დააბალანსეთ თქვენი ძირითადი ძალა ინტუიციითა და თანაგრძნობით.

ტაროს ბარათის მნიშვნელობა "ძალა"

La Force Tarot ბარათი წარმოადგენს ბუნებას, რომელსაც, რაც არ უნდა ველური იყოს იგი თავისი პრიმიტიული ფორმით, შინაურდება ჩვენი ყველაზე დახვეწილი და დახვეწილი არსება, ჩვენი ქალური მხარე, ჩვენი შინაგანი არსება. ჩვენი ინსტინქტური ბუნების ნება და ვნება არ უნდა დაირღვეს, არამედ დაიხვეწოს და ცნობიერებაში შეიტანოს, რათა შექმნის ყველა დონის ჰარმონიაში მოვიდეს.

La ქალის სულის ძალა დამაჯერებელ ძალას შეიცავსან რომ მას შეუძლია აღზარდოს და გამოიწვიოს სხვათა თანამშრომლობა, ამშვიდებს შემაშფოთებელ ენერგიებს კოლექტიური კეთილგანწყობის სულისკვეთებაში არსებული განსხვავებების ჰარმონიზებით.

გაითვალისწინეთ

აშკარად განასხვავეთ თქვენი ეგო და თქვენი ინტუიციური მე.

შემოგვთავაზეთ მოქმედების კურსი, რომელიც ჰარმონიზებს თქვენს სასურველს და გაკეთებულს.

ძალის ბარათი გირჩევთ დისერციპულად დაიცვას საკუთარი თავი და განასხვავეთ საკუთარი ინტერესი განმანათლებლური სიბრძნისგან. განზრახ იდენტიფიცირება თქვენს ინტუიციასთან, თუნდაც ეს წინააღმდეგობა გაუწიოს თქვენი ჯიუტი ეგოს სურვილებს.

მოითხოვეთ და ელით იმავეს, ვისაც გარკვეული ძალა აქვს ამ სიტუაციაში. არა შეგიძლიათ გამოწვევა მოუტანოთ მათ უფრო მაღალ დონეზე ცხოვრებას, თუ ეს ჯერ არ გაგიკეთებიათ. გავლენა მოახდინეთ სხვებზე მთლიანობის მაგალითზე. თქვენი თვითშეფასება გაიზრდება, რადგან წარმატებებში მიაღწევთ წარმატებებს.