ការអធិស្ឋានទៅកាន់ Saint Anthony ដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់

San Antonio de Padua ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ស្គាល់​ថា​ជា​ពួក​បរិសុទ្ធ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​បាត់​បង់​ដោយ​សារ​តែ​ខ្លួន​គាត់​ផ្ទាល់​កាល​ដែល​គាត់​នៅ​…

ឡេដឺម៉ា។

បួងសួង​ដល់​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ក្នុង​ពិធី​បរិសុទ្ធ​ដើម្បី​សុំ​ការ​អនុគ្រោះ​ជា​បន្ទាន់

The Souls in Purgatory គឺជាអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះគុណ និងមិត្តភាពរបស់ព្រះ ប៉ុន្តែបានបន្សុតមិនល្អឥតខ្ចោះ ទោះបីជា...

ឡេដឺម៉ា។