Gen yon fason diferan pou priye kolye a, sa pral depann de jou ki koresponn lan. Nan okazyon sa a, nou pral pale sou la Sentespri kolye Mèkredi, pou ou aprann priye kòrèkteman, nou rekòmande pou ou pa sispann li nou.

Meksik Sen Rosary

Mistè nan Rosary Sentespri a Mèkredi

Chak jou gen yon mistè ki koresponn ak li, lòd sa a ak seri de etap yo te etabli pa Legliz Katolik la, nan kominyon avèk Pap la, dè milyon de ane de sa. Mistè yo ki deja egziste yo jan sa a:

  1. Kè kontan.
  2. Douloure
  3. Klere.
  4. Glwa.

Mistè yo kè kontan koresponn ak lendi ak samdi, lapenn nan madi, bèl pouvwa a mèkredi ak dimanch, finalman lumineux a jedi.

Mistè Glorye nan Rosary Sentespri a

Jodi a, paske li se Mèkredi, nou gen lapriyè nan Mistè yo Glorye nan Rosary pi apa pou Bondye nou an. Li avèk anpil atansyon chak etap ou dwe fè pou fraz sa a.

inisyasyon

Nou ta dwe kòmanse pa lapriyè bagay sa yo:

«Pa siy kwa ki sen an,
nan lènmi nou yo,
delivre nou, Seyè nou.
Nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a. Amèn ".

Li kontinye resite:

«Mwen konfese devan Bondye ak devan ou frè m yo,
Mwen te peche anpil nan panse, mo ak zèv.
Akoz de mwen, akoz de mwen.
Mwen priye Vyèj Mari a, tout zanj yo ak pèp Bondye a,
Se pou yo lapriyè pou mwen devan Seyè nou an, Bondye. Amèn ".

Lè sa a, li nesesè ke nou lapriyè yon Gloria yo nan lòd yo kontinye ak li.

Meksik Sen Rosary

Premye Mistè Glorye: Rezirèksyon Jezi a

Lè yo pwoche bò kavo Jezi pou pote l 'arom yo ke yo te prepare pou l', yo reyalize ke wòch la te deplase soti nan plas la ak sou antre, yo remake ke kò a nan Jezi pa te jwenn nenpòt kote. Jis nan moman sa a de mesye parèt ki te sanble ak èt nan limyè, ki moun ki di sa ki annapre yo: «Poukisa w ap chèche nan mitan moun ki mouri a ki moun ki vivan? Jezikri resisite ».

Note: Li enpòtan pou pran yon ti poz nan fen istwa a nan chak youn nan Mistè yo, depi fason sa a nou ka reflechi sou li. Nan fen poz la, resite yon Papa nou, dis (10) Bonjou Marys epi fèmen ak yon Gloria.

Dezyèm Mistè Glorye: Asansyon Jezi nan syèl la

Aprè Jezi te resisite, li te monte nan syèl la e li te chita sou bò dwat Bondye Papa ki gen tout pouvwa a. Reflechi sou mistè a epi di yon Papa nou, dis (10) Bonjou Marys epi fèmen avèk yon Gloria.

Twazyèm mistè bèl pouvwa: rive nan Sentespri a

Tout moun te sanble, lè toudenkou yo tande yon bri ki soti nan syèl la ak nan moman presi sa a, yo wè yon rafal van e nan chak youn nan moun ki prezan yo yon lang ki te sanble ak dife te ateri sou yo. Tout moun te jis ranpli ak Sentespri a. Medite sou mistè a epi di yon Papa nou, dis Bonjou Marys epi fèmen ak yon Gloria.

Katriyèm Mistè Glorye: Sipozisyon Vyèj Mari nan syèl la

Tout moun pral rele m 'beni a, Bondye te fè gwo zèv nan mwen.

Fè yon ti refleksyon epi pran avantaj de moman sa a pou pale ak Vyèj Mari a ak nan li, nenpòt moun ki lapriyè pou ou nan direksyon pou Bondye, Seyè nou an. Priye yon Papa nou, dis (10) Bonjou Marys epi fèmen ak yon Gloria.

Meksik Sen Rosary

Senkyèm Glorye Mistè: Vyèj Mari a kouwone larenn tout kreyasyon an

Nan syèl la yon gwo siy parèt, kote yon fanm abiye nan solèy la te wè, anba pye li li te kapab wè la luna ak sou tèt li yon kouwòn ki konpoze de douz zetwal yo.

Dyalòg ak Bondye, Jezikri ak Vyèj Mari a. Pita li fè yon Papa nou, dis (10) Bonjou Marys epi li fèmen ak yon Gloria.

Priyè yo debouche

Priyè ki endike pou debouche sou resitasyon Mistè Glorye nan Rosè Sentespri a se:

  • Hello.
  • Fè kè nou kontan
  • Litanies

Ki sa ki itilize nan priye kolye a?

Sitou atravè Rosary Sentespri a, nou ka komemore lavi sa a, Seyè Jezi Kris la te pase, nan adisyon a manman l ', Vyèj Mari a. Epitou, sa a ede nou reflechi, depi nou yo pral kapab ale pi fon nan lavi yo ak konprann ke gen tankou yon bon Bondye, renmen ak mizèrikòd; ki moun ki dispoze bay lavi li pou nou tout san nou pa menm konnen li, ki renmen nou malgre tout move bagay oswa peche nou ka fè, ki padonnen nou e ki ban nou gwo mizèrikòd li, menm si li konnen ke nou pral retounen li nan fè.

Atravè rozè a nou ka mete tèt nou nan kominyon plen ak Harmony ak Bondye, kòm rekonesans: pou yon jou plis nan lavi, pou ban nou sante, pou pèmèt nou gen yon do kay yo viv nan, yon fanmi ki pran swen nou ak swen pou nou, paske nou gen yon bagay pou nou manje, pou pwoteje nou e pou nou toujou avèk nou, pou kenbe move bagay lwen, pou kenbe moun malveyan, pou kenbe nou lwen peche epi gide nou de pli zan pli nan volonte ki pi sen l lan.

Epitou, ou ka pran kèk tan pou mande sante moun nan tout bagay mond lanLi se espesyalman moman sa a fatigan pou ki tout moun ap viv, se konsa ke li kouvri nou ak manto apa pou Bondye l ', li kondwi lwen maladi yo nan mond lan, se konsa ke li geri malad la, pwoteje doktè, timoun yo, granmoun aje yo, zanmi, fanmi ak vwazen. Mande l 'pwoteje nou tout tan, ban nou fòs ki nesesè yo fè fas ak moman sa a, ban nou bon konprann fè fas a moman difisil ak sitou pèmèt nou rete kalm, nan lapè ak tèt nou ak moun ki bò kote nou, ki se pou nou mete tèt yo ansanm epi bay chak lòt yon men zanmitay ak sensè.

Poukisa mwen ta dwe priye kolye a?

Li pa obligatwa pou nou priye rozè a, men li bon pou nou fè l, piske, anplis de sa, nou ka konsantre nou sou sa ki bon ak sa ki mal, sou tout sa Bondye vle pou nou pou nou ka reyalize li e non pèdi kominikasyon avè l ', kèlkeswa moman sa a oswa sikonstans, toujou kenbe l' nan tèt ou depi li se delivre a sèlman nan mond lan. Vizite tou Chaplet nan Divine Mercy konplè.