დააბალანსეთ სასწორი სიმართლის დასადასტურებლად და ემსახურება უმაღლეს სიკეთეს.

ტაროს ბარათის მნიშვნელობა "სამართლიანობა"

La იუსტიციის ტაროს ბარათი მორალურ მგრძნობელობასთან არის დაკავშირებული და რა იწვევს ემპათიას, თანაგრძნობასა და სამართლიანობის განცდას. სოლომონის დროიდან ეს სურათი წარმოადგენს სხვა არსებისადმი ჰუმანური და სამართლიანი მოპყრობის სტანდარტს.

ხშირად მოიცავს ფეხის ან კიბის გამოსახულებას, რაც ხელს უწყობს ბალანსის დაბალანსებას საჭიროებები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საერთო სიკეთესდა ორპირიანი ხმალი სიმბოლოა ზუსტი დასკვნების მისაღებად საჭირო სიზუსტით, ეს ბარათი გვახსენებს, რომ ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ მნიშვნელოვან დეტალებს. ამ ბარათის შეცვლა შეცდომაა. აქ წარმოდგენილია კარმის კანონი - რაც ირგვლივ შემოდის გარშემო.

გაითვალისწინეთ
თქვენ მიგაჩნიათ, როგორც მიუკერძოებელი მხარე, რომლის აზრიც მნიშვნელოვანია.

შემოგვთავაზეთ მოქმედების კურსი, რომელიც ჰარმონიზებს თქვენს სასურველს და გაკეთებულს.

იუსტიციის ბარათი გირჩევთ ყურადღებით მოუსმინოთ სხვები კი ხსნიან მოვლენების თავიანთ ვერსიას და მათ როლებს. თქვენ არ გჭირდებათ უკუკავშირის შეთავაზება. თქვენი როლი არის დაკვირვება, ყურადღებით მოუსმინეთ, ყურადღებით მოუსმინეთ და შეინახეთ გონება, რადგან ამბავი ყალიბდება.

როგორც ხედავთ ხალხის საკუთარ ანგარიშებს, თქვენი გაგება გასცდება თქვენს მოსმენილ სიტყვებს. დახვეწილი დასკვნები და მინიშნებები გამოავლენს ჭეშმარიტებებს, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ გააკეთოთ ბრძნული და ზუსტი შეფასება.