្កើង​ដែល​បាន​សរសេរ​ក្នុង​គម្ពីរ។ ទាំងនេះ…

អាន​បន្ថែម

តើការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្វី?

តើការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្វី? ការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ គឺជាឥទ្ធិពលរបស់ព្រះលើជីវិត...

អាន​បន្ថែម

តើ​បញ្ញត្តិ​ទី​ប្រាំពីរ​ជា​អ្វី?

តើ​បញ្ញត្តិ​ទី​ប្រាំពីរ​ជា​អ្វី? បញ្ញត្តិទីប្រាំពីរ គឺជាបញ្ញត្តិចុងក្រោយនៃបញ្ញត្តិដប់ប្រការ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បី…

អាន​បន្ថែម

តើការយាងមកជាលើកទីពីរគឺជាអ្វី?

តើការយាងមកជាលើកទីពីរគឺជាអ្វី? ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាការយាងមកផែនដីរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ វាត្រូវបានព្យាករណ៍…

អាន​បន្ថែម

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​គ្រោះ​កាច​របស់​បក្សី?

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​គ្រោះ​កាច​របស់​បក្សី? ប៉េស្ត​បក្សី​ជា​ពាក្យ​ដែល​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​ពណ៌នា​អំពី​មុខរបរ…

អាន​បន្ថែម

បណ្ណាល័យល្បិច
ស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត។
អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។
ដំណើរការវាងាយស្រួល
សៀវភៅដៃខ្នាតតូច
a របៀបធ្វើ
វេទិកា
ប្រភេទសម្រាក
ទស្សនាវដ្តី Lava
អ្នកខុស