Lapriyè pou tout bagay mache byen nan travay oswa nan yon jijman li se yon vrè zak lafwa.

Anpil fwa li kwè ke li se yon zak dezespere oswa ke li montre feblès oswa enkapasite fè bagay sa yo sou pwòp nou, men sa a se pa vre nan pi piti a.

Bezwen pou sipò diven montre ke nou se èt espirityèl ak nou vle tout moun yo dwe nan pwoblèm nan ki konsène nou oswa paske nou pral kòmanse yon nouvo biznis. 

Bagay ki pi rekòmande se fè lapriyè sa a sou twa fwa nan yon jounen, ou ka pwolonje li jou yo ou vle.

Li ka ase ak jis twa jou oswa demann lan ou gen ka mande pou yon kèk plis jou.

Verite a se ke sèl egzijans pou priyè pou li efikas se lafwa ak ki li fèt. 

Lapriyè pou tout bagay ale byen - Objektif

Lapriyè pou tout bagay mache byen

Objektif la nan fraz sa a se byen klè ak kapab itilize nan tout ka posib.

Anpil fwa nou ap kòmanse yon nouvo pwojè nan ki nou yo pa yon santèn pousan asire w men nou toujou vle eseye, paske nan ka sa yo sa a lapriyè Li enpòtan.

Mande Bondye pou direksyon nan bagay sa yo nou fè oswa pou l 'ede nou fè bagay sa yo dwat ak dwa sa enpòtan. 

Nouvo patenarya kapab fèt tou nan domèn etid, kote favè Bondye a toujou benefisye.

Oswa nou ka mande ke yo te siprèm nan ede nou kontinye nan yon relasyon ki toudenkou pran nuans vle.

Nan fon, sa lapriyè konsa tout bagay ale byen ka aplike nan anpil ka.

Li ka fè ak tout fanmi an ak nan fason sa a, yo te tout ansanm mande pou menm bi a, lapriyè vin menm plis pouvwa anpil.

Sonje ke pawòl Bondye a di ke si de oswa twa dakò epi mande Bondye li pral akòde demann yo te fè.

Lapriyè pou tout bagay mache byen nan travay ou 

"Bondye mwen, mwen mande ke lè ou antre nan travay mwen sans ou a prezan, mwen envoke prezans ou a di ou mèsi pou nouvo jou sa a ou ban mwen. Mwen mande pou l fè yon jounen lapè epi pou plen favè ou, pitye ou, lanmou ou ak tout bagay rive dapre plan pafè ou.

Jodi a, mwen mande ke tout pwojè mwen yo dwe pote soti, lide mwen yo te pote soti e menm reyalizasyon yo pi piti nan lavi m 'ak karyè se yon pati nan temwayaj bèl pouvwa ou.

Seyè Jezi, beni travay mwen, patwon mwen, kliyan mwen, kòlèg mwen yo ak tout moun ki fè konpayi sa a mache byen.

Papa nou ki nan Syèl la, renouvle volonte mwen ak fòs mwen pou fè travay mwen nan pi bon fason.

Jodi a, mwen swete yon kè janti toujou sèvi kliyan mwen ak kòlèg mwen yo avèk jantiyès. Seyè, ban m 'yon bouch souri, yon lide optimis ak je ki valè tout bagay yo wè bò kote ou.

Elimine mo ofansif nan men mwen epi fè m 'yon bon moun.

Ban mwen de men nan travay toujou onore fanmi mwen, ban m 'antouzyasm leve kanpe chak jou ak yon souri.

Seyè, gide m 'nan chak moman ke mwen santi mwen pèdi nò a, dwe fòs mwen ak kouraj mwen, ban mwen yon kè tankou brav tankou ou.

Bondye Papa nou ki nan Syèl la, fè jou sa a ak tout jounen travay la pi bon nan tout, pran m 'nan men ou.
Amèn. ”

Gen anviwonman travay oswa nouvo travay defi ki san dout mande pou plis èd nan lapriyè.

Mande pou tout bagay mache byen nan travay ou Se yon priyè sa li ka fè chak jou, anvan ou kite kay la.

Yon bon tradisyon ke nou ka aplike nan kay se priye yon priyè yon jou anvan ou kite tout moun nan kay la nan maten yo.

Nan fason sa a nou ede timoun piti yo oswa moun ki fèb nan konfyans nan Bondye konfyans plis nan pouvwa a nan lapriyè. 

Lapriyè pou tout bagay mache byen nan yon jijman

“Jij beni, pitit Mari, ka kò mwen pa avegle oswa san mwen koule. Kèlkeswa kote mwen ale, men ou kenbe m.

Moun ki vle wè m 'mal gen je epi yo pa wè m', si yo gen zam yo pa fè m 'anyen, ak ak enjistis yo pa mennen m'.

Avèk manto a ki te kouvri Jezi kounye a mwen vlope, se konsa ke mwen ka ni fè mal ni touye, ak nan defèt nan prizon an mwen pa pral soumèt. Pa entèseksyon Papa a, Pitit la ak Sentespri.

Amèn. ”

Fè fas a yon jijman legal se yon tan nan anpil atansyon ak enkyetid nan ki yon lapriyè pou tout bagay sa yo ale byen kapab trè itil.

Pou kapab chanèl enèji negatif yo epi yo dwe kapab apwopriye yo menm ki pozitif nan yon anviwònman kote tout bagay ki te di ak fè pran an kont nan nivo ekstrèm yo ka sèl delivre nou an.

Ou ka priye anvan ak pandan jijman anLi se yon zak ki pral ede nou kenbe lapè a ak pran bon desizyon. 

Lapriyè pou tout bagay mache byen nan yon operasyon

Oh Jezi, ou se vrè Pawòl la, ou se lavi a, limyè a, ou se chemen nou, Jezi, Seyè mwen renmen anpil la, ki te di: "Mande epi yo pral ba ou, chache epi ou pral jwenn, frape epi li yo pral louvri pou ou, "lapriyè Bondye a nan manman manman ou beni, mwen rele, mwen chache, mwen mande ou ak tout espwa ke ou akòde m 'sa mwen ijan bezwen: (Di sa ou vle reyalize). Priye twa Papa nou yo, twa Bonjou Mari ak twa Glory. 

O Jezi, ou se Pitit Bondye vivan an, ou se temwen fidèl Bondye nan mond lanOu se Bondye avèk nou, Jezi, Senyè Senyè yo, ki te di "Kèlkeswa sa ou mande Papa a nan non mwen li pral ba ou" atravè lapriyè Bondye a, Manman beni ou, mwen avèk imilite ak tout kè mwen plede ak lafwa imans nan Ou Papa nan non ou ke ou akòde m 'favè sa a ke mwen jwenn tèlman difisil jwenn nan mwayen fèb mwen an: (Repete ak gwo espwa sa ou vle jwenn). Priye twa Papa nou yo, twa Bonjou Mari ak twa Glory. 

Oh Jezi, Ou se Pitit Mari a, Ou se konkeran an nan sa ki mal ak lanmòOu se kòmansman an ak fen a, Jezi, wa wa yo, ki te di: «Syèl la ak latè a ap pase, men pawòl mwen yo p'ap pase» atravè lapriyè Bondye a, Mari beni manman ou, mwen santi mwen total konfyans ke lapriyè dezespere mwen yo pral akòde: (Di demann lan ankò ak devosyon imans).

https://www.colombia.com

Anvan ou rantre nan sal operasyon an, toujou gen krent pou ou pa konnen kisa ki ka rive, se poutèt sa fè yon priyè pou operasyon an ak tout pwosesis la bon. Li enpòtan anpil.

Pi rekòmande a se fè lapriyè sa a avèk pasyan an anvan ou antre nan sal operasyon an, ou dwe mande pozitivman epi yo dwe dirèk ak sa nou vle wè.

Nan fen a, li se bon remèsye, nan fason sa a enèji bon yo transmèt ki enpòtan nan tout pwosesis sante.

Konbyen tan lapriyè a pran pou travay?

Lapriyè pa gen tan definitif.

Nòmalman, selon sitiyasyon an, li ka pran kèk minit oswa menm kèk èdtan nan operasyon.

Sa ki enpòtan se ke ou se asire w ke ou pral kouri byen.

Nan fason sa a, lapriyè a pou tout bagay mache byen nan travay, jijman ak operasyon ap travay byen vit e efikas.

Ale avèk Bondye.

Plis priyè: