ការអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្ម

ការអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្ម el mundo ។ ភាពខាងវិញ្ញាណគឺជាការពិតដែលយើងមិនអាចគេចផុតឬព្រងើយកន្តើយបាននោះហើយជាមូលហេតុដែលនៅពេលយើងចាប់ផ្តើមការខិតខំថ្មីវាជាការល្អក្នុងការធ្វើ ការអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្ម យើងហៀបនឹងចាប់ផ្តើមហើយ

ដើម្បីក្លាយជាអាជីវកម្មដែលមានពរដូច្នេះថាមពលល្អហូរគ្រប់ពេល។ យើងអាចស្នើសុំភាពរុងរឿងហើយអ្នកដែលចូលក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាមានសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់។

អធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្មមិនចាំបាច់ទេនៅពេលចាប់ផ្តើមវាយើងអាចអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្មដែលមានពេលវេលាដើររួចហើយ។

រឿងសំខាន់គឺប្រទានពរដល់គាត់ក្នុងនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយជឿថាការអធិស្ឋានដែលយើងបានធ្វើមានអំណាច។

ក្នុងករណីទាំងនោះដែលជំនួញមិនមែនជារបស់យើងប៉ុន្តែវាមកពីមិត្តភក្តិឬសមាជិកគ្រួសារយើងក៏អាចអធិស្ឋានសុំឱ្យអាជីវកម្មនោះទទួលបានជោគជ័យនិងរីកចម្រើនផងដែរ។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្មតើវាសម្រាប់អ្វី? 

ការអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្មគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះតាមរយៈវាយើងអាចរកឃើញផ្លូវដែលអាជីវកម្មត្រូវដើរសូមចាំថាច្រើនដងដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងពិតជាត្រូវធ្វើអ្វីខុសប្លែកពីគេហើយនេះជាពេល តាមរយៈការអធិស្ឋានយើងអាចទទួលបានអាស័យដ្ឋានដែលយើងត្រូវការ ធ្វើការសំរេចចិត្តល្អហើយដើរផ្លូវត្រូវ។ 

យើងមានសមត្ថភាពខាងវិញ្ញាណដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងជាមួយពួកបរិសុទ្ធយើងមិនអាចរង់ចាំអ្នកផ្សេងទៀតមកប្រទានពរដល់អ្វីដែលជារបស់យើងទេជាការពិតយើងអាចពឹងផ្អែកលើមិត្តភក្តិឬសមាជិកគ្រួសារប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវខាងវិញ្ញាណមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវរៀនទុកចិត្ត ការអធិស្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានដើម្បីឱ្យអ្វីៗបានល្អ

យើងមិនអាចស្នើសុំភាពរុងរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានទេប្រសិនបើយើងមិនជឿថាវាអាចទៅរួចដើម្បីទទួលបានវាលើសពីការរៀនអធិស្ឋាន។

យើងត្រូវតែមានជំនឿថាការអធិស្ឋានដែលយើងបានធ្វើនឹងទៅដល់ឋានសួគ៌ហើយវានឹងបំពេញគោលបំណងដែលយើងបានស្នើសុំ។

រង់ចាំការឆ្លើយតបពីពួកយើង ការអធិស្ឋាន វាអាចជារឿងពិបាកបំផុត ប្រសិនបើយើងទុកចិត្តវាប្រាកដជាទទួលយកអ្វីដែលយើងស្នើសុំយ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅដល់

ការអធិស្ឋានដើម្បីប្រទានពរដល់អាជីវកម្ម 

ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសុំជំនួយពីអ្នកដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។ អ្នកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំនិងជាដៃគូល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ។

សូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងថ្មីនេះដើម្បីឱ្យខ្ញុំទទួលជោគជ័យ។ សម្រាប់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនិងអតិថិជនដែលខ្ញុំនឹងបម្រើ។ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវអំណាចនៃការវិនិច្ឆ័យល្អ។

ប្រាជ្ញានិងការណែនាំរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើននិងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះនាមសួគ៌របស់អ្នក។

សូមអរគុណ! អាម៉ែន។

 ភាពបរិបូរណ៍ភាពស្ទាត់ជំនាញការណែនាំដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តគំនិតថ្មីៗនិងសំណូមពរជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចដាក់នៅចំពោះមុខព្រះដែលអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្តល់ជំនួយប្រកបដោយមេត្តារបស់យើង។

គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ជាងអ្នកដែលតម្រូវការដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិយាយជាមួយព្រះហើយបង្ហាញពួកគេម្នាក់ៗទៅគាត់។

ចងចាំថាការអធិស្ឋានកំពុងនិយាយជាមួយព្រះបន្ទាប់មកនិយាយជាមួយគាត់ហើយកុំភ្លេចផ្តល់ពេលវេលាឱ្យគាត់ឆ្លើយតបឆ្លើយតបដើម្បីផ្លាស់ទីបំណែកទៅនឹងការពេញចិត្តរបស់អ្នក។

មិនមែនអ្វីៗទាំងអស់នឹងកើតឡើងដូចដែលយើងចង់អោយវាកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់នោះប្រាកដជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះពររបស់យើង។ 

សម្រាប់ការងារនិងជំនួញមានច្រើន

ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសុំជំនួយពីអ្នកដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។ អ្នកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំនិងជាដៃគូល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ។ សូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងថ្មីនេះដើម្បីឱ្យខ្ញុំទទួលជោគជ័យ។

សម្រាប់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនិងអតិថិជនដែលខ្ញុំនឹងបម្រើ។ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវអំណាចនៃការវិនិច្ឆ័យល្អ។

ប្រាជ្ញានិងការណែនាំរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើននិងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះនាមសួគ៌របស់អ្នក។

សូមអរគុណ! អាម៉ែន។

មនុស្សជាច្រើន។ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី ហើយពួកគេចង់រីករាយនឹងភាពសំបូរបែបដោយមិនបានដឹងថាវាកើតឡើងជាបណ្តើរ ៗ នៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការ។

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់និងធានាដល់មនុស្សម្នាក់

ដូច្នេះការស្នើសុំភាពបរិបូរណ៍ដោយមិនធ្វើការគឺសួរដោយឥតប្រយោជន៍។ ព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាជំនឿដែលគ្មានការងារធ្វើគឺងាប់ដូច្នេះយើងត្រូវសុំព្រះប្រទានឱ្យយើងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែក៏ធ្វើការឱ្យយើងដើម្បីទទួលបានដែរ។

យើងត្រូវតែរៀនបង្កើតប្រយោគអោយបានត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចស្នើសុំអ្វីដែលយើងមិនត្រូវការយើងស្នើសុំរបស់មានតម្លៃទេតែមិនមែនជាសេដ្ឋកិច្ចទេ។

ឧទាហរណ៍ប្រាជ្ញាជាមួយវាយើងអាចសម្រេចបានច្រើន។

ការអធិស្ឋាននៅផ្លូវ Jude Jude Thaddeus សម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្លូវយូថាសដេឌុស
នៅពេលនេះយើងសូមអង្វរអ្នកអោយទូលអង្វរនៅចំពោះព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើង
ដើម្បីភាពរីកចំរើននៃអាជីវកម្មរបស់យើង
ប្រភពការងារសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននិងម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រួសារយើង
គ្របដណ្តប់គ្រប់ជ្រុងនៃពរជ័យ
ហើយសំរាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងនោះ
ដើម្បីឱ្យការងាររបស់យើងបានទទួលព្រះពរពីព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
និងរីករាយនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់។
ផ្លូវយូថាសដេឌុស
កុំអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងកន្លែងធ្វើការនេះ
ទទួលសំណូកឬផ្លែឈើនៃអាជីវកម្មមិនល្អមួយចំនួនត្រូវបានទទួលយក
សូមអោយអ្វីៗដែលយើងធ្វើមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងគួរអោយគោរព
សូមឱ្យយើងធ្វើការដោយស្មោះត្រង់
គិតថ្លៃសេវាកម្មសមរម្យនិងដោយក្ដីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនយើង
ជួយយើងឱ្យសម្រេចគោលដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។
យើងសូមអង្វរអ្នកឱ្យបង្រៀនយើងអំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
ដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងនេះ
សូមអោយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផង។
អ្នកដែលជួយយើងធ្វើកិច្ចការដ៏ថ្លៃថ្នូ
ប្រទានពរដល់គំនិតសកម្មភាពនិងពាក្យសម្តីរបស់យើង
យើងសូមអង្វរអ្នកក្នុងនាមព្រះអង្គសង្រ្គោះរបស់យើងអាម៉ែន។

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្រៀនយើងថាយើងត្រូវតែរីកចម្រើនដូចព្រលឹងយើងលូតលាស់ហើយយើងស្វែងរកនគរព្រះនិងយុត្តិធម៌របស់គាត់ហើយអ្វីៗផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានបន្ថែមបន្ទាប់មកយើងផ្តោតថាមពលទាំងអស់លើការចិញ្ចឹមស្មារតីរបស់យើងតាមវិធីនេះយើងធានាថាភាពរុងរឿងនឹងមកដល់ តាមផ្លូវពីព្រោះព្រះសន្យា។

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានដើម្បីគិតពីខ្ញុំ

ចូរយើងទុកចិត្តលើការអធិស្ឋាននិងធ្វើការដើម្បីឱ្យអ្វីដែលយើងកំពុងស្នើសុំនឹងឈានដល់យើងកាន់តែលឿន។

តើខ្ញុំអាចនិយាយប្រយោគទាំង ៣ បានទេ?

តើអ្នកអាចអធិស្ឋានច្រើនជាងការអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់ការងារជំនួញនិងភាពបរិបូរណ៍ចំពោះព្រះនិងសេដេសថាដេដេសបានទេ?

អ្នកអាចអធិស្ឋានបាទ។

អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាអ្នកអធិស្ឋានដោយជំនឿច្រើននៅក្នុងចិត្ត។

ប្រសិនបើអ្នកមានជំនឿហើយប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងអ្នកអាចអធិស្ឋានដោយគ្មានបញ្ហា។

ចូរចាំថាគ្រាន់តែជឿថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើង!

ការអធិស្ឋានបន្ថែមទៀត:

ស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើវា
ស្វែងយល់ពីនុយក្លេអ៊ែរ
នីតិវិធីភាសាអេស្ប៉ាញ និងឡាតាំង
ការបន្ថែម