Lapriyè pou batèm Kòm yon ti gason ak yon ti fi, kout ak bèl manti nan lefèt ke batèm se yon aktivite piman espirityèl ak kote nou deklare yon konfyans ki te ranfòse nan lapriyè.

Kèlkeswa laj moun ki pou yo batize, konfyans se yon bagay ki pa gen anyen pou fè ak laj, men avèk apèl ki santi nan kè a, yo itilize lapriyè pou ranfòse apèl sa a epi pou yo ka pote l. soti nan kè a avèk lafwa ak kouraj. 

Nan ka batèm ti bebe yo te fè tankou yon zak lafwa kote paran yo ap rantre nan yon laj jèn lanmou pou travay Senyè a.

Lapriyè pou batèm

Lapriyè pou batèm

Sa ki enpòtan nan tout sa a se fè ak kondanasyon ak tout konesans. Lapriyè pou batèm ka fèt pa paran yo, paren yo oswa nenpòt ki lòt manm fanmi oswa zanmi ki chita ak apèl la fè li.  

1) Lapriyè pou batis ti fi an

Mezanmi Papa nou ki nan Syèl la, nou vini devan ou jodia pou prezante lavi (non ti fi a)

Nan rekonesans pou kado lavi li nan fanmi nou, ak nan rekonesans gwo pouvwa ou ak bon konprann ou, nou envoke benediksyon ou sou lavi l 'jodi a. 

Se pou li yon ti fi an sante, fò ak entèlijan; Se pou li grandi ak bon konprann ou ak konsèy ou jiskaske li vin yon fanm menm jan ak Mari Manman Jezi.

Se pou pitit fi nou chwazi pa ou satisfè objektif ou isit la sou Latè. Sa se soumission pou volonte ou, ki konnen ki jan yo fè lwanj ou, sèvi ou ak renmen ou. 

Apre sa, li jwenn favè ou chak jou nan lavi li, ke li resevwa benediksyon ou a, onè ak abondans.

Amèn!

Ti fi yo gen pati ki sansib ak delika ki fè yo inik e se pou sa priyè pou batèm yo gen yon sèl espesifik pou yo. Defi yo ke lavi a kòmanse mete nan yon laj byen bonè ka fò ak lè yo pran desizyon an batize yo ak tèt yo lè aprantisaj yo ap kite yo nan yo zouti pwisan ke yo ka itilize nan tan kap vini an. 

2) Priyè pou batèm timoun

Wa Wa yo ak Senyè tout chèf yo, isit la devan prezans bèl pouvwa ou pou prezante devan ou lavi pitit gason nou an (non timoun lan).

Mèsi anpil Bondye pou konsidere nou anfòm yo dwe paran yo nan sa a bèl pitit. Nou pwomèt pou nou pran swen nou, nou renmen nou epi gide nou nan bon chemen lavi a. Men, nou menm tou nou vin jodi a chèche benediksyon ou pou tout lavi ou.

Se pou li vin yon "Zanmi Bondye" menm jan Moyiz, sèvitè ou la. Se pou ou byento konnen objektif ou nan lavi, se pou ou pa soumèt nan sistèm nan mond lan, men fè volonte ou yo dwe totalman siksè. Se pou li dou pou aksepte ansèyman ou yo ak sajès pou rekonèt ke ou, Bondye, se tout bagay. Sa konprann nan literati ak lwa, kalifye nan mo, yon gwo patriyòt ak lidè.

Nou beni l 'konsa pou tout bèl pouvwa non ou ki se pi wo pase tout non.

Amèn!

Timoun yo gen priyè espesifik yo paske anpil fwa chemen yo nan mitan kwasans yo, yo ka afekte pa yon kantite faktè e se poutèt sa lapriyè batèm espesyal pou timoun yo vin yon zak lanmou, lafwa ak livrezon Pawòl Senyè a pale ak nou sou sa li ye pou anseye timoun nan ak fason Senyè a depi yon laj byen bonè, se poutèt sa nan legliz la renmen ak livrezon yon lavi devosyonèl ki gen moman entimite avèk Bondye Papa a ak avèk Tout pèp Bondye ou yo 

3) Lapriyè pou envitasyon batèm

Lapriyè pou envitasyon batèm

Mèsi Bondye pou ban mwen lavi.
Mèsi pou paran mwen yo pou montre mwen chemen an.
Mèsi a Fanmi mwen pou ban mwen lanmou yo.
Mèsi a patwone mwen pou regle geri yo.

Mwen envite ou nan batèm mwen an Dimanch 22 Me a 1:00 pm nan tanp Lady Our of the Poor. Lè sa a, mwen rete tann pou ou manje nan sal la ki chita sou Plan Street nan San Luis 117. Mèsi.

Li enpòtan anpil pou gen prezans fanmi nou ak zanmi nou yo. Se poutèt sa, nou dwe gen yon lapriyè envite ou san pwoblèm mwen tap.

Se sa ki lapriyè pou bato envitasyon se pou. Ou ka itilize li lib nan envitasyon batèm ou.

4) Koutye lapriyè

Manyifik Bondye, tout bèl pouvwa ak onè dwe ou, sèl kreyatè a nan lavi yo. 

Isit la nou devan prezans ou pou beni lavi (non timoun lan/ nina), bèl pitit sa a ke ou ban nou pou yon pitit gason.

Nou beni ou pou ke kòm nan jounen jodi a, kòmanse lavi ou ak konsèy ou ak pwoteksyon. Se pou pitit gason nou an grandi konnen ke Sentespri ou se pi bon zanmi l 'yo. Se pou lavi l 'gen rezon etènèl jan sa te lavi a nan Abraram; e ke tankou l ', pran pasyans pou tann pou akonplisman nan pwomès Bondye yo, ki moun ki mete konfyans yo nan pawòl ou yo ak ansèyman e konsa kè ou ka fè Bondye ou plezi. 

Se pou pitit ou beni, an sante, fò ak gremesi pou tout bèl pouvwa Bondye a.

Amèn!

Lapriyè yo pisan kèlkeswa kantite tan oswa kout yo ye, sa ki vrèman enpòtan an se avèk lafwa yo ke yo fè ... Nan Bib la gen anpil egzanp ke nou ka jwenn nan ki nou pale sou fraz kout ke yo te reponn nan yon tan rapid ak ... Sa a se sa nou ta dwe pran swen sou. Gen lapriyè long ki manke lafwa ak priyè kout ki pwisan, li tout depann sou lafwa ou gen epi yo pa tan an li dire.

5) Lapriyè batèm kwa

Lapriyè pou batèm kwa
Lapriyè pou batèm kwa

Si ou vle jwenn kèk priyè batèm pare pou enprime, nou gen yo dwa pi wo a nan fòm lan nan yon kwa. Li te bagay ki pi bèl nou jwenn. Pran anpil avantaj!

Ki priyè pou batèm pou yo?

Lapriyè ede nou pirifye nanm nan ak lespri nou Li renouvle nan tout pwosesis lapriyè a paske li pran tan ak konsakre li anrichi nanm nan. Depi moman nou pare pou nou priye, li kòmanse efè nan nou, paske bay tan nou nan obeyisans Bondye pi bon pase nenpòt lòt sakrifis nou ka fè. Nan ka batèm li se menm plis konsa depi yon angajman espirityèl yo te fè devan Bondye.

Priyè pou batèm yo sèvi pou prepare lespri nou pou aksyon ki fèt la. Si batèm nan se nan timoun yo Lè sa a, nan priyè sa yo nou ka tou mande pou tan kap vini an, se konsa ke Bondye toujou gide etap yo epi kenbe yo fèmen nan pliye yo nan tout tan. 

Èske fraz sa yo vrèman pwisan?

Tout priyè yo fè ak konfyans nan Bondye yo ekstrèman pwisan ak ki se jisteman poukisa yo te vin tounen yon zam espirityèl ke nou ka toujou sèvi ak tout kote nou ye ak pa gen pwoblèm ki jan konplike sa nou mande pou.

Lapriyè kapab lakòz menm moun ki mouri yo leve soti nan tonm yo jan nou wè nan pawòl Bondye a nan Bondye nan egzanp Laza ke li te deja gen plizyè jou mouri e ak yon sèl mo vin tounen nan lavi. 

Plis priyè: