Lapriyè pou benediksyon yo Li se yon liturjik ki nan lafwa katolik anjeneral fè toujou. Tout kwayan yo ta dwe konnen priyè sa yo pou kapab fè li nenpòt lè nou bezwen li.

Sonje ke priyè yo se yon resous ke nou ka itilize chak fwa nou santi nou bezwen an, nou pa ta dwe fè yo san konfyans nan Bondye men pito ak santi a vre nan kè nou ke sa nou ap fè se yon zak espirityèl ak jan sa ta dwe pran seryezman. . 

Lapriyè pou benediksyon yo

Se lapriyè sa a fè, nan pifò ka yo peye adore bay Seyè nou an Jezi Kris la, rekonèt sakrifis la li te fè pou limanite sou kwa a nan Zo bwa Tèt la. 

Lapriyè pou Bondye ki pi apa a

1) Lapriyè pou adorasyon nan pi apa a 

«Papa etènèl, mwen remèsye ou paske ou Infinity Lanmou sove mwen, menm kont pwòp volonte mwen. Mèsi, Papa mwen, pou imans pasyans ou ki te tann pou mwen. Mèsi, Bondye mwen, pou konpasyon san mezi ou ki te gen pitye pou mwen. Sèl rekonpans mwen ka ba ou an retou pou tout sa ou ban mwen se feblès mwen, doulè mwen ak mizè mwen.

Se mwen menm ki devan ou, Lespri Bondye a renmen, ke ou se yon dife san ègzardan epi mwen vle rete nan prezans bèl ou, mwen vle repare defo mwen, renouvle tèt mwen nan eklatman a nan konsekrasyon mwen epi ba ou omaj mwen nan lwanj ak adorasyon.

Benediksyon pou Jezi, mwen menm mwen devan ou e mwen vle rache konbinezon kè soti nan kè diven ou, di ou mèsi pou mwen menm ak pou tout nanm, pou Legliz Sen an, prèt ou yo ak relijye yo. Pèmèt, O, Jezi, ki èdtan sa yo se vrèman èdtan nan entimite, èdtan nan renmen nan ki mwen resevwa yo resevwa tout gras yo ki kè diven ou te rezève pou mwen.

Vyèj Mari, Manman Bondye a ak manman m, mwen rantre nan Ou e mwen sipliye ou pou w pataje santiman Kè Immaculate ou.

Bondye mwen! Mwen kwè, mwen adore, mwen espere e mwen renmen ou. Mwen eskize pou moun ki pa kwè, pa adore, pa rete tann epi yo pa renmen ou.

Trè Sent Trinite, Papa, Pitit ak Sentespri, mwen adore ou pwofondman e mwen ofri ou Kò ki pi presye, San, Nanm ak Divinite Senyè Jezikri nou an, ki prezan nan tout Tant Randevou nan mond lan, nan reparasyon pou tout outraj yo, sakrilèj ak endiferans ak ki Li menm li kouri kite. Ak nan baz byenfonde enfini nan Pifò Sakre Kè li ak nan Kè Immaculate nan Mari, mwen mande ou pou konvèsyon nan moun k'ap fè peche pòv yo. "

Yon lapriyè nan adorasyon pi apa pou Bondye a demontre yon rann tèt konplè soti nan kè anSe poutèt sa lapriyè patikilye sa a se yon gwo enpòtans paske nan li nou pa pral mande pou anyen espesyal men nou pral sèlman remèt kè nou bay moun ki merite li ak yon kè kontri ak imilye jan yo anseye nan pawòl Bondye a. 

Adorasyon, sa ki fèt nan kè a ak sensèman se yon zam trè pwisan nan jaden espirityèl la. 

2) Priyè pou moun ki pi apa pou mande yon mirak

«Pè Sentespri Papa nou ki nan Syèl la
Nou remèsye nou premyèman
Pou sakrifis lanmou ou te fè a, lè ou te mouri pou peche nou yo
Se poutèt sa mwen rekonèt ou, kòm Seyè mwen, ak sèlman Sovè
Jodi a mwen vle mete Papa mwen renmen anpil devan ou, lavi m 'yo
Ou konnen ki sa mwen pral pase nan, ak sa m 'soumèt devan tèt mwen
Papa ou pawòl la di ke pa blesi ou nou te geri
Apre sa, mwen vle ki apwopriye pwomès sa a, se konsa ke ou ka geri m '
Seyè, mwen mande ou yo dwe nan men espesyalis yo ki gen ka mwen an
Ke ou ba l 'estrateji ki nesesè yo pou yo ka ede m'
Si se Papa w ki pi sen
Pase men geri ou sou mwen, epi netwaye kò m nan tout salte
Wete tout maladi nan chak selil mwen yo
Epi retabli geri mwen an
Mwen mande ou, Papa ki apa pou ou
Se pou ou bese zòrèy ou pou tande priyè mwen yo
Epi figi divin ou jwenn favè devan mwen
Mwen gen konfyans ou tande priyè mwen yo
Ak nan kou, ou ap travay geri nan mwen
Volonte ou dwe fè Papa a renmen
Amèn "

Ou bezwen prezans Bondye nan lavi ou? Lè sa a, ou dwe priye lapriyè ki pi Sentespri pou mande pou yon mirak.

Priyè sa a ap ede ou reyalize yon mirak. Kit se fasil oswa difisil, lapriyè pral tou senpleman travay.

Priye avèk gwo lafwa nan kè w epi toujou kwè nan pouvwa Bondye, Senyè nou an.

3) Lapriyè pou fè lwanj sakre lot ki pi apa pou Bondye a 

«Mwen resevwa jou sa a limyè a, lapè ak pitye
Nan mèt ki te beni tout syèl yo;
Mwen resevwa Jezi kò ak nanm
Pou lavi m 'dwe ranpli ak gratitid, anvi, kontantman,
Karismatik ak estabilite anvan vizit ou;
Mwen kenbe fon nan mwen
Mwen kenbe lafwa sakre ki pèmèt mwen
Rete ap flote nan tan kriz;
Mwen jwi bonè nan konpayi syèl la
Anvan vwayaj la nan sa a lavi m 'sa
Li vlope nan pi apa pou Bondye a.
Mwen pran Sentsèn sa a nan nanm mwen
Apre sa, mwen resevwa l 'ak pitye, donation ak renmen.
Se pou lapè nan Lespri Bondye a avèk nou tout
E ke rido a nan fènwa part lè
Lafwa mwen fè yon aparans.
Amèn.«

Mete konfyans ou nan lapriyè sa a pou fè lwanj Sentsèn ki apa pou Bondye a nan lotèl la.

Lwanj pou se yon egzaltasyon ki fèt nan kè a ak ak konsyans nan konnen ke pa gen yon sèl tankou moun sa a. Nan ka sa a nou ap fè lwanj Seyè a, wa tout wa ki te bay tèt li pou renmen. Ke li andire doulè ak imilyasyon pou nou jodi a jwi vrè libète nan li. 

Lwanj pou se yon pati enpòtan nan lapriyè chak jou ke nou pa ka inyore paske nou dwe toujou rekonèt pouvwa a nan Seyè a nan lavi nou.

4) Lapriyè nan Sentespri a anvan dòmi 

«Oh Jezi divin! ke pandan lannwit lan ou poukont ou nan anpil tabènak nan mond lan, san yo pa nenpòt nan bèt ou ale nan vizite ak adore ou.

Mwen ofri ou pòv kè m 'yo, avèk lespwa ke tout bat li yo kòm anpil tankou renmen ak adorasyon. Ou menm, Senyè, ou toujou reveye anba espès sakreman yo, lanmou mizèrikòd ou pa janm dòmi oswa fatige pou veye sou pechè yo.

O pi renmen Jezi, O solitèr Jezi! Fè kè m 'tankou yon lanp boule; Nan charite anflame e toujou boule nan renmen ou. Gade oh! divin santinèl!

Gade mond mizerab la, pou prèt yo, pou nanm konsakre yo, moun ki pèdi yo, pou pòv malad yo, ki gen nwit intèrminabl bezwen fòs ou ak konfò ou, pou moun ki mouri yo ak sa a sèvitè enb ki pi bon sèvi ou repoze, men san deplase nan men ou, nan Tant Randevou ou ... kote w ap viv nan solitid la ak silans nan nwit la la.

Se pou Kè Sakre Jezi toujou beni, fè lwanj, adore, renmen ak venere nan tout Tant Randevou nan mond lan. Amèn. "

Priyè sa a pou Sentsèn beni ak Sentsèn benediksyon anvan kabann lan se youn nan pi pisan nan tout.

Anvan dòmi li enpòtan pou fè kèk priyè oswa lapriyè Sentsèn Sentespri espesyal pou ede nou repoze nan trankilite konplè. Ogmante yon lapriyè nan Sentsèn ki pi apa pou ou anvan ou ale nan kabann se yon bagay nou dwe fè chak jou e menm, enstile pratik sa a pou timoun yo se yon gwo enpòtans. 

Nan legliz Katolik sa a se youn nan priyè ki pi enpòtan yo paske li ranfòse lafwa krisyanis la epi ranfòse lespri a.

Li se yon lapriyè nan rekonesans, lwanj y Jezi adore ak sakrifis li pou limanite. Nou konnen ke priyè toujou pote benefis nan lavi nou paske nan li nou ranfòse ak ranpli ou ak lapè, se poutèt sa gen yon lavi nan kominyon ak Seyè a se nesesè. 

Kiyès ki pi apa pou Bondye a?

Sentsèn ki pi apa pou Bondye a se yon zak lafwa ki fèt nan legliz Katolik la kote nou rekonèt ak aksepte sèvis ofrann bèt la nan Seyè Jezi Kris la. Lwa sa a anjeneral fè twazyèm dimanch chak mwa kote li ekspoze pou kwayan yo ka ogmante adorasyon yo.  

Lame a konsakre se yon senbòl nan kò Kris la ki te kraze pou peche nou yo pou renmen nan limanite e li nesesè ke tout kwayan yo gen konesans sa a nan lòd yo rann tèt yo nan adorasyon devan Seyè a.  

Èske mwen ka limen yon chandèl lè mwen priye yon priyè pou moun ki pi apa pou Bondye yo?

Repons lan se wi, si bouji yo ka limen lè lapriyè. Sepandan, sa a se pa obligatwa kòm lapriyè ka fè nan nenpòt ki lè ak kote e nou pa ka toujou limen yon chandèl pou nou priye. Anpil kwayan anjeneral fè lotèl espesyal pou pèp Bondye yo kote yo gen bouji ki limyè nan moman espesifik kòm yon ofrann pou adore.  

Nan ka a priyè yo e nan chak aksyon espirityèl lafwa ak ki yo te fè se super enpòtan paske li se gen ke efikasite yo bay manti.

Pawòl Senyè a anseye nou ke nou pa ka ogmante priyè ak yon lide plen dout oswa panse ke sa nou mande a twò difisil paske lè sa a ke lapriyè vin tounen yon fatra nan tan ki soti nan nou pa pral jwenn okenn benefis. 

Mwen espere ou te jwi lapriyè a nan Sentsèn yo beni. Se avèk Bondye

Plis priyè: