ការអធិស្ឋានដល់អ្នកស្លាប់

ការអធិស្ឋានដល់អ្នកស្លាប់

វាមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេដែលប្រធានបទនៃអ្នកស្លាប់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ ហើយសូម្បីតែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក៏ដោយក៏វាគួរឱ្យសោកស្ដាយ…

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានគេង

ការអធិស្ឋានគេង

បញ្ហា និងការលំបាកជាច្រើនដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គ្របដណ្ដប់ តានតឹង និងជះឥទ្ធិពលដល់យើងដល់កម្រិតដែល…

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក។

សាក្រាម៉ង់​នៃ​ពិធីបុណ្យ​ជ្រមុជទឹក​គឺ​តាមរយៈ​ការ​ដែល​យើង​រំដោះខ្លួន​យើង​ពី​អំពើបាប ហើយ​ឧទ្ទិស​ខ្លួន​យើង​ជា​កូន​របស់​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង...

ឡេដឺម៉ា។