La Priyè Zanj Abondans lan, Li pral ede w amelyore lavi ou, depi li se yon lapriyè trè pwisan nan ki zanj Abundia a, ki moun ki se yon antite bèl bagay, yo mande, nan atik sa a nou pral moutre ou lapriyè pwisan l 'yo.

Ki jan yo ta dwe Lapriyè a zanj la nan abondans dwe?

Nou dwe prepare tèt nou mantalman ak espirityèlman lè nou ale nan lapriyè, lapriyè se pa senpleman sou mande pou sa nou bezwen, li toujou rekòmande pou di Bondye mèsi pou sa nou te resevwa ak pou sa nou pral resevwa. Bay Mèsi davans pèmèt nou libere tèt nou, louvri kè nou, epi konekte onètman.

Li enpòtan yo dwe konnen ke tan yo nan moun yo pa tan yo nan Bondye, se konsa nou dwe pèsistan yo ka resevwa atansyon yo e ke yo reyèlman rekonèt ke nou ap mande soti nan kè an. Chak fwa nou priye nou onore yo, nou fè lwanj Seyè a ak Abundia se yon zanj ki nan sèvis yo, se konsa yo pa dekonekte, li se pa yon endepandan ke yo te nan desizyon li yo, byenke li trè mirak epi tou li gen posibilite pou lapriyè devan Bondye pou demann nou yo dwe tande.

Fraz

Lè nou bese tèt nou devan mwen, mwen jwenn mwen menm Zanj Abondans, ou menm ki pwisan e an menm tan kalite, nou vin devan ou jou sa a pou mande ou anpil Abondans tout abondans. Nou gen konfyans ke yo pral tande nou paske ou se yon zanj ki koute sèvitè Bondye yo e nou konnen ke li te ba ou pouvwa a ban nou richès ou yo. Ranpli nou avèk sajès, kalm ak solidarite pou genyen yo epi ranpli kè nou ak lanmou diven pou jwenn yo.

Nou konnen ke richès yo pa sèlman sou lajan, richès ou, gwo Abundia, se sou lide, lanmou, ak bèl emosyon. Ban nou abondans, abondans nan bon manje ak bon sante, ban nou tou lò ak bèl pyè koute chè. Ou plen ak abondans abondans, nou vle abondans nan kè kontan, pwosperite, kontantman. Koute nou Abundia epi kite rivyè tonbe soti nan kòn ou plen nan abondans, koule nan renmen, benyen nou nan yo pou ke men nou yo plen ak jenerozite.

Avèk lafwa ak lanmou chofe nou fè lapriyè sa a epi nou mande ou Abundia, ke ou koute nou ak anpil enterè yo epi yo dwe benevòl ak akòde nou: (Fè demann lan avèk lafwa). Nou remèsye ou, zanj renmen anpil nan Abondans, pou ranpli nou ak kreyativite, nouvo plan ak pwojè, Mèsi paske nou konnen ke tout bagay ou ban nou Bondye beni. Amèn. Nan fen lapriyè nan zanj lan nan abondans li rekòmande a limen yon chandèl blan.

lapriyè zanj abondans lan 2

Priyè Zanj Abundia la

Zanj abondans, mwen bese tèt ou devan ou pou bèl ak zèl sakre ou yo ap akeyi m 'ak pwoteje m' ak fanmi mwen pou mizè pa antre nan lavi nou. Abundia mwen renmen anpil ki plen ak abondans, ou menm ki se senbòl richès, pa pèmèt lakay mwen gen bezwen. Ou menm ki gade m 'ak wè bezwen m' yo, mwen mande w 'kouvri m' ak zèl sakre ou, chase povrete ak bezwen lwen pwopriyete mwen an.

Ranpli chemen mwen yo avèk anpil benediksyon, pou tout bagay ki pa abondans nan renmen, nan pwosperite pral ale lwen m '. Wete malè yo epi ban mwen yon abondans nan fòs ak bon konprann fè fas a yo epi jete yo soti nan lavi m ', si yo vin kachèt, mwen ka defann tèt mwen. Ban mwen anpil jwa ak siksè, mwen fè konfyans ke ou koute mwen e mwen konnen ke ou pap janm abandone moun ki kwè nan ou. Ou menm ki se yon zanj Bondye beni, ranpli m 'ak abondans nan pwosperite, Amèn.

Priyè pou Abondans Ekonomik

Jodi a mwen jwenn mwen anvan ou mande ou zanj cheri nan abondans, mwen vin sipliye ou vire kontanple ou nan direksyon m 'ak wè ki jan fèmen absans la nan abondans se nan lavi mwen. Jodi a mwen sipliye nan lapriyè pou zanj abondans la pou lapriyè epi pou sispann absans abondans nan lavi mwen.

Mwen mande ou, zanj abondans, pou ranpli m 'ak yon abondans nan konfyans nan Bondye, yon abondans nan renmen, yon abondans nan lapè, yon abondans nan tolerans, imedyatman retire pè, kòlè, kè sere nan lavi mwen ak pèmèt mwen avanse pou pi devan ak simonte moman difisil ki jodi a deranje lavi mwen.

Ou konnen bezwen yo ki te akable m 'pou yon tan long ak mwen santi mwen fin itilize nan batay, se konsa jodi a mwen vin jwenn ou plen ak espwa, plen nan renmen pou ou pou ke ou ka ede m' ak sove m 'soti nan malè ak absans la nan pwosperite .

Mwen ijan bezwen ou eklere m 'ak limyè diven ou, abri m' ak zèl mirak ou epi ou ka gide m 'korije sa mwen dwe fè sa ki mal, yo dwe nan sitiyasyon sa a, mwen kwè nan ou ede m' debarase m de difikilte ki akable mwen. Ede m libere dèt, doulè ak mank kè kontan. Tanpri, zanj abondans, pa abandone m 'epi koute lapriyè mwen yo. Amèn

Ki moun ki zanj lan nan abondans?

Abundia, ki se tèm nan ak ki zanj lan nan abondans yo rele, nan tan yo nan panteon Women an li te popilè kòm yon deyès nan pwosperite fòtin, ak richès. Pou ou kab vin yon deyès trè renmen ak venere pou tan an ki gwo peye lajan taks yo te peye. Koulè ki reprezante zanj abondans lan se lò paske li asosye avèk koulè lò a. Paske li gen anpil richès, li toujou koute moun ki nan bezwen, yo te yon zanj reyèlman jenere.

Se pa sèlman li ki kapab ede nou pa tonbe oswa soti nan mizè, men li se yon zanj pwoteksyon, byenfektè, nan bon konprann pou envestisman ak anpeche abondans nan men yo te mal itilize. Kidonk, zanj abondans la pa sèlman mande pou ban nou richès abondan li yo, men pou pwoteje nou tou.

Si atik sa a te itil e jodi a nou anseye ou yon bagay nouvo, nou envite ou jwi li lyen yo ke nou rekòmande anba a: