Poukisa li enpòtan pouw ale legliz?. Legliz la se la espas kote kretyen yo rankontre pou aprann plis sou Pawòl Bondye a epi ankouraje youn lòt. Li se kote pafè pou rasanble avèk moun k ap chèche Bondye atravè Jezi.

Anpil kwayan kwè ke li pa nesesè pou yo ale nan legliz yo mache chemen an nan konfyans nan Bondye. Sepandan, sa rive paske yo pa konnen vrè siyifikasyon Legliz la. Pou rezon sa a nou genyen, depi dekouvri. liy, nou te panse li nesesè yo eksplike kisa Legliz la ye e poukisa li enpòtan pou li ale.

Ann pa sispann rasanble, menm jan gen kèk abitye fè yo, si nou pa ankouraje youn lòt, e menm plis kounye a ke nou wè jou sa a ap pwoche.

Ebre 10: 25

Kisa legliz la ye?

Ki legliz la

Kisa legliz la ye?

Legliz la se koleksyon tout moun ki renmen Jezi epi ki swiv li. Bib la rele Legliz la kò Kris la. Chak kwayan se yon pati nan kò sa a. Nan Kris la tout kwayan yo ini epi yo pa ka separe. Si ou sove, ou ini ak tout legliz la. Legliz la se tou nenpòt kote manm Legliz Kris la reyini pou adore Bondye nan kominyon.

Nou menm tou, anpil, nou fòme yon sèl kò nan Kris la, epi chak manm ini ak tout lòt yo.

Women 12: 5

Anvan legliz la, te gen sinagòg, ki te kote Jwif te rasanble pou fè lwanj Bondye epi aprann plis sou ekriti yo ansanm. Jezi te ale nan sinagòg ak disip li yo, li ban nou yon egzanp.

Aprè rezirèksyon an ak asansyon nan Jezi, la disip yo te kòmanse rankontre regilyèman pou fè lwanj Bondye epi aprann jan yo te deja fè sa nan sinagòg yo. Yo te kòmanse reyini nan lakou tanp lan ak nan kay yo, Lè sa a, nan pi gwo kote yo te gen anpil manm. Sa a se ki jan legliz la leve jan nou konnen li jodi a.

Yo pa t 'sispann reyini nan tanp lan pou yon sèl jou. Soti nan kay an kay yo te kraze pen ak pataje manje ak kè kontan ak jenerozite.

Travay 2:46

Poukisa li enpòtan pouw ale legliz?

Poukisa li enpòtan pouw ale legliz?

Poukisa li enpòtan pouw ale legliz?

1. Legliz la se kò Kris la

Legliz la se kò Kris la. Okenn manm nan yon kò pa ka viv pou kont li, san rès kò a. Ou pa renmen, moun ki nan legliz la se fanmi nou e nou dwe aprann viv avèk yo (sitou depi nou pral pase letènite avèk yo).

Ni je a pa ka di men an: mwen pa bezwen ou, ni tèt zòtèy: mwen pa bezwen ou.
Olye de sa, manm ki nan kò a ki sanble pi fèb yo se pi nesesè yo.

1 Korentyen 12: 21-22

2. Ede fè fas ak defo nou yo

Pa gen moun nan legliz la ki pafè, pa menm pastè a. Apot Pyè li menm te fè erè kòm yon lidè nan legliz la byen bonè. Legliz la pa te janm yon kote moun pafè. Bondye te kòmande legliz la pou yo reyini ansanm pou fè fas ak enpèfeksyon nou yo.

Se pou lapè Kris la dirije nan kè nou, kote yo te rele w nan yon sèl kò. Epi ou dwe rekonesan. Se pou pawòl Kris la rete nan ou ak tout richès li: enstwi youn ak lòt epi konseye youn ak lòt avèk bon konprann; Chante sòm, kantik, ak chan espirityèl pou Bondye, avèk rekonesans nan kè.

Kolosyen 3: 15-16

3. Ede ou grandi espirityèlman

Manm legliz yo ede, ankouraje, rekonfòte, reprimande, youn anseye lòt nan lanmou Bondye. Yo pa toujou jwenn li dwat, men li se yon pwosesis aprantisaj ansanm. Nou grandi pi plis espirityèlman lè nou ansanm tankou yon legliz pase lè chak izole.

Men, swiv verite a nan renmen, se pou nou grandi nan tout bagay nan yon sèl la ki se tèt la, se sa ki, Kris la, soti nan ki moun tout kò a, byen kowòdone ak ini pa tout jwenti yo ki mityèlman ede youn ak lòt, dapre aktivite a nan chak manm, resevwa kwasans li yo nan lòd yo bati tèt li moute nan renmen.

Efezyen 4: 15-16

Pa gen okenn pwoblèm nan gen yon legliz kay, men lè gen anpil moun li vin konvenyan. Pou yon sèten kantite moun, li bon pou gen yon pi gwo plas pou rankontre regilyèman. Estrikti ki pi fòmèl nan legliz la ede òganize pi gwo gwoup yo. Ki sa ki nan plis, yon legliz se yon kote vizib kote nenpòt moun ka antre nan lari a san envitasyon.

Konklizyon

Nou espere ou konprann kounye a poukisa li enpotan pouw ale legliz. Nou konnen ke anpil moun yo desevwa lè yo wè nan pastè a oswa nan kèk manm atitid ki pa kretyen. Sepandan, li se Li enpòtan pou ou pa abandone epi ede lòt moun jwenn chemen Jezi. Kenbe nan tèt ou ke manm yo nan yon legliz yo se moun ki gen domaj yo ak bèl kalite yo tankou ou, Se poutèt sa, pi bon fason pou bati Lespri Bondye a se nan sendika nan Legliz la.

Nou espere ke atik sa a te itil ou. Si ou vle konnen kijan pou li bib la pou konprann li. Nou rekòmande pou ou kontinye Navigasyon Dekouvri.online.