ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការងារ

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការងារ យើងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

ការអធិស្ឋានគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តខាងវិញ្ញាណដែលជួយយើងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលជារឿយៗយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីឬធ្វើអ្វី។ 

នៅក្នុងប្រយោគពិសេសនេះយើងអាចស្នើសុំដោយខ្លួនឯងដើម្បីឱ្យបរិយាកាសការងាររីករាយសូមដល់ចៅហ្វាយនាយឬអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់យើងនិងសំណូមពរមួយចំនួនទៀតអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនោះ។

រឿងសំខាន់គឺត្រូវដឹងថាសម្រាប់បញ្ហាពលកម្មក៏មានផងដែរ ការអធិស្ឋាន ដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងជាក់លាក់និងដោយផ្ទាល់ជានិច្ចដោយចងចាំជានិច្ចថាការអធិស្ឋានគឺជាសកម្មភាពនៃជំនឿដែលត្រូវធ្វើដោយការជឿលើអំណាចដែលវាមាន។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការងារតើវាមានឥទ្ធិពលទេ?

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការងារ

ការអធិស្ឋានណាមួយគឺមានឥទ្ធិពល។ ចំពោះបញ្ហានេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការអធិស្ឋានដោយជំនឿ។

ប្រសិនបើអ្នកមានជំនឿច្រើនហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្វីៗដំណើរការល្អវានឹងដំណើរការ។

ជឿលើព្រះ វាលូតលាស់នៅក្នុងអំណាចរបស់វា។ មានតែពេលនោះទេដែលអ្នកនឹងផ្តល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតសូមចាប់ផ្តើមអធិស្ឋានឥឡូវនេះ!

ការអធិស្ឋានដើម្បីរកការងារធ្វើ 

ព្រះយេស៊ូវជាព្រះវរបិតាសួគ៌អស់កល្បជានិច្ច៖

ព្រះវរបិតាខ្ញុំការណែនាំខ្ញុំកម្លាំងខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ ...

អ្នកមានកូនប្រុសរបស់អ្នកនៅទីនេះដែលបានធ្វើបាបប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នក ...

អ្នកត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នកសម្រាប់ភាពល្អអស់កល្បរបស់អ្នកនិងសុវត្ថិភាពដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងឱព្រះវរបិតា។

ថាសម្រាប់អ្នកអ្វីៗអាចធ្វើទៅបាននិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានដោយសារតែព្រះគុណរបស់អ្នកគឺធំធេងហើយអ្នកមិនដែលចាកចេញពីខ្ញុំទេ។ ហើយក្នុងគ្រាលំបាកអ្នកមិនដែលបោះបង់ដៃខ្ញុំឡើយ។

អ្នកគឺជានំបុ័ងអ្នកជាជីវិតអ្នកគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលួងលោម។ ពន្លឺរបស់អ្នកនាំខ្ញុំក្នុងភាពងងឹត។ ខ្ញុំមករកអ្នកលុតជង្គង់ឱព្រះវរបិតាជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមកម្តងទៀតដើម្បីអធិស្ឋានសម្រាប់ភាពល្អអស់កល្បរបស់អ្នកសម្រាប់ការការពាររបស់អ្នក។

ដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាពីដៃរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងខ្វះខាត។ ដោយសារតែអ្នកជាម្ចាស់នៃសេចក្តីល្អជួយដល់មនុស្សលើសលប់។

ខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឱ្យបំបាត់ការព្រួយបារម្ភខ្ញុំសូមអង្វរឱ្យខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់ខ្ញុំ។ បន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់និងភាពលើសលប់របស់ខ្ញុំ។

ឱព្រះវរបិតាដែលជាព្រះយេស៊ូវដ៏មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបានទតមើលសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំគាំទ្រពួកគេ ខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឱ្យមានការងារថ្មីព្រះបិតាខ្ញុំ។

ព្រោះខ្ញុំដឹងថាផែនការរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាប់គ្នា។ ខ្ញុំមករកអ្នកដើម្បីស្នើសុំការងាររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំត្រូវការការងារនោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំដឹងថាអ្នកនៅក្នុងភាពល្អដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំដួលដោយសារតែដៃរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងមិនភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយ។ ខ្ញុំសូមអង្វរលោកឪពុកសូមឱ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំបានឆាប់។

មានពរហើយព្រះវរបិតាសួគ៌។ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងបើកទ្វារនិងបង្អួចនៃក្តីសង្ឃឹម។ ខ្ញុំដឹងថាដោយមេត្តាករុណាដ៏ធំធេងរបស់អ្នកអ្នកនឹងរកបានការងារសមរម្យសម្រាប់ខ្ញុំ។

សូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំអត់ធ្មត់ហើយទទួលរង្វាន់។ ធ្វើឱ្យគាត់មានការងារសមរម្យវិបុលភាពនិងស្ថេរភាព។ សុំឱ្យខ្ញុំស្នើសុំបង្កើតហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯង។

ធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាអ្នកផ្តល់និងប្រទានពរដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាហាររបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកសម្រាប់ការងារនោះឬសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។

(ស្ងាត់ធ្វើសំណើពិសេសរបស់អ្នក)

ជួយខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ក្នុងបន្ទុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំជឿអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងអ្នកគឺជាព្រះរបស់ខ្ញុំ។

ប្រទានពរដល់អ្នកជារៀងរហូតព្រះអម្ចាស់!

ការអធិស្ឋានដើម្បីរកការងារធ្វើគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់!

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានដល់វឺដ្យីនរបស់ម៉ុនសារ៉ាតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

វិបត្តិការងារបានរីករាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៃពិភពលោក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ករណីពិសេសនេះមានប្រយោគជាក់លាក់។

ក្នុងន័យនេះអ្វីដែលត្រូវណែនាំបំផុតគឺត្រូវសួរដោយផ្ទាល់និងដោយស្មោះត្រង់នូវអ្វីដែលយើងចង់ឃើញតើការងារអ្វីដែលយើងចង់ទទួលបានហើយសុំជឿ។

គ្មានការអធិស្ឋានណាដែលធ្វើចេញពីបេះដូងដែលមិនបំពេញព្រលឹងយើងដោយថាមពលវិជ្ជមាននោះទេហើយថាមពលដដែលនោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងបញ្ជូនទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅដល់។

ការអធិស្ឋានដែលមានអនុភាពអាចបំបែកច្រវាក់ដែលមិនអាចយកឈ្នះបានដោយកម្លាំងរាងកាយរបស់យើង។ 

ការអធិស្ឋានដើម្បីប្រទានពរដល់ការងារ 

ខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ចាស់ព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើការបាន។

សូមជូនពរដល់ការងារនិងសហការីរបស់ខ្ញុំ។

ផ្តល់ឱ្យយើងនូវព្រះគុណដើម្បីជួបអ្នកតាមរយៈការងារប្រចាំថ្ងៃ។

ជួយយើងអោយធ្វើជាអ្នកបំរើមិនចេះនឿយហត់របស់អ្នកដទៃ។ ជួយយើងធ្វើឱ្យការងាររបស់យើងអធិស្ឋាន។

ជួយយើងឱ្យរកឃើញនៅកន្លែងធ្វើការនូវលទ្ធភាពនៃការកសាងពិភពលោកមួយដែលប្រសើរជាងមុន។

លោកម្ចាស់ដែលជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចបំបាត់សេចក្តីស្រេកឃ្លានយុត្តិធម៌របស់យើងសូមផ្តល់ព្រះគុណដល់យើងឱ្យរួចផុតពីភាពឥតប្រយោជន៍និងការបន្ទាបខ្លួន។

ខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ចាស់ព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើការបាន។ កុំអោយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខ្វះការគាំទ្រហើយថានៅតាមផ្ទះនីមួយៗតែងតែមានអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។

អាម៉ែន។

ការអធិស្ឋានដែលបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងឬជីវិតរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងច្រើនតែជាសំណូមពរដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតដែលអាចធ្វើបាន។

ពេលយើងសុំអ្នកផ្សេងយើងបង្ហាញចិត្តល្អដែលព្រះបានប្រទានដល់យើង។

នេះជាមូលហេតុដែលយើងអធិស្ឋាន ប្រទានពរដល់ការងារនេះ វាមិនមែនជាការអធិស្ឋានដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេតែដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អស់អ្នកដែលមានបរិយាកាសការងារជាមួយយើង។ 

នៅក្នុងប្រយោគនេះអ្នកអាចស្នើសុំស្ថានភាពទាំងនោះដែលបរិយាកាសការងារត្រូវបានផ្ទុកដោយថាមពលមិនល្អនិងគំនិតអវិជ្ជមាន។

ការអធិស្ឋានដើម្បីទទួលបានការងារក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ

ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអ្នកគង្វាលព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះរបស់ខ្ញុំគោរពអ្នកក្នុងនាមជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះវរបិតាដ៏អស់កល្បខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកហើយខ្ញុំសរសើរអ្នកចំពោះការអាណិតអាសូរនិងភាពល្អខ្ញុំគោរពអ្នកព្រោះអ្នកផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវសន្តិសុខនិងជាមួយអ្នក ខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកព្រោះអ្នកងូតទឹកឱ្យខ្ញុំដោយព្រះគុណនិងការពេញចិត្តពីស្ថានសួគ៌រាល់ពេលដែលខ្ញុំមកដោយទុក្ខព្រួយរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខអ្នករាល់ពេលដែលខ្ញុំស្នើសុំជំនួយរបស់អ្នក។

ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអ្នកដែលជាពន្លឺនៃពន្លឺដ៏អស់កល្បសូមលើកដៃអ្នកមានគុណរបស់អ្នកម្តងទៀតមកលើខ្ញុំហើយមកជួយខ្ញុំក្នុងភាពលំបាករបស់ខ្ញុំ។ អ្នកដែលជាបងប្អូននិងជាមិត្តរបស់អ្នកខ្វះខាតហើយមិនដែល ទុកឲ្យ យើងនៅម្នាក់ឯងដើម្បីកុំអោយយើងវង្វេងបាត់អ្នកដែលនៅក្បែរយើងតែងតែអាណិតខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំក្នុងបញ្ហានិងការខ្វះខាតសូមអាណិតអាសូរខ្ញុំហើយរំដោះខ្ញុំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយ ក្នុងនាមជាអ្នកសម្រុះសម្រួលពិសេសរវាងព្រះនិងមនុស្សលោកបង្ហាញការអង្វររបស់ខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ដើម្បីចូលរួម។

ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមើលតម្រូវការដ៏ធំធេងដែលខ្ញុំមានឥឡូវនេះ។ នៅក្នុងការស្វែងរកការងារខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំនៅទ្រឹងទោះបីជាខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំមិនអាចរកវាឃើញហើយខ្ញុំត្រូវការវាជាបន្ទាន់ព្រោះតំរូវការរបស់ខ្ញុំគឺខ្លាំងហើយអស់សង្ឃឹមត្បិត ខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឱ្យផ្តល់ជំនួយប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំ។

ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបើកទ្វារទាំងអស់ដែលខ្ញុំរកឃើញជួយខ្ញុំឱ្យមានការងារល្អឬមុខជំនួញដែលផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវលទ្ធភាពដើម្បីកែលម្អនិងឆ្ពោះទៅមុខជាការងារឬអាជីវកម្មសមរម្យឬរុងរឿង។ ខ្ញុំអាចមានកំណើនអាជីពនិងផ្ទាល់ខ្លួន។

ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអ្នកដែលបំពេញព្រលឹងនិងរាងកាយដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ជួយបំបាត់ភាពមិនស្រួលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅខាងក្នុងខ្ញុំសូមឱ្យខ្ញុំចេញពីគ្រាដ៏អាក្រក់នេះហើយកុំអោយខ្ញុំលិចកាន់តែជ្រៅទៅ ៗ ។

នៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនិងភាពខ្សត់ខ្សោយក្នុងម៉ោងនេះណែនាំខ្ញុំតាមជំហានដែលខ្ញុំធ្វើធ្វើឱ្យខ្ញុំស្វែងរកការផ្តល់ការងារល្អបើកទ្វារឱ្យខ្ញុំហើយដាក់មនុស្សស្មោះត្រង់លើផ្លូវដែលផ្តល់ការគាំទ្រដល់ពួកគេ។ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវប្រាជ្ញាដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងការតស៊ូនិងរឹងមាំរបស់ខ្ញុំមិនបោះបង់ចោល។

ជួយខ្ញុំឱ្យទទួលបានការងារល្អដែលខ្ញុំអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំដោយជោគជ័យនិងទទួលបានប្រាក់ដែលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំសូមផ្ញើព្រះពរល្អ ៗ របស់ខ្ញុំមកព្រះយេស៊ូវដើម្បីឱ្យខ្ញុំអាចទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ:

(និយាយដោយជំនឿយ៉ាងមុតមាំនូវអ្វីដែលអ្នកចង់ទទួល)

ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះយេស៊ូវដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកពីបាតដៃទទេរបស់ខ្ញុំចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនិងសម្រាប់អ្នកដែលមកដល់ដែលខ្ញុំប្រាកដថានឹងមិនត្រូវបានខកខានទេខ្ញុំជាអ្នកទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់នៅជារៀងរហូតនៅស្ថានសួគ៌ ដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអរគុណអ្នកដែលមិនធ្លាប់មាននិងមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកទៀត។

ប្រទានពរដល់អ្នកជារៀងរហូតព្រះអម្ចាស់!

អញ្ចឹង។ អាម៉ែន

តើអ្នកចូលចិត្តការអធិស្ឋានដើម្បីរកការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃទេ?

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានដល់ព្រលឹងតែម្នាក់ឯងដើម្បីឱ្យមនុស្សម្នាក់មក

ជាច្រើនដងយើងដឹងថាមានការងារដែលអាចរកបាននៅកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេដែលមិនអាចចូលក្នុងការងារនោះ។

ក្នុងករណីទាំងនេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការអធិស្ឋានទេពីព្រោះនាងគឺជាលិខិតណែនាំដ៏ល្អបំផុតរបស់យើង។

នៅពេលចូលសំភាសន៍ការងារ យើងអាចស្នើសុំព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីដើម្បីផ្តល់ព្រះគុណដល់យើងដើម្បីបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូង។

ម៉្យាងទៀតយើងត្រូវតែសួរជានិច្ចថាពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចង់បានមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់ចង់បានសម្រាប់យើងទេហើយក្នុងន័យនេះយើងត្រូវតែដឹងឱ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ។

តោះទៅប្រយោគការងារមួយទៀត។

ដើម្បីស្នើសុំការងារបន្ទាន់

ព្រះជានិយោជកធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ខ្ញុំជឿជាក់លើភាពបរិបូរណ៍របស់គាត់ហើយគាត់នឹងផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវការងារល្អបំផុតដែលគាត់សំរេចបាន។

ការងារដែលខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្ត។

ខ្ញុំនឹងរីកចំរើនព្រោះខ្ញុំនឹងមានឱកាសច្រើនដើម្បីឡើងឋានៈ។ ការងារដែលបរិយាកាសការងារពិតជាអស្ចារ្យ។

ការងារដែលថៅកែរបស់ខ្ញុំកំពុងកោតខ្លាចនិងផ្តល់បរិយាកាសកក់ក្តៅនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់និយោជិករបស់ពួកគេ។

សម្រាប់ហេតុផលនេះខ្ញុំនឹងមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងការងារនោះហើយខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើការដែលព្រះមានទំនិញជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដោយអនុលោមតាមអ្វីៗទាំងអស់។ el mundo ។.

នៅក្នុងការដឹងគុណខ្ញុំនឹងរីករាយជានិច្ចចែករំលែកជាមួយរាល់សេចក្តីអំណររបស់ព្រះអម្ចាស់ការបង្រៀនដោយស្ងាត់ស្ងៀមដោយភាពរាបទាបនិងជាមួយគំរូភាពខ្ជាប់ខ្ជួនភាពស្មោះត្រង់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ការទទួលខុសត្រូវនិងការផ្តល់ឱ្យរាល់ថ្ងៃដោយសេចក្តីអំណរជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ។ ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើន។

អាម៉ែនអរគុណឪពុកដែលអ្នកបាន heard ខ្ញុំហើយនេះត្រូវបានធ្វើ

ការមកដល់កន្លែងដែលពួកគេមិនទាំងស្វែងរកបុគ្គលិកនិងដាក់ពាក្យសុំការងារអាចជាជំហានមួយដែលទាមទារភាពក្លាហានខ្ពស់ព្រោះមានឱកាសល្អដែលយើងនឹងត្រូវគេបដិសេធដោយមិនបង្ហាញជំនាញរបស់យើង។

វាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នក:  ការអធិស្ឋានដើម្បីសុបិន្តជាមួយខ្ញុំ

La អធិស្ឋានដើម្បីសុំការងារ បន្ទាន់អាចជួយឱ្យយើងឆ្លងកាត់ការសាកល្បងដំបូងនៃការដាក់ពាក្យសុំការងារដោយឯកឯងហើយមិនមែនដោយសារតែយើងបានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

នៅពេលស្នើសុំការងារជំនួយខាងវិញ្ញាណត្រូវបានស្នើសុំឱ្យដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវទៅដូច្នេះវាគឺជាព្រះដឹកនាំជំហានរបស់យើងពីពេលដែលយើងចាកចេញពីផ្ទះហើយរហូតដល់យើងអាចត្រលប់ទៅវាវិញ។

ដើម្បីហៅខ្ញុំការងារ 

ឱព្រះវរបិតាសួគ៌ជាទីស្រឡាញ់អើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំស្វែងរកប្រាជ្ញានិងការទុកចិត្តរបស់អ្នកលើទ្រង់ដើម្បីដឹកនាំខ្ញុំ ឲ្យ ស្វែងរកការងារដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំចង់ដើរនៅក្រោមមេត្តាករុណានិងសេចក្តីពិតរបស់អ្នកហើយដោយមិនឱនក្បាលទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនិងការយល់ដឹងខាងលើ។

ជួយខ្ញុំឱ្យទទួលបានការងារល្អដែលក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលបាត់ពីខ្ញុំឬរបស់ខ្ញុំទេ។

ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំមិនដែលខ្វាយខ្វល់ឬខ្វាយខ្វល់អ្វីឡើយពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខសាន្តរបស់អ្នកដែលមាននៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់ខ្ញុំ។

អ្នកគឺជាប្រភពទឹករស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើភស្តុតាងរបស់អ្នកហើយអ្នកផ្តល់ឱ្យខ្ញុំ កម្លាំង ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឡើងចុះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

ខ្ញុំសូមអរគុណឪពុកដែលបានផ្តល់នូវតម្រូវការរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការងារយោងទៅតាមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនិងសម្រាប់សិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់របស់យើង។

ឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមអោយកំលាំងរបស់ឯងបាននៅជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីរកការងារធ្វើ។ នាំខ្ញុំទៅការងារដែលខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់និងឱ្យតម្លៃដោយអស់ពីព្រលឹងរបស់ខ្ញុំ។

ណែនាំខ្ញុំទៅកាន់កន្លែងមួយដែលមានបរិយាកាសគោរពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងរីករាយ។

ជួយខ្ញុំឱ្យដឹងថាតុល្យភាពខាងផ្លូវចិត្តនិងខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងការងារថ្មីដែលអ្នកមានសម្រាប់ខ្ញុំ។ សូមអរគុណព្រះអម្ចាស់ដែលបានស្តាប់ខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។

ជីវិតមិនតែងតែងាយស្រួលទេតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមចងចាំថាអ្នកតែងតែជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាក្នុងជីវិត។

សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់សូមអោយព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានប្រកបដោយព្រះពរ។

https://www.pildorasdefe.net

នៅពេលដែលយើងបានទុកឯកសាររបស់យើងរួចហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយើងត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញរង់ចាំការហៅនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតពីព្រោះការសាកល្បងដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើងក្នុងរឿងនេះគឺត្រូវរង់ចាំដោយគ្មានការអស់សង្ឃឹម។ 

ការអត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះក្នុងដំណើរការរង់ចាំនេះ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវរង់ចាំជារៀងរហូតទេពួកគេកំពុងស្នើសុំឱ្យពីរផ្លាស់ទីបំណែកទៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់យើងដូច្នេះការហៅវិជ្ជមានដែលយើងកំពុងរង់ចាំមកដល់ឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

តើខ្ញុំអាចអធិស្ឋានបានទេ?

អ្នកអាចនិយាយប្រយោគទាំង ៥ ដោយគ្មានបញ្ហា។ 

រឿងសំខាន់គឺត្រូវមានជំនឿអំឡុងពេលអធិស្ឋានសម្រាប់ការងារ។ មិនមានអ្វីទៀតទេ។

ការអធិស្ឋានបន្ថែមទៀត:

 

បណ្ណាល័យល្បិច
ស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត។
អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។
ដំណើរការវាងាយស្រួល
សៀវភៅដៃខ្នាតតូច
a របៀបធ្វើ
វេទិកា
ប្រភេទសម្រាក
ទស្សនាវដ្តី Lava
អ្នកខុស