Poukisa Bondye te repoze nan setyèm jou a? Lè nou refere ak setyèm jou kreyasyon an, nou fè sa lè nou mansyone sa Bondye repoze apre li fin fè travay li. Nan fason sa te deklare li sakre. Sepandan, deklarasyon sa a pote kèk Enplikasyon sou nati diven Bondye a ki pa egzat, ki mennen nou nan entèprete mesaj la vre nan setyèm jou a.

Index de sa

Poukisa Bondye repoze sou setyèm jou a: Sa vle di

rezon ki fè Bondye repoze sou setyèm jou a

Rezon ki fè Bondye repoze sou setyèm jou a

Lè nou pale de repo Bondye sou setyèm jou a, nou fè sa avèk konpreyansyon ke Bondye te bezwen repoze nan travay fatigan pou kreye syèl la ak latè a. Sepandan, vrè rezon ki fè li repoze li te kontanple travay li, beni li ak sanktifye li. Se poutèt sa, repo Bondye a sèvi kòm yon egzanp pou nou menm tou kite nou repoze epi jwi efò nou yo.

 Bondye beni setyèm jou a, li mete l 'apa pou li, paske se sou li li te repoze nan tout travay li te fè nan kreyasyon an.

Jenèz 2: 3

Eske Bondye fatige?

Pou reponn kesyon sa a ou jis bezwen li Bib la:

Eske nou pa konnen, èske nou pa tande Bondye etènèl la se Jewova, ki kreye dènye bout latè? Li pa endispoze, ni li pa bouke ak fatig, epi li pa ka rive konprann li.

Ezayi 40:28

Kòm ou ka wè, Bondye PA fatige. Kreyatè nou an se yon sous enèji inépuizabl. Repoze vle di tou kanpe travay. Lè nou li Jenèz 2: 2, sa pa vle di ke Bondye repoze soti nan fatig, men ke li sispann travay jou sa a.

Se konsa, syèl la ak latè a fini ansanm ak tout sa ki ladan yo. Sou setyèm jou a, Bondye te fin fè tout sa l 't'ap fè a. Sou setyèm jou a, li pran repo nan tout travay li te fè.

Jenèz 2:2

Sou setyèm jou a, Bondye te fin fè tout sa li te planifye pou l kreye. Pa te gen anyen kite yo kreye. Se poutèt sa, Bondye sispann kreye epi repoze.

Sa pa vle di ke Bondye pa patisipe ankò nan mond lan. Bondye tou senpleman repoze soti nan kreye mond lan. Kontinye travay jouk jodia. Bondye pa repoze ni pran vakans pou pran swen mond lan. Li toujou prezan, patisipe aktivman nan lavi nou. Pa gen lè Bondye pa disponib pou ede nou.

 Jezi reponn yo: Papa m 'travay jouk jòdi a, mwen travay.

Jan 5:17

Konklizyon final la

Bondye repoze sou setyèm jou a kòm yon egzanp pou nou. Bondye pa fatige, men nou fatige. Nou bezwen pran tan pou nou repoze. Jenèz 2: 3  Li di ke Bondye beni ak sanktifye setyèm jou a. Yo te mete setyèm jou a sou kote kòm yon jou repo ak devouman pou Bondye.

Repoze enpòtan. Li pa sèlman enpòtan pou renouvle fòs nou yo, men tou pou devlope yon relasyon ak Bondye epi apresye kreyasyon li. El rès yo ta dwe regilye; Bondye etabli yon jou nan yon semèn pou nou gen yon woutin. Se poutèt sa, Li sanktifye setyèm jou a pou asire ke nou toujou gen rès nou bezwen yo.

Sonje jou repo a pou w kenbe l sen.
Sis jou ou pral travay, epi ou pral fè tout travay ou;
Men setyèm jou a, se jou repo Seyè a, Bondye nou an. pa fè okenn travay ladan l ', ou menm, pitit gason ou, oswa pitit fi ou, oswa sèvitè ou, oswa sèvant ou, oswa bèt ou, oswa etranje ou a ki nan pòt ou.

Egzòd 20: 8-10

Sa a te li! Nou espere ke atik sa a ede ou konprann siyifikasyon an vre nan poukisa Bondye repoze sou setyèm jou a. Si w enterese nan konnen an rezon ki fè kretyen yo pa repoze nan Samdi atravè pasaj biblik, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.