იურიდიული ცნობები და გამოყენების პირობები

იურიდიული ცნობები და გამოყენების პირობები

დოკუმენტი განხილული 25 / 03 / 2018

თუ აქ ჩამოხვედით, ეს არის ის, რომ თქვენ ზრუნავთ ამ ვებსაიტის უკანა ოთახზე და იმ ვადებზე, რომლითაც მე ვირჩევთ თქვენთან ურთიერთობას და ეს ჩემთვის ძალიან კარგი სიახლეა, როგორც ამ ვებსაიტის პასუხისმგებლობა.

ამ ტექსტის მიზეზი დეტალურად არის მოცემული ამ ვებსაიტის ფუნქციონირების ახსნა და პასუხისმგებელ პირთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია და მასში მოცემული შინაარსის დანიშნულების მიწოდება.

თქვენს მონაცემებსა და კონფიდენციალურობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ვებსაიტზე და სწორედ ამიტომ გირჩევთ წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

პასუხისმგებელი იდენტიფიკატორი

პირველი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის ის, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტზე. 34 ივლისის 2002/11 კანონის შესაბამისად, ინფორმაციული საზოგადოების და ელექტრონული კომერციის მომსახურების შესახებ, ის აცნობებს:

• კომპანიის სახელია: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
¢ € ¢ რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს C / Blas de Otero N n 16-ში იზ. -1 "ალბოლოტე (გრანადა)
• სოციალური აქტივობაა: ვებ სპეციალიზებულია ონლაინ მარკეტინგის რამდენიმე დისციპლინაში.

ამ ვებსაიტის დანიშნულება

• ინტერნეტ მარკეტინგის საქმიანობასთან დაკავშირებული შინაარსის მიწოდება.
• ბლოგის აბონენტთა სიის მართვა და ზომიერი კომენტარი.
• მართეთ შემოთავაზებული სერვისების შინაარსი და კომენტარები.
• მართოთ ასოცირებული პარტნიორების ქსელი.
• ბაზრის საკუთარი და მესამე მხარის მომსახურებები.

ვების გამოყენება

ვებსაიტის Discover.online გამოყენებისას, მომხმარებელი თანახმაა არ ჩაატაროს რაიმე ქცევა, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს Discover.online ან მესამე მხარის იმიჯს, ინტერესებსა და უფლებებს, ან შეიძლება ვებსაიტის აღმოჩენა დააზიანოს, გამორთოს ან გადატვირთოს. ინტერნეტით ან ეს ხელს უშლის რაიმე ფორმით ქსელის ნორმალურ გამოყენებას.

Discover.online იღებს გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს ვირუსების არსებობის დასადგენად. ამასთან, მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, რომ კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოების ზომები ინტერნეტში არ არის ბოლომდე საიმედო და რომ, ამრიგად, აღმოაჩენს. ონლაინ ვერ უზრუნველყოფს ვირუსების ან სხვა ელემენტების არარსებობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერული სისტემების ცვლილებები. მომხმარებლის (პროგრამული უზრუნველყოფა და ტექნიკა) ან მათ ელექტრონულ დოკუმენტებსა და ფაილებში.

ნებისმიერ შემთხვევაში, აკრძალულია, რომ მომხმარებლებმა (შეძლონ წაშალონ შინაარსი და კომენტარები, რომ იგი მიზანშეწონილად მიიჩნიონ), განახორციელონ ქცევა, რომელიც მოიცავს:

• შენახვა, გამოქვეყნება და / ან გადაცემა მონაცემთა, ტექსტების, სურათების, ფაილების, ბმულების, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა შინაარსის, რომელიც გასაჩივრებულია მოქმედი სამართლებრივი დებულებების შესაბამისად, ან აღმოჩენის შეფასების თანახმად, ონლაინ არალეგალური, ძალადობრივი, მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური, ვულგარული, უცენზურო, რასისტული, ქსენოფობიური ან სხვაგვარად საწინააღმდეგო ან უკანონო, ან ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე სახის ზიანი, განსაკუთრებით პორნოგრაფიული.

მომხმარებლის ვალდებულებები

როგორც მომხმარებელი, თქვენ გაცნობებთ, რომ ამ ვებსაიტზე წვდომა არ ნიშნავს რაიმე ფორმით კომერციული ურთიერთობის დაწყებას Online Servicios Telemáticos SL ამ გზით, მომხმარებელი თანახმაა გამოიყენოს ვებგვერდი, მისი მომსახურება და შინაარსი წინააღმდეგობის გარეშე. მოქმედი კანონმდებლობა, კეთილსინდისიერება და საზოგადოებრივი წესრიგი. აკრძალულია ვებსაიტის გამოყენება უკანონო ან მავნე მიზნებისათვის, ან ამან შეიძლება რაიმე ზიანი მიაყენოს ზიანს ან შეაფერხოს ვებსაიტის ნორმალური ფუნქციონირება.

ამ ვებსაიტის შინაარსთან დაკავშირებით, აკრძალულია:

• მათი რეპროდუქცია, განაწილება ან მოდიფიკაცია, მთლიანად ან ნაწილობრივ, თუ მათი კანონიერი მფლობელების უფლებამოსილება არ ხდება;
• მიმწოდებლის ან კანონიერი მფლობელების უფლებების დარღვევა;
• მისი გამოყენება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის.

მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Online Servicios Telemáticos SL გარანტიას უწევს მომხმარებლების მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობას და მათი მოპყრობას პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელმაც მიიღო უსაფრთხოების იურიდიულად დაცული დონის მონაცემები.

Online Servicios Telemáticos SL მოვალეა გამოიყენოს ფაილში "WEB მომხმარებლები და SUBSCRIBERS" შეტანილი მონაცემები, დაიცვას მათი კონფიდენციალურობა და გამოიყენოს ისინი იმავე მიზნის შესაბამისად, ასევე შეასრულოს ყველა მათი შენახვისა და ადაპტირების ვალდებულება. ზომების შეცვლის, დაკარგვის, მკურნალობის ან უნებართვო დაშვების თავიდან აცილების ღონისძიებები, 1720 დეკემბრის სამეფო განკარგულების 2007/21 დადგენილების შესაბამისად, რომელიც ამტკიცებს რეგულაციებს ორგანული კანონის შემუშავების შესახებ, 15/1999/13 დეკემბერი, პერსონალური მონაცემების დაცვა.

ეს ვებ – გვერდი იყენებს პერსონალური ინფორმაციის გადაღების სხვადასხვა სისტემას, რომლებიც მითითებულია ქვემოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და სადაც დეტალურადაა ნაჩვენები გამოყენებები და მიზნები. ამ ვებსაიტს ყოველთვის მოითხოვს მომხმარებელთა წინასწარი თანხმობა, რომ დაამუშავონ თავიანთი პერსონალური მონაცემები მითითებული მიზნებისათვის.

მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გააუქმოს მათი წინასწარი თანხმობა.

ARCO უფლებების სწავლება

მომხმარებელს შეუძლია შეგროვებული მონაცემების მიმართ გამოიყენოს ორგანული კანონით 15/1999 აღიარებული უფლებები, მონაცემთა ხელმისაწვდომობა, გასწორება ან გაუქმება და წინააღმდეგობა. ამ უფლებების განსახორციელებლად, მომხმარებელმა უნდა გააკეთოს წერილობითი და ხელმოწერილი მოთხოვნა, რომლითაც მათ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის ან ექვივალენტური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლის გაგზავნით შეუძლიათ გააგზავნონ Online Servicios Telemáticos SL საფოსტო მისამართი (ეს არის C / Blas de Otero nº16 1º Iz.) -18230 - Albolote (გრანადა)) ან ელექტრონული ფოსტით, თან ერთვის DNI ქსეროასლი: info (at) Discover.online. 10 დღემდე თხოვნაზე პასუხს მიიღებენ იმ უფლების შესრულების დასადასტურებლად, რომლის გამოყენებაც თქვენ მოითხოვეთ.

პრეტენზიები

Online Servicios Telemáticos SL აცნობებს, რომ არსებობს საჩივრების ფორმები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება მომხმარებლებისა და მომხმარებლებისთვის.

მომხმარებელს შეუძლია გააკეთოს პრეტენზია მოთხოვნის ფორმის მოთხოვნის ან ელ.ფოსტის გაგზავნით info (at) Discover.online მითითებით თქვენი სახელი და გვარი, შეძენილი სერვისი ან პროდუქტი და აცხადებს მათი პრეტენზიის მიზეზებს.

თქვენი მოთხოვნა ასევე შეგიძლიათ ფოსტით გაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (გრანადა), თუ გსურთ, შემდეგი მოთხოვნის ფორმის გამოყენებით:

ყურადღების ცენტრში: Online Servicios Telemáticos SL

C / Blas de Otero nº16 1º იზ. -18230 - ალბოლოტე (გრანადა)

ელ.ფოსტა: ინფორმაცია (ზე) Discover.online

• მომხმარებლის სახელი:
• მომხმარებლის მისამართი:
• მომხმარებლის ხელმოწერა (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი წარმოდგენილია ქაღალდზე):
• თარიღი:
• პრეტენზიის მიზეზი:

ინტელექტუალური და საწარმოო საკუთრების უფლებები

ამ ზოგადი პირობების თანახმად, ინტელექტუალური ან სამრეწველო საკუთრების უფლება არ ეძლევა ვებგვერდზე. ინტერნეტით, რომლის ინტელექტუალური საკუთრება ეკუთვნის Online Servicios Telemáticos SL- ს, მომხმარებელს პირდაპირ ეკრძალება გამრავლება, ტრანსფორმაცია, გავრცელება, საჯაროდ კომუნიკაცია, საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი. ნებისმიერი მათგანის მოპოვება, ხელახლა გამოყენება, გადაგზავნა ან გამოყენება, ნებისმიერი საშუალებით ან პროცედურით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იგი კანონიერად ნებადართულია ან ნებადართულია შესაბამისი უფლებების მფლობელის მიერ.

მომხმარებელმა იცის და აღიარებს, რომ მთელი ვებგვერდი, რომელიც შეიცავს შეზღუდვის გარეშე ტექსტს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, შინაარსს (მათ შორის იგივე სტრუქტურის, შერჩევა, მოწყობა და წარმოდგენა) ფოტომასალა, აუდიოვიზუალური მასალა და რეცეპტები, დაცულია სასაქონლო ნიშნით, საავტორო უფლებებით. და სხვა კანონიერი უფლებები რეგისტრირებული, საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად, რომელთა მონაწილეა ესპანეთი და ესპანეთის სხვა საკუთრების უფლებები და კანონები.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ან მესამე მხარე მიიჩნევს, რომ ადგილი ჰქონდა მათი ინტელექტუალური საკუთრების ლეგიტიმურ უფლებების დარღვევას გარკვეული შინაარსის ინტერნეტში დანერგვით, მან უნდა აცნობოს აღნიშნულ გარემოებას Online Servicios Telemáticos SL- ს შესახებ, რომელშიც მითითებულია:

• დაინტერესებული მხარის მფლობელის უფლებები, სავარაუდოდ, დარღვეული აქვთ, ან მიეთითება ის წარმომადგენლობა, რომელთანაც იგი მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ სარჩელი წარმოდგენილია მესამე პირის მიერ, დაინტერესებული მხარისაგან.
მიუთითეთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით დაცული შინაარსი და მათი ადგილმდებარეობა ინტერნეტში, მითითებულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აკრედიტაცია და გამოხატული დეკლარაცია, რომელშიც დაინტერესებული მხარე პასუხისმგებელია შეტყობინებაში მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.

გარე ბმულები

Online Servicios Telemáticos SL უარყოფს რაიმე პასუხისმგებლობას ამ ვებ – გვერდის გარეთ არსებულ ინფორმაციასთან, რადგან მოცემული ბმულების ფუნქცია მხოლოდ მომხმარებლის ინფორმირებაა კონკრეტული საგანზე ინფორმაციის სხვა წყაროების არსებობის შესახებ. Online Servicios Telemáticos SL თავისუფლდება ნებისმიერი პასუხისმგებლობისაგან ამგვარი ბმულების სწორად ფუნქციონირებისთვის, ზემოთ ხსენებული ბმულების შედეგად მიღებული შედეგის, მის ხელთ არსებულ შინაარსთან ან ინფორმაციის სისწორესა და კანონიერებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე იმ ზიანს, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს. მომხმარებელი დაკავშირებულია ვებ – გვერდზე ნაპოვნი ინფორმაციის საფუძველზე.

გარანტიებისა და პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

Online Servicios Telemáticos SL არ იძლევა რაიმე გარანტიას და არ არის პასუხისმგებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურებისთვის, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს:

• ვებსაიტის ან მისი მომსახურებისა და შინაარსების ხელმისაწვდომობის, შენარჩუნებისა და ეფექტური ფუნქციონირების არარსებობა;
• შინაარსში ვირუსების, მავნე ან მავნე პროგრამების არსებობა;
• უკანონო, დაუდევარი, თაღლითური ან ეწინააღმდეგება ამ იურიდიულ ცნობას;
• მესამე პირების მიერ მიწოდებული და ვებსაიტებზე მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების კანონიერების, ხარისხის, საიმედოობის, სასარგებლო და ხელმისაწვდომობის არარსებობა.

პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე გარემოებებში იმ ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ ვებსაიტის უკანონო ან არასწორად გამოყენების შედეგად.

მოქმედი კანონი და იურისდიქცია

ზოგადად, ურთიერთობა Discover.online- სა და მისი ვებ – გვერდზე განთავსებული ტელემატური სერვისის მომხმარებლებს შორის ექვემდებარება ესპანეთის კანონმდებლობას და იურისდიქციას და გრანადას სასამართლოებს.

საკონტაქტო

იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერ მომხმარებელს აქვს შეკითხვები ამ იურიდიულ შეტყობინებასთან დაკავშირებით ან რაიმე კომენტარი ვებსაიტის Discover.online- ს შესახებ, მათ შეუძლიათ იხილონ ინფორმაციაზე (at) Discover.online

Discover.online იტოვებს უფლებას შეცვალოს, ნებისმიერ დროს და წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეცვალოს ვებსაიტის Discover.online- ის პრეზენტაცია და კონფიგურაცია, როგორიცაა ეს იურიდიული შეტყობინება.

ხრიკების ბიბლიოთეკა
აღმოაჩინეთ ინტერნეტით
ონლაინ მიმდევრები
მარტივად დაამუშავეთ
მინი სახელმძღვანელო
როგორ გავაკეთოთ
ფორუმი PC
TypeRelax
ჟურნალი Lava
მერყევი