ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការថ្វាយ

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការថ្វាយ នៅពេលនៃការបង្ហាញទំនិញរបស់យើងមុនពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះអម្ចាស់វាពិតជាសំខាន់ណាស់។

ការផ្តល់ជូនអាចទុកនៅអាសនៈឬឃ្លាំងនៃព្រះវិហារឬយើងអាចផ្តល់ឱ្យពួកគេដោយផ្ទាល់ទៅមនុស្សជាក់លាក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាព្រះអម្ចាស់សមនឹងទទួលចំណែកនៃការចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។ 

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការថ្វាយ

 នេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយដែលនាំមកនូវពរជ័យរាប់មិនអស់ដល់ជីវិតរបស់យើង។ ក្នុងការធ្វើដង្វាយយើងកំពុងផ្តល់អំណោយដែលយើងទទួលពីព្រះគុណហើយគួរតែធ្វើដោយចិត្តរីករាយព្រោះនេះគឺជាអ្នកផ្តល់ឱ្យដែលព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរ។ 

1) ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការថ្វាយនិងដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់

"ព្រះវរបិតាសួគ៌
ថ្ងៃនេះយើងនាំមកនូវការផ្តល់ជូនដ៏ល្អបំផុតនៃប្រាក់ចំណូលនិងផលិតកម្មរបស់យើង។
យើងបានបែងចែកចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងតាមសមាមាត្រដែលអ្នកបានចំរើន។ 
រីករាយនឹងអ្វីដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកនៅថ្ងៃនេះ។
យើងបានសន្យាជាមួយនឹងបបូរមាត់របស់យើងថាយើងនឹងបម្រើអ្នកដូច្នេះយើងស្ម័គ្រចិត្តយកតង្វាយរបស់យើងមកអ្នក។
យើងយល់ថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ឧឡារិកនៅចំពោះមុខអ្នកហើយយើងគោរពដោយគោរពនូវអ្វីដែលយើងផ្តល់ជូននៅថ្ងៃនេះ។
ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ! នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងនាំយកតង្វាយទាំងនេះមកតុលាការរបស់អ្នក។
សូមអរគុណចំពោះការបន្សុតនិងបន្សុទ្ធជីវិតរបស់យើងពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងយល់ថាដង្វាយទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយយុត្តិធម៌ចំពោះភាពអស្ចារ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ្នក។ 
សូមឱ្យការបង្ហាញការថ្វាយបង្គំរបស់យើងគាប់ដល់អ្នក។
យើងខ្ញុំលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គព្រោះតែព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅពេលយើងយកតង្វាយរបស់យើងមកថ្វាយព្រះអង្គ។ យើងគោរពអ្នកអូព្រះអម្ចាស់!
ថ្ងៃនេះយើងនឹងរីករាយក្នុងការបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះយើងធ្វើអស់ពីចិត្ត។
នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ
អាម៉ែន
"

អធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ការថ្វាយនិងដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់ដោយសេចក្តីជំនឿដ៏អស្ចារ្យ។

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានដល់ Saint Cyprian

ការថ្វាយនិងដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់គឺជាគោលការណ៍ព្រះគម្ពីរដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយវិវរណៈពីព្រោះវាច្រើនតែជាបញ្ហានៃការរិះគន់ដែលមានគោលការណ៍ទាំងនេះហើយអនុវត្តវានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។

នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាមនុស្សដែលថ្វាយដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់របស់ពួកគេគឺជាមនុស្សរុងរឿងនៅក្នុងគ្រប់ទាំងន័យនៃជីវិត។ 

ការផ្តល់ជូនអាចជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែមួយភាគដប់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអម្ចាស់បង្កើតបានប្រាក់ចំណេញរបស់យើងចំនួនដប់ភាគរយមិនថារូបិយវត្ថុឬផ្សេងទៀត។

ពាក្យនេះបង្រៀនយើងថាព្រះទ្រង់បន្ទោសអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងដរាបណាយើងធ្វើតាមដោយការថ្វាយដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់តាមពេលវេលានិងដោយដួងចិត្តពេញដោយអំណរ។ 

២) ការអធិស្ឋានដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះ

"ព្រះអម្ចាស់អរគុណអ្នកសម្រាប់អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំសម្រាប់អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើឱ្យខ្ញុំរីកចម្រើន។
ខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងគុណអ្នកទេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំនឹងទៅ។
អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានច្រូតកាត់ថ្ងៃនេះបានរីកចម្រើនអរគុណដល់អ្នក។
អ្នកបានធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សល្អជាង។
សូមអរគុណចំពោះក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិនិងមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំ។
អរគុណដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវជីវិតមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀត 
មួយថ្ងៃទៀតដើម្បីសរសើរនិងគោរពអ្នកស្រឡាញ់អ្នក។
បើគ្មានអ្នកវាគ្មាននរណាម្នាក់ទេសូមអរគុណព្រះអម្ចាស់។ 
ខ្ញុំមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្ញុំដល់អ្នកដើម្បីសងអ្នកនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំទេ។
អាម៉ែន។"

តង្វាយទោះបីយើងទុកវានៅក្នុងឃ្លាំងរឺអោយទៅអ្នកផ្សេងក៏ដោយ គឺជាព្រះតែមួយដែលបានទទួលនៅស្ថានបរមសុខ ហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់មកយើងតាមសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់។

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានរបស់កូនចៀមសុភាព

ការអំពាវនាវគឺធ្វើដង្វាយដោយចិត្តរីករាយព្រោះពាក្យនេះប្រាប់យើងថាលោកបានប្រទានពរដល់អ្នកផ្តល់ដែលរីករាយដូច្នេះយើងមិនអាចផ្តល់អ្វីមួយដោយដួងចិត្តដែលមានភាពល្វីងជូរចត់ប៉ុន្តែរីករាយចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងផ្តល់។

៣) ការអធិស្ឋានគំរូសំរាប់ការថ្វាយ

"លោកម្ចាស់
ថ្ងៃនេះយើងនាំយកតង្វាយនិងអំណោយរបស់យើងទៅរកប្រាក់ចំណូលនិងផលិតកម្មរបស់យើង។
យើងបានបែងចែកចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើង 
សមាមាត្រដូចគ្នាដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងដើម្បីធ្វើឱ្យយើងរីកចម្រើន។
មើលដោយសេចក្តីរីករាយនិងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកនៅថ្ងៃនេះ។
យើងបានសន្យាដោយបបូរមាត់ថាយើងនឹងបំរើអ្នក 
នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងនាំយកដង្វាយរបស់អ្នកដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយមិនគិតពីខ្លួនឯង។
យើងយល់ថានេះគឺជាពិធីមួយមុនអ្នក។
ហើយយើងព្យាបាលដោយសុភាពរាបសានិងយកចិត្តទុកដាក់នូវអ្វីដែលយើងផ្តល់ជូនថ្ងៃនេះ។
ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ! 
នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងនាំយកតង្វាយទាំងនេះមកព្រះវិហាររបស់អ្នក។
សូមអរគុណចំពោះការបន្ទន់សំអាតនិងការពារជីវិតយើង។ 
ពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងយល់ថាដង្វាយទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយយុត្តិធម៍ចំពោះភាពឧត្តុង្គឧត្ដមនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ្នក។
សូមឱ្យការបង្ហាញការថ្វាយបង្គំរបស់យើងគាប់ដល់អ្នក។
យើងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គព្រោះតែព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅពេលយើងយកតង្វាយរបស់យើងមកថ្វាយព្រះអង្គនៅចំពោះព្រះភក្ត្រព្រះអង្គយើងខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ។
ថ្ងៃនេះយើងនឹងរីករាយក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងធ្វើទានព្រោះអស់ពីចិត្តយើងធ្វើកិច្ចការនេះ។
នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
អាម៉ែន"

ក្នុងន័យនេះយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលតែមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពោរពេញទៅដោយគំរូរាប់មិនអស់។ ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនិងខ្លាំងបំផុតដែលយើងឃើញគាត់នៅក្នុងអាប្រាហាំដូចគ្នាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឪពុកនៃជំនឿគាត់ត្រូវបានគេសាកល្បងហើយអាចផ្តល់កូនប្រុសរបស់គាត់ប្រសិនបើព្រះអម្ចាស់មិនផ្តល់ឱ្យគាត់នូវកំភួនជើង។ 

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋាននៅផ្លូវ Jude Jude Thaddeus សម្រាប់ករណីពិបាកនិងអស់សង្ឃឹម

នៅទីនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍នៃការគោរពប្រតិបត្តិហើយដូចនេះមានមេរៀនជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចរៀនការបង្រៀនសំខាន់ៗអស់មួយជីវិត។ 

តើអ្វីទៅជាការអធិស្ឋានសម្រាប់ការថ្វាយសម្រាប់? 

យើងអធិស្ឋាននៅពេលថ្វាយតង្វាយដូច្នេះ ព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរដល់សកម្មភាពដែលយើងកំពុងធ្វើ។ ធ្វើជាព្រះតែមួយដែលគុណហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងដើម្បីដឹកនាំយើងឱ្យវាដល់អ្នកដែលត្រូវការហើយដូច្នេះយើងតែងតែមានបំណងប្រាថ្នានោះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ដង្វាយ 

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងថាដង្វាយមិនមែនតែងតែជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធទេតែអាចធ្វើបានជាមួយអ្វីទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍វាជារឿងធម្មតាទេដែលឃើញការថ្វាយផ្លែឈើឬផ្កាហើយទាំងអស់ត្រូវបានទទួលពីព្រះអម្ចាស់។ 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអធិស្ឋានសម្រាប់ការថ្វាយគ្រីស្ទាន?

នេះដូចជា  រាល់ការអធិស្ឋានវាត្រូវតែត្រូវបានធ្វើចេញពីជម្រៅនៃបេះដូងរបស់យើងនិងដោយការយល់ដឹងពេញលេញពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ។

ជាច្រើនដងនៅពេលដែលដង្វាយនោះគឺជាវត្ថុយើងមិនដឹងថាវាជាសកម្មភាពខាងវិញ្ញាណហើយនេះជាគោលការណ៍ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេពីព្រោះវាគឺជាព្រះដែលបានទទួលតង្វាយរបស់យើងហើយដែលនឹងអោយរង្វាន់ដល់យើងយោងទៅតាមភោគទ្រព្យរបស់គាត់។ សិរីរុងរឿង 

ការអធិស្ឋានសុំដង្វាយដ៏មានអានុភាពនិងដង្វាយមួយភាគក្នុងដប់គឺជាការមួយដែលបានធ្វើដោយសេចក្ដីជំនឿដោយជឿជាក់ថាព្រះខ្លួនឯងកំពុងស្តាប់យើងហើយធ្វើជាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលផ្តល់ចម្លើយដល់អ្វីដែលយើងស្នើសុំមិនថាខាងរូបកាយឬខាងវិញ្ញាណទេយើងត្រូវតែអធិស្ឋានពីព្រលឹងជានិច្ចហើយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយព្រះរាល់អ្នកបង្កើតនិងជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់។ ។  

ការអធិស្ឋានបន្ថែមទៀត:

 

បណ្ណាល័យល្បិច
ស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត។
អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។
ដំណើរការវាងាយស្រួល
សៀវភៅដៃខ្នាតតូច
a របៀបធ្វើ
វេទិកា
ប្រភេទសម្រាក
ទស្សនាវដ្តី Lava
អ្នកខុស