პრესა ESC დახურვა

ჩემი ოცნებები

89 სტატიები
787
3

მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო მოსაზრებაა ის, რომ ოცნება იმაზე, რომ შენი მოკვლა უნდათ, ცუდს ნიშნავს, სინამდვილე სხვაგვარია

760
1

იმის საწინააღმდეგოდ, რაც შეიძლება ჩანდეს, თვითმფრინავის ჩამოვარდნაზე ოცნება ცუდი წინააღმდეგი არ არის, ეს ნიშნავს ...