គោលនយោបាយភាពឯកជន

ខាងក្រោមនេះ យើងបង្ហាញអំពីកាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិដែលត្រូវគ្នានឹងអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ https://descubrir.online. នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីតម្លាភាពអំពីគោលបំណងនៃគេហទំព័រនេះ និងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង ក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិដែលត្រូវនឹងអ្នក។

ដើម្បីចាប់ផ្តើម អ្នកគួរតែដឹងថាគេហទំព័រនេះសម្របទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងការការពារទិន្នន័យ ដែលប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមភ្លាមៗរបស់អ្នក និង ខូឃីស៍ ដែលយើងប្រើដើម្បីឱ្យគេហទំព័រនេះដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងអាចអនុវត្តសកម្មភាពរបស់វា។

ជាពិសេសគេហទំព័រនេះអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិដូចខាងក្រោមៈ

RGPD (បទប្បញ្ញត្តិ (EU) 2016/679 នៃសភាអឺរ៉ុប និងក្រុមប្រឹក្សាចុះថ្ងៃទី 27 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ទាក់ទងនឹងការការពារបុគ្គលធម្មជាតិ) ដែលជាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបង្រួបបង្រួមបទប្បញ្ញត្តិនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅក្នុងបណ្តាប្រទេស EU ផ្សេងៗគ្នា។

LOPD (ច្បាប់សរីរាង្គ 15/1999 ចុះថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងព្រះរាជក្រឹត្យលេខ 1720/2007 ចុះថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ LOPD) ដែលគ្រប់គ្រងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងកាតព្វកិច្ចដែល អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើគេហទំព័រ ឬប្លក់ត្រូវតែសន្មត់ថានៅពេលគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននេះ។

LSSI (ច្បាប់លេខ 34/2002 ថ្ងៃទី 11 ខែកក្កដា ស្តីពីសេវាសង្គមព័ត៌មាន និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក) ដែលគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិច ដូចករណីនៃប្លុកនេះ។

ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណកម្ម

សកម្មភាពគេហទំព័រ៖ ការចង់ដឹងចង់ឃើញគ្រប់ប្រភេទ។

អ៊ីមែល: [អ៊ីមែលការពារ]

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដោយមានការយល់ព្រមភ្លាមៗរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុក និងដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងដែលបានផ្តល់ និងពិពណ៌នាខាងក្រោមនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ រហូតដល់អ្នកស្នើសុំឱ្យយើងលុបវា។

យើងជូនដំណឹងដល់អ្នកថាគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអាចត្រូវបានកែប្រែនៅពេលណាមួយដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងច្បាប់ថ្មីឬការផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពរបស់យើងដោយច្បាប់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ពេលវេលានៅលើគេហទំព័រ។ ការកែប្រែបែបនេះនឹងត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកមុនពេលដាក់ពាក្យ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

អ្នកគួរតែដឹង ដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់អ្នកថា យើងនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមភ្លាមៗរបស់អ្នកដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលត្រូវគ្នាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងករណីនីមួយៗ ដែលមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមនោះ អ្នកបានអាន និងទទួលយកគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

នៅពេលដែលអ្នកចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកសន្មតថាអ្នកប្រើរបស់អ្នកមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវគ្នា។

ការចុះឈ្មោះនិងគោលបំណងនៃទិន្នន័យរបស់អ្នក

ដោយផ្អែកលើទំរង់រឺផ្នែកដែលអ្នកចូលប្រើយើងនឹងស្នើសុំទិន្នន័យចាំបាច់សំរាប់គោលបំណងដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។ គ្រប់ពេលវេលាអ្នកត្រូវផ្តល់ការយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលយើងស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

ជាទូទៅ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក មតិយោបល់ សំណួរ ឬសំណើប្រភេទណាមួយដែលអ្នកធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈទម្រង់ទំនាក់ទំនងណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នក។

ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសំណួរ សំណើ សកម្មភាព ផលិតផល ព័ត៌មាន និង/ឬសេវាកម្ម។ តាម​រយៈ​អ៊ី​ម៉ែ​ល។

ដើម្បីផ្ញើឱ្យអ្នកនូវការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកឬរូបវន្តផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនងអាចធ្វើទៅបាន។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងនេះនឹងទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលសេវាកម្មព័ត៌មានឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងក៏ដូចជាផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងនោះដែលយើងអាចគិតពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកហើយដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយអ្នកសហការក្រុមហ៊ុនឬ“ ដៃគូ” ដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយឬពាណិជ្ជកម្ម។

ប្រសិនបើដូច្នេះមែន យើងធានាថាភាគីទីបីទាំងនេះនឹងមិនអាចចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានឡើយ ដោយមានករណីលើកលែងដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងខាងក្រោម ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ការទំនាក់ទំនងទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ discover.online ក្នុងនាមជាម្ចាស់គេហទំព័រ។

ក្នុងករណីនេះ អ្នកគួរតែដឹងថាយើងគ្រាន់តែផ្តល់ និងសម្របសម្រួលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រ និង/ឬវេទិកានៃភាគីទីបីទាំងនេះ ដែលផលិតផលដែលយើងបង្ហាញអាចទិញបាន ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរក និងការទិញយកពួកវាយ៉ាងងាយស្រួល។

សម្រាប់ហេតុផលទាំងអស់នេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងជាមុននូវគ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌនៃការទិញគោលការណ៍ភាពឯកជនសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់និង / ឬគេហទំព័រស្រដៀងគ្នានេះមុនពេលបន្តទិញផលិតផលទាំងនេះឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ។

ភាពត្រឹមត្រូវនិងការពិតនៃទិន្នន័យ

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ និងការកែប្រែទិន្នន័យដែលអ្នកផ្ញើទៅកាន់ Discover.online ដោយលើកលែងឱ្យយើងពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះ។

ម៉្យាងវិញទៀតវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានានិងឆ្លើយតបក្នុងករណីណាក៏ដោយចំពោះភាពត្រឹមត្រូវសុពលភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្តល់ជូនហើយអ្នកអនុវត្តដើម្បីរក្សាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

អនុលោមតាមអ្វីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទម្រង់ទំនាក់ទំនង ឬជាវ។

ការដកហូតសិទ្ធិនិងការរំលោភសិទ្ធិ

ក្នុងនាមជាម្ចាស់ទិន្នន័យដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងអ្នកអាចប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលប្រើការកែតម្រូវការលុបចោលនិងការប្រឆាំងនៅពេលណាមួយដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ [អ៊ីមែលការពារ] និងភ្ជាប់ឯកសារថតចំលងជាភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវ។

ដូចគ្នានេះដែរអ្នកអាចឈប់ជាវនៅពេលណាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងឬទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់ពីអ៊ីម៉ែលតែមួយដែលអ្នកបានទទួលឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង [អ៊ីមែលការពារ].

ចូលប្រើទិន្នន័យដោយគណនីលេខបី

ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មចាំបាច់យ៉ាងតឹងរឹងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍន៍សកម្មភាពនៃគេហទំព័រនេះ យើងជូនដំណឹងដល់អ្នកថា យើងចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាខាងក្រោមក្រោមលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពដែលត្រូវគ្នា។

អ្នកអាចធានាថាភាគីទីបីទាំងនេះនឹងមិនអាចប្រើព័ត៌មានដែលបាននិយាយសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយពួកគេដោយគុណធម៌នៃបទប្បញ្ញត្តិដែលមានទាក់ទងទៅនឹងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។

គេហទំព័ររបស់យើងប្រើម៉ាស៊ីនមេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយសម្រួលដល់ខ្លឹមសារពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកមើលនៅលើទំព័ររបស់យើង។ ម៉ាស៊ីនបម្រើផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះប្រើ ខូឃីស៍ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសម្របខ្លឹមសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងទម្រង់ប្រជាសាស្រ្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់៖

Google បានវិភាគ:

Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google Inc ដែលជាក្រុមហ៊ុន Delaware ដែលមានការិយាល័យធំនៅ ១៦០០ Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA ៩៤០៤៣, សហរដ្ឋអាមេរិក (“ Google”) ។

Google Analytics ប្រើ“ ខូឃីស៍” ដែលជាឯកសារអត្ថបទដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីជួយគេហទំព័រឱ្យវិភាគពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើគេហទំព័រ។

ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយខូឃីអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋានអាយភីរបស់អ្នក) នឹងត្រូវបានបញ្ជូននិងរក្សាទុកដោយហ្គូហ្គោលដោយផ្ទាល់។ Google នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងនាមយើងដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដោយចងក្រងរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពគេហទំព័រនិងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគេហទំព័រនិងការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត។

ហ្គូហ្គោលអាចបញ្ជូនព័ត៌មានដែលបាននិយាយទៅភាគីទីបីនៅពេលដែលច្បាប់តម្រូវឬនៅពេលដែលភាគីទីបីដំណើរការព័ត៌មានជំនួសក្នុងនាមហ្គូហ្គល។ Google នឹងមិនភ្ជាប់អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលវាមានទេ។

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ និងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក អ្នកអាចបដិសេធដំណើរការទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានដោយបដិសេធការប្រើប្រាស់ ខូឃីស៍ ដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមស្របនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក អ្នកគួរតែដឹងថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើមុខងារពេញលេញនៃគេហទំព័រនេះបានទេ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអ្នកទទួលយកដំណើរការទិន្នន័យដោយហ្គូហ្គលតាមលក្ខណៈនិងគោលបំណងដែលបានបង្ហាញ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Google នៅ https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ។

Google Adsense៖

Google ជាអ្នកផ្តល់សេវាដៃគូប្រើប្រាស់ ខូឃីស៍ ដើម្បីបង្ហោះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រនេះ។ អ្នកអាចបិទការប្រើប្រាស់ខូគី DART តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google និងដោយការចូលទៅកាន់គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃបណ្តាញមាតិកា៖ https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ។

Google ប្រើក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដៃគូដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានពីការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀត (មិនរាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក) ដើម្បីបម្រើអ្នកជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមដំណើរការទិន្នន័យដោយហ្គូហ្គលតាមលក្ខណៈនិងគោលបំណងដែលបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ ខូឃីស៍ និងការអនុវត្តការប្រមូលព័ត៌មាន និងនីតិវិធីទទួលយក ឬបដិសេធ សូមមើលរបស់យើង។ គោលនយោបាយខូឃីស៍.

មូលដ្ឋានសន្តិសុខ

DiscoverOnline បានអនុម័តវិធានការបច្ចេកទេស និងស្ថាប័នចាំបាច់ទាំងអស់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសុចរិតភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលវាដំណើរការ ក៏ដូចជាដើម្បីការពារការបាត់បង់ ការផ្លាស់ប្តូរ និង/ឬការចូលប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។

យើងរំលឹកអ្នកថា សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយទំព័រគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយខូគី.